BIST 100 4.960,62 %-0.74 Dolar 19,11 %0.1 Euro 20,66 %0.24 Altın Gram 1.198,96 %0.15 Brent Petrol 78,42 %0.4 Bitcoin 27.002,98 %3.05
Ankaraparçalı bulutlu7 °Cparçalı bulutlu
,
#İş İlanları #KPSS

Marmara Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Marmara Üniversitesi  51 Sözleşmeli Personel Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KOD

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİM

CİNSİYET

ARANILAN NİTELİKLER

S01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)

3

ORTAÖĞRETİM

KADIN/ERKEK

1-Ortaöğretim Kuramlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. 3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

D01

DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliği)

5

ORTAÖĞRETİM

KADIN

1-Ortaöğretim Kurumlannın Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. 3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

D02

DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliği)

5

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

1-Ortaöğretim Kuramlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. 3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

D03

DESTEK PERSONELİ (Bahçıvan)

4

ORTAÖĞRETİM

KADIN/ERKEK

1-Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Bahçecilik Alanı ve Dalları, Süs Bitkileri ve Peyzaj alanı bölümlerinden/alanlarından birinden mezun olmak veya Ortaöğretim mezunu olup Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.

2-En az 5 yıllık bahçıvanlık tecrübesi olmak ve belgelemek (Çalıştığı kurumdan görev belgesi veya SGK dökümü) 3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

5-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

6- Bahçıvanlık için çapalama, budama, çim biçme, çim dikme, bitki ve fidanlara form verme (şekil), yabani otları temizleme ve sulama işlerinde tecrübeli olmak

D03

DESTEK PERSONELİ (Isıtma-Kalorifer- Kazan)

5

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

1-Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin Elektrik, Elektronik,Tesisat, Makina bölümlerinden birinden mezun olmak

2-Mekanik Bakım Mesleki Yeterlilik Seviye 3 Belgesine sahip olan (Tercihen)

3-Kazan operatörü sertifikasına sahip olmak, (MMO veya MEB Onaylı)

4-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

6-Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

D05

DESTEK PERSONELİ (Şoför)

5

ORTAÖĞRETİM

 

ERKEK

1-Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2-E smıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

3-Şoförlük alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak

4-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

5-SRC-2 belgesine sahip olmak

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

7-Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

T01

DESTEK PERSONELİ (Temizlik)

6

ORTAÖĞRETİM

KADIN

 

1-Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3-Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

4-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

T02

DESTEK PERSONELİ (Temizlik)

18

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

 

1-Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3-Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

4-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış

I-BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR
1-    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2-    2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Başvurularda 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
3-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması
4-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
5-    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II-MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
a)    İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
b)    İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
c)    Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi ip tal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler