,
#KPSS #İş İlanları

Mersin Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere toplam 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Mersin Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere toplam 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Alımlar şartları aşağıda belirtilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

ÖSYM tarafından 2022 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, yazılı ve uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava çağırılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sınav ve Değerlendirme: Başvurusu geçerli kabul edilen adaylara sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecektir. İlan edilen her kadro için yazılı sınavın %30’u, uygulamalı sınavın %70’i (yazılı sınavdan en az 50 ve üstü puan alanlar uygulamalı sınava katılabilecektir) toplamı 100 tam puan üzerinden 70 tam puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak olup, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak asil ve yedek aday ilan edilecektir. Bu sıralamaya göre asil ve yedekler arasında son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan aday sıralamada öne çıkacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi

29.01.2024

Başvuru Bitiş Tarihi

12.02.2024 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

15.02.2024 (http://pdb.mersin.edu.tr/)

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati

29.02.2024 / 09:00

Uygulamalı Sınav Tarihi ve Saati

29.02.2024 / 13:00

Yazılı ve Uygulamalı Sınav Yeri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası

Kesin Sonuç Açıklama Tarihi

05.03.2024 (http://pdb.mersin.edu.tr/)

 

Yazılı ve Uygulamalı sınav yerinde değişiklik olması halinde http://pdb.mersin.edu.tr/ web adresinde duyuru yapılacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLAR

İLAN NO

ÜNVAN

ADET

BRÜT ÜCRET TAVANI

ÇALIŞMA SÜRESİ

1

Kıdemli Web Yazılım Uzmanı

1

4 Katı

Tam Zamanlı

2

Web Yazılım Uzmanı

1

3 Katı

Tam Zamanlı

3

Bilgi Güvenliği Uzmanı

1

3 Katı

Tam Zamanlı

4

Mobil Yazılım Uzmanı

1

3 Katı

Tam Zamanlı

5

Ağ Uzmanı

1

2 Katı

Tam Zamanlı

6

Sistem Yöneticisi

1

2 Katı

Tam Zamanlı

 

A-) GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

c) 45 yaşından gün almamış olmak.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre adaylarda;

• 1 numaralı ilan için

anılan Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin

(b)

fıkrasında sayılan

bölümlerden mezun olmak, • 2 numaralı ilan

için

anılan

Yönetmeliğin

6

ncı

maddesinin

(b)

fıkrasında

sayılan

bölümlerden mezun olmak, • 3 numaralı ilan

için

anılan

Yönetmeliğin

6

ncı

maddesinin

(b)

fıkrasında

sayılan

bölümlerden mezun olmak, • 4 numaralı ilan

için

anılan

Yönetmeliğin

6

ncı

maddesinin

(b)

fıkrasında

sayılan

bölümlerden mezun olmak, • 5 numaralı ilan

için

anılan

Yönetmeliğin

6

ncı

maddesinin (b)

ve (c) fıkralarında

sayılan bölümlerden mezun olmak,

• 6 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) ve (c) fıkralarında sayılan bölümlerden mezun olmak,

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
 2. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 3. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 4. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 5. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 6. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
 7. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 8. Adli sicil kaydı bulunmamak,
 9. Takım çalışmasına önem vermek,
 10. Kendini geliştirmeye açık, yeni teknolojilere kolayca adapte olabilen, değişime istekli, internetten kaynak araştırması yapabilme becerisi olmak,
 11. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,
 12. En az orta seviye İngilizce bilgisi olmak,
 1. Özel şartlarda istenen sertifikalar, e-Devlet onaylı veya Uluslararası kurum/şirketlerden (kendi üreticisinden) verilen orijinal sertifikalar olmalıdır.
 1. ÖZEL ŞARTLAR
 1. KIDEMLİ WEB YAZILIM UZMANI
 1. Önyüz ve arkayüz yazılım geliştirici olarak toplamda en az 4 yıl iş deneyimine sahip olmak,
 2. Aşağıdaki ön yüz geliştirme teknolojilerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak;
 • JavaScript/Typescript, JQuery ile tercihen AngularJS olmak üzere VueJS ya da ReactJS.
 • CSS, HTML
 1. Arka yüz geliştirme teknolojilerinden NodeJs (NestJS, Express vb) ile aşağıdaki programlama dilleri ve framework’lerinden en az birinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak;
 • Tercihen PHP ve gelişmiş PHP Frameworklerinden en az biri (Laravel, Symfony, Codeigniter, vb.)
 • Java ve gelişmiş Java Web Frameworklerinden en az biri (Spring, Spring Boot, vb.)
 • Python ve gelişmiş Python Web Frameworklerinden en az biri ( Django, CherryPy, vb) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 1. Git,TFS,SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda deneyime sahip olmak.
 2. CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) ya da alternatif derleme ve devreye alma sistemlerinden (Jenkins/Gitlab) birisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda proje yapmış ve tecrübe sahibi olmak.
 4. Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 5. Mikroservis mimarisi ve DevOps (Dev: Software Development and Ops: InformationTechnology Operations) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 6. İlişkisel veritabanları (tercihen PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.
 7. Web Servis ve API ( SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD, REST vb. ) teknolojilerine iyi derecede hakim olmak.
 8. Redis veya Memcached gibi ön bellekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak.
 9. Felaket kurtarma, yedekleme, migration, gibi sunucu yönetimi konularında deneyime sahip olmak.
 10. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.
 11. Android ve IOS mobil uygulamaları geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
 12. Tercihen Apple Store’da ve Google Play Store’da geliştirmiş olduğu mobil uygulaması bulunmak.
 13. React Native, Flutter, Xamarin, Corona ve/veya benzeri mobil uygulama geliştirme platformlarından en az birine hakim olmak.
 1. WEB YAZILIM UZMANI
 1. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JavaScript/Typescript, AngularJS, ReactJS, NodeJS, PHP, Laravel, jQuery, CSS vb. teknolojilerde en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 2. İlişkisel veritabanları (tercihen PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.
 3. Veritabanı mimarisi, tasarımı, normalizasyonu, optimizasyonu ve yönetiminde ileri seviyede deneyimi olmak.
 4. Mikroservis mimarisi veya MVC ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.
 5. SOAP ve REST web servisleri konusunda deneyime sahip olmak.
 6. Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi (Agile, Scrum) olmak.
 7. Tercihen Redis pub-sub, cache ve session ilişkilerini projelerinde kullanmış olmak.
 8. Tercihen Unit, E2E ve Test Driven Development deneyimi bulunmak.
 9. Versiyon kontrol sistemleri ile CI-CD (Continuous Integration, Continuous Deployment) teknolojilerine hakim olmak.
 10. Tarayıcılar arası uyumsuzlukların giderilmesi konusunda deneyim sahibi olmak.
 11. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.
 12. Temel seviyede bash scripting bilgisine sahip olmak.
 1. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
 1. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak ayrıca en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 2. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak.
 3. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 4. Web uygulaması penetrasyon testinde uzman olmak.
 5. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C ve C++, JavaScript, Powershell, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak.
 6. Sanallaştırma ve konteynır teknolojilerinin (WMWare, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 7. Yazılım ve veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 8. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak.
 9. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek.
 10. Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi yapabilmek.
 11. Kali linux’a hakim olmak, metasploit kullanımı konusunda uzman olmak.
 12. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 13. Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan vb. zafiyet testi araçlarından en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak.
 14. Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve zararlı analizi yapabilmek.
 15. E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak.
 16. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak.
 17. Tercihen uygulamalı CEH eğitimi almış olmak ve belgelemek (Online eğitim kabul edilmeyecektir.)
 18. Tercihen; Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN), Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), PGA Adli Bilişim Veritabanı İnceleme, OSCP sertifikalarından en az birine sahip olmak.
 19. Tercihen, ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 1. MOBİL YAZILIM UZMANI
 1. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JavaScript/Typescript, Angular, NestJS, Express, PHP, Laravel, jQuery, HTML,CSS vb. teknolojilerde tecrübeye sahip olmak.
 2. Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirme konusunda en az 3 yıl iş deneyimine sahibi olmak.
 3. Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak.
 4. Tercihen Apple Store’da ve Google Play Store’da geliştirmiş olduğu mobil uygulaması bulunmak.
 5. SOAP, RESTful API, XML, JSON vb. web servis teknolojileri ile ağ-haberleşme kütüphaneleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak.
 6. İlişkisel veritabanları (tercihen PostgreSQL) ve NoSQL (tercihen MongoDB) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.
 7. Tercihen MVC mimarisinde yazılım geliştirmiş olmak.
 8. Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi (Agile, Scrum) olmak.
 9. Tercihen Redis pub-sub, cache ve session ilişkilerini projelerinde kullanmış olmak.
 10. Tercihen Unit, E2E ve Test Driven Development deneyimi bulunmak.
 11. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.
 12. Temel seviyede bash scripting bilgisine sahip olmak.
 1. AĞ UZMANI
 1. Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 2. En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak çalışmış olmak.
 3. Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak.
 4. Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
 5. Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.
 6. Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak.
 7. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak.
 8. Tercihen Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 9. Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak.
 10. Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 11. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
 • VMware Certified Professional (VCP4)
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE)
 1. SİSTEM YÖNETİCİSİ
 1. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında en az 3 yıl iş deneyimine sahibi olmak.
 2. Tercihen açık kaynak işletim sistemlerinde ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. Composer ve npm paket yöneticisine hakim olmak.
 4. Apache ya da Nginx web sunucu kurulumu ve yönetimi, PHP kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi birikimine sahip olmak.
 5. Terminal (Bash Scripting) kullanımına yatkın olmak.
 6. PostgreSQL veritabanı yönetimi ve bakımı konusunda tecrübeli olmak.
 7. Sunucuların Cluster ve Yüksek Erişilebilirlik yapılanması konusunda çalışmış olmak.
 8. Veri ve veritabanı yedekleme yöntem ve stratejilerini konusunda tecrübeli olmak.
 9. Storage(Depolama Cihazları) yönetimi yapabilmek.
 10. Orta seviye bash scripting bilgisine sahip olmak.
 11. Siber güvenlik bilgi birikimi ile sunucuyu koruma birikimine sahip olmak.
 12. Firewall ve Web Application Firewall hakkında bilgi sahibi olmak.
 13. DNS, DHCP, FTP, konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 14. Linux, FreeBSD ve Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak.
 15. Linux, FreeBSD ve Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak.
 16. Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 17. VMware, HyperV veya Proxmox sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak.
 18. Linux sistemlerde docker ve container yönetimi ileri seviye tecrübeye sahip olmak.
 19. Linux sistemlerde Docker network yönetimi konusunda ileri seviye tecrübeye sahip olmak.
 • IPVLAN (hem L2 hem L3)
 • MACVLAN
 • Bridge
 • Overlay
 1. Linux, FreeBSD ve Windows sunucular için işletim sistemi sıkılaştırma ve imajlama bilgisine sahip olmak.
 2. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
 3. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 4. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.
 5. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek.
 • VMware Certified Professional (VCP4)
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
 • Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
 1. BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yer alan duyuruda bulunan başvuru formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında kurum kayıtlarına girmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde başvurulardan komisyonun uygun gördüğü tek bir pozisyona başvuru kabul edilir.

 1. İSTENİLEN BELGELER
 1. Başvuru Formu (fotoğraflı ve imzalı),
 2. Ayrıntılı Özgeçmiş (Varsa özel şartlarda istenilen iş deneyimi firmalardan alınacak ıslak imzalı ve kaşeli yazı ile belgelendirilmeli, yoksa özgeçmişte ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir)
 3. Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
 4. Lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde olmalıdır.) (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir),
 5. Genel Şartlar (e) maddesinde belirtilen ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devletten alacağı SGK Hizmet Dökümü (doğrulama kodunu içerecek şekilde) ile belgelendirmek,
 6. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)
 7. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)
 1. SINAV KONUSU

Yazılı ve Uygulamalı sınav konuları yukarıdaki “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

 1. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, sınav sonuçları ve ilan süreci ile ilgili diğer duyurular http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde ilân edilecektir. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 37.125,04 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 1. DİĞER HUSUSLAR
 • Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
 1. Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak istihdam edileceklerin haftalık çalışma süreleri 45 saattir.
 2. İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktırlar.
 3. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
 1. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
 2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 3. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

I) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Çiftlikköy Kampüsü, Rektörlük Binası 2. Kat P.K.: 33343 Yenişehir/MERSİN

Telefon : 0324 361 00 01

Dahili : 35026 - 35030 - 35031 - 35032

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler