,
#KPSS #İş İlanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 172 (yüz yetmiş iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 Sözleşmeli Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 172 (yüz yetmiş iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU

ÜNVANI (ÇALIŞACAĞI ALAN)

CİNSİYET

ARANAN KPSS PUAN TÜRÜ

KADRO

SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER

ÜNİVERSİTEMİZDE

ÇALIŞACAĞI BİRİM

H1

Hemşire

KADIN/ ERKEK

2022 KPSS (P3) LİSANS (EN AZ 60 PUAN)

77

*Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

H2

Hemşire

KADIN

2022 KPSS (P3) LİSANS (EN AZ 60 PUAN)

5

*Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

*Yeni Doğan yoğun bakım ünitelerinde en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Hafsa Sultan Hastanesi

H3

Hemşire

KADIN

2022 KPSS (P3) LİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

2

*Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

*Çocuk Periton Diyaliz ünitelerinde en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Hafsa Sultan Hastanesi

DP1

Destek Personeli

(Temizlik, Dağıtım ve Taşıma)

KADIN

2022 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

30

  • Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
  • Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.
  • Görev alanına giren açık ve kapalı alanların temizliği ve bakımı, buralardaki malzemelerin taşıma ve dağıtım işlemleri, basit bakım ve onarım işleri ve amirlerince verilecek benzeri iş ve işlemleri yapmasına engel olabilecek bir mazereti bulunmamak.

Hafsa Sultan Hastanesi

DP2

Destek Personeli

(Temizlik, Dağıtım ve Taşıma)

ERKEK

2022 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

30

  • Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
  • Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.
  • Görev alanına giren açık ve kapalı alanların temizliği ve bakımı, buralardaki malzemelerin taşıma ve dağıtım işlemleri, basit bakım ve onarım işleri ve amirlerince verilecek benzeri iş ve işlemleri yapmasına engel olabilecek bir mazereti bulunmamak.

Hafsa Sultan Hastanesi

DP3

Destek Personeli

(Temizlik, Dağıtım ve Taşıma)

ERKEK

2022 KPSS (P94) LİSE

(EN AZ 60 PUAN)

1

  • Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
  • Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.
  • Görev alanına giren açık ve kapalı alanların temizliği ve bakımı, buralardaki malzemelerin taşıma ve dağıtım işlemleri, basit bakım ve onarım işleri ve amirlerince verilecek benzeri iş ve işlemleri yapmasına engel olabilecek bir mazereti bulunmamak.

Kırkağaç MYO

BP1

Büro Personeli

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P3) LİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

9

*İşletme, İşletmecilik, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

BP2

Büro Personeli

KADIN

2022 KPSS (P3) LİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

2

*İşletme, İşletmecilik, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Rektörlük (İdari Birimler)

BP3

Büro Personeli

ERKEK

2022 KPSS (P3) LİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

2

*İşletme, İşletmecilik, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Rektörlük (İdari Birimler)

BP4

Büro Personeli

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

4

*Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

ST1

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

2

*Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

*Anestezi alanında en az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Hafsa Sultan Hastanesi

ST2

Sağlık Teknikeri (Diyaliz)

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS (EN AZ 60 PUAN)

1

*Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

ST3

Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikeri)

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

*Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

ST4

Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Görüntüleme)

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

*Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

ST5

Sağlık Teknikeri (Patoloji)

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

*Patoloji Laboratuar veya Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

ST6

Sağlık Teknikeri (Odyometri)

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

1

*Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

L1

Laborant

KADIN/

ERKEK

2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS

(EN AZ 60 PUAN)

2

*Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

E1

Eczacı

KADIN/

ERKEK

KPSS şartı aranmamaktadır. Mülakat ile alım yapılacaktır.

1

*Eczacılık lisans programından mezun olmak.

Hafsa Sultan Hastanesi

GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)
1-    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)    T.C. Vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)    657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2-    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
3-    Tüm ünvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.
4-    Adaylar sadece ilanda belirtilen tek bir nitelik kodu için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla nitelik koduna başvuru yaptığının tespiti halinde, her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
5-    Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPPS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen unvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
6-    2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan ünvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın 2022 KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
7-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-    Tüm ünvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
9-    Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir.)
10-    Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
11-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
Eczacı Pozisyonuna Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda "Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Başvuruda bulunan aday sayısının ilanda belirtilen kadro sayıdan fazla olması durumunda, adaylara mülakat yapılacak olup, kazanan adaylar mülakat başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Mülakat yapılması durumunda, mülakatın tarihi, yeri ve saati Üniversitemiz “www.mcbu.edu.tr” internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 10 (on) işgünü içerisinde (20.11.2023 - 01.12.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde) Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında yayınlanacak ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve müracaat edilen nitelik kodu için istenen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen (ya da noter vekaleti verilmiş vekili tarafından) başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta, elektronik posta ya da başka bir yöntemle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
Müracaatta bulunan adayların başvuru evrakları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecek ve KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1-    Fotoğraflı Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Form aday tarafından eksiksiz doldurulup ilgili alana fotoğraf yapıştırıp imzalanacak ve ekine, başvurulan nitelik kodu için istenen belgeler eklenerek süresi içerisinde teslim edilecektir.)
2-    Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde istenen mezuniyet şartını karşılayan mezuniyet belgesinin barkotlu e-Devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir fotokopisi teslim edilecektir.)
3-    2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Eczacı pozisyonu hariç) (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan KPSS Puan Türü şartını sağlayan sonuç kontrol kodu olan 2022 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı teslim edilecektir.)
4-    Deneyim Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde mesleki deneyim şartı istenmişse; adayların barkotlu SGK hizmet belgesine ek olarak mesleki deneyim istenen serviste istenen süre kadar çalışıldığını gösterir çalışılan kurumdan alınacak imzalı/kaşeli belge teslim etmeleri gerekmektedir.)
* Tüm ünvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli : Sadece şahsen (ya da noter vekaleti verilmiş vekili tarafından) başvuru alınacaktır. Başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Tarihleri : 20.11.2023 - 01.12.2023 (mesai saatleri içerinde)

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR VE
ARANILAN NİTELİKLER

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler