,
#KPSS #İş İlanları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 40 Sözleşmeli Personel Alacak

2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı yapılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 40 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı yapılacaktır.

Sıralamaya girenlerin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 1. GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
 1. ÖZEL ŞARTLAR
  1. METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-2 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. .Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "YDS Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 4. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 5. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-4 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. .Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "YDS Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 4. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 5. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-5 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. .Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

  1. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. . Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. . 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
  1. TEKNİKER
 1. .Genel şartları taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. .Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. . Sağlık bakımından Tekniker olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. . 2022 yılı KPSS Lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 21/02/2024 – 08/03/2024 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 7. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (iki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.
 8. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
 9. Adaylar tabloda belirtilen ünvanlardan sadece 1 tanesine başvurabilecek olup usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 1. YERLEŞTİRME İŞLEMİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup asil aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler

Sözleşmeli Mühendis:

Tablo-1 (Meteoroloji Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

Mühendis

ARANILAN NİTELİK

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

2

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Eskişehir

Eskişehir Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Adana

İncirlik Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Gaziantep

Gaziantep Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Artvin

Hopa Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Erzurum

Erzurum Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

 

Bayburt

Bayburt Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Ardahan

Ardahan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

2

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Elazığ

Meteoroloji 13.Bölge Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Muş

Muş Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

3

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Diyarbakır

Meteoroloji 15.Bölge Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Batman

Batman Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

2

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Şırnak

Cizre Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa (GAP) Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

2

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Siirt

Siirt Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Ağrı

Ağrı Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Iğdır

Iğdır Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Erzincan

Erzincan Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Sivas

Sivas Meydan Meteoroloji Md.lüğü

Taşra

1

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

TOPLAM:

25

Tablo-2 (Matematik Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

Mühendis

ARANILAN NİTELİK

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

2

Matematik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

TOPLAM:

2

Tablo-3 (Bilgisayar Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

Mühendis

ARANILAN NİTELİK

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

4

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak.

TOPLAM:

4

 

EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler

Sözleşmeli Mühendis:

Tablo-4 (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

ARANILAN NİTELİK

Mühendis

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

3

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak

TOPLAM:

3

Tablo-5 (Makine Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

ARANILAN NİTELİK

Mühendis

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

1

Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

TOPLAM:

1

Tablo-6 (Harita Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

ARANILAN NİTELİK

Mühendis

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

1

Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

TOPLAM:

1

Tablo-7 (İnşaat Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

ARANILAN NİTELİK

Mühendis

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

1

İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

TOPLAM:

1

Tablo-8 (Gıda Mühendisliği)

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

ARANILAN NİTELİK

Mühendis

Ankara

Merkez Birimler

Merkez

1

Gıda Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak.

TOPLAM:

1

EK-2: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler

Sözleşmeli Tekniker:

Tablo-1

İLİ

BİRİMİ

TEŞKİLAT

ÜNVAN

ARANILAN NİTELİK

Tekniker

Ankara

Meteoroloji 9.Bölge Md.lüğü

Taşra

1

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Elektrik - Elektronik

Elektrik - Elektronik Teknikerliği Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak

Diyarbakır

Meteoroloji 15.Bölge Md.lüğü

Taşra

1

TOPLAM:

2

İlan Olunur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler