,

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel Alacak

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 171 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel Alacak

Resmi Gazete'te yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 29 büro personeli, 54 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 şoför ve 83 temizlik personeli olmak üzere 171 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 23 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden yapabilecek.

Başvurular, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları bakanlığın internet sitesinde

İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra bakanlığın www.ktb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yer alacak.

171 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

1-    GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1.    Türk Vatandaşı olmak,
2.    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-    KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-1)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik ve Reklamcılık, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi bölümleri Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1)

B)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-2)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): Adana (1), İstanbul (1), İzmir (2)

C)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-3)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Ç) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-4)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
6.    Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
7.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
8.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
9.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
10.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (1), İzmir (2)

D)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-5)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

E)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-6)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (1), İzmir (2)

F)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-7)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Maliye, Mali Uygulamalar, Maliye-Muhasebe Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

G)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-8)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Medya ve İletişim, Sosyal Medya Uzmanlığı, Sosyal Medya Yöneticiliği Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

H)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-9)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.    Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.
3.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
4.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
5.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
6.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1)

İ)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-10)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.    Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde Arapça YDS belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
3.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
4.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
5.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
6.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1)

İ) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-11)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
7.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Turizm İşletmeciliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
8.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
9.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
10.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
11.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

J)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-12)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

K)    BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-13)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümleri ile İşletme Fakültelerinin İşletme ve İktisat Fakültelerinin İktisat bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4.    Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
6.    En az fiilen 90 gün “4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” veya “4311.06 Ön Muhasebeci” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (1), İzmir (3)

L)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Erkek olmak,
4.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6.    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.    Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8.    Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10.    En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (8): Ankara (1), Erzurum (2), İzmir (5)

M)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-2)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 41 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Erkek olmak,
4.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6.    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.    Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8.    Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10.    En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (41): Ankara (1), Bursa (1), Erzurum (2), İzmir (31), Kastamonu (1), Konya (1), Mersin (1), Tokat (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)

N)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-3)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Kadın olmak,
4.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6.    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.    Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
8.    Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10.    En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e- Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjanlar (3): İzmir (3)

O)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-4)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.    Kadın olmak,
4.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6.    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.    Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
8.    Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10.    En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü).
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjanlar (2): İzmir (2)

Ö) ŞOFÖR (ŞFR)
Şoför pozisyonunda 5 sözleşmeli personel alınacaktır
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
11.    Lise ve dengi okul mezunu olmak.
12.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
13. D veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
14. En az fiilen 90 gün “8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma)”, “8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)” veya “8331.05 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü” meslek kodlarında çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
15. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
16. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
17. Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (5): Ağrı (1), Antalya (1), Çanakkale (1), Edirne (1), Uşak (1)

P) TEMİZLİK PERSONELİ (ERKEK, TMZ-1)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 67 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.  Erkek olmak,
4.  Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5. En az fiilen 90 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
6.  Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (67): Afyonkarahisar (1), Ankara (7), Batman (1), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (1), Burdur (1), Denizli (1), Eskişehir (3), Gümüşhane (1), Hatay (1), İstanbul (13), İzmir (20), Kars (1), Kayseri (1), Konya (2), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (3), Sivas (1), Şırnak (1), Van (2)

R) TEMİZLİK PERSONELİ (KADIN, TMZ-2)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.    Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.  Kadın olmak,
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5.  En az fiilen 90 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,
6.  Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (16): Ankara (5), İstanbul (6), İzmir (5)

3-  DİĞER HUSUSLAR
1.  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2.  Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3.  Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.
4.  Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuruları kabul edilmeyecektir.
5.    Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır.

4-    BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1.    Başvurular elektronik ortamda 23.01.2023- 06.02.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2.  Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3.    Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.   Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5.   Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1.  Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2.    Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3.    İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4.    Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5.    Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6.    Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.
7.    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler