KPSS

Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Eklenme : 24 Kasım 2022 Perşembe 05:58 - Güncelleme : 24 Kasım 2022 Perşembe 09:48


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

KOD

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİM

CİNSİYET

ARANILAN NİTELİKLER

B01

BÜRO

PERSONELİ

9

ÖNLİSANS

KADIN/

ERKEK

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

B02

BÜRO

PERSONELİ

3

LİSANS

KADIN/

ERKEK

İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.

B03

BÜRO

PERSONELİ

3

LİSANS

KADIN/

ERKEK

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

B04

BÜRO

PERSONELİ

2

LİSANS

KADIN/

ERKEK

İstatistik lisans programından mezun olmak.

B05

BÜRO

PERSONELİ

2

LİSANS

KADIN/

ERKEK

İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

B06

BÜRO

PERSONELİ

1

LİSANS

KADIN/

ERKEK

Sosyoloji lisans programından mezun olmak.

K01

KORUMA

VE GÜVENLİK

4

ÖNLİSANS

KADIN

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

2-165 cm’den kısa olmamak 3-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

K02

KORUMA

VE GÜVENLİK

16

ÖNLİSANS

ERKEK

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

2-170 cm’den kısa olmamak 3-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

M01

MÜHENDİS

1

LİSANS

KADIN/

ERKEK

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.

T01

TEKNİKER

4

ÖNLİSANS

KADIN/

ERKEK

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

T02

TEKNİKER

1

ÖNLİSANS

ERKEK

Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

T03

TEKNİKER

1

ÖNLİSANS

ERKEK

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

I-BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR
1-Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
2-2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.
3-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II-MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1-Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir.)

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
a)İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
b)İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
c)Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak : Gazete Memur