BIST 4.979,20 %0.07 Dolar 19,02 %0.08 Euro 20,51 %0.57 Gr. Altın 1.192,03 %1.46 Petrol 74,33 %0.75 Bitcoin 27.898,00 %0.47
İstanbulaçık17 °Caçık
,
#KPSS #İş İlanları

Kocaeli Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli vc 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Kocaeli Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

KADRO NO

KADRO UNVANI

ADET

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

BÜTÇE GİDERLERİ

1

Hemşire*

35

Lisans

KPSSP3

Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

2

Sağlık Teknikeri

16

Önlisans

KPSSP93

Tıbbi Dokümantasyon vc Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

3

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

KPSSP93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak. İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.

Özel Bütçe

4

Sağlık Teknikeri

4

Önlisans

KPSSP93

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

5

Sağlık

Teknikeri

2

Önlisans

KPSSP93

Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

6

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

KPSSP93

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

7

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

KPSSP93

Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

8

Büro Personeli

5

Önlisans

KPSSP93

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

9

Büro Personel i

5

Önlisans

KPSSP93

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe vc Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

10

Büro Personeli

1

Önlisans

KPSSP93

1-Önlisans mezunu olmak.

2-Bilgisayarh muhasebe elemanı eğitimi ile maliyet ve yönetim muhasebesi geliştirme ve uyum eğitimi sertifikasına sahip olmak.

Özel Bütçe

11

Büro

Personeli

9

Lisans

KPSSP3

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan Kaynaklan Yönetimi veya İnsan Kaynaklan lisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

12

Koruma ve Güvenlik ' Görevlisi (Kadın)

2

Önlisans

KPSSP93

1 -Önlisans mezunu olmak.

2-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi olan özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4-165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 165 cm ise kilosu cn fazla 65+15=80 kg ve en az 65-13=52 kg olmalıdır.)

Özel Bütçe

13

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

48

Önlisans

KPSSP93

1-Önlisans mezunu olmak.

2-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. maddesinde belirlilen şartları taşımak.

3-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi olan özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak., 4-Askerliğini yapmış veya muaf olmak, 5-175 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+15=90 kg ve en az 75-13=62 kg olmalıdır.)

Özel Bütçe

14

Destek Personeli (Kadın)

7

Ortaöğretim

KPSSP94

Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

1-Ortaöğretim mezunu olmak

2-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

4-En az 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodlarından birinde çalıştığını e-devletten alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek

Özel Bütçe

15

Destek Personeli (Erkek)

27

Ortaöğretim

KPSSP94

Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

1-Ortaöğretim mezunu olmak

2-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

4-Askerliğiııi yapmış veya muaf olmak.

5-En az 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” , “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (temizlik)” meslek kodlarından birinde çalıştığını e-devlctten alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

Özel Bütçe

16

Destek Personeli (Erkek)

1

Lisans

KPSSP3

J -Kimya bölümü lisans mezunu olmak. 2-Havuz suyu operatörlüğü belgesine sahip olmak.

3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek

Özel Bütçe

 
*Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz.
 
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 saydı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’mci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyia görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. 6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kunımumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G-Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; ilanın yayınlandığı tarih itibariyle istenilen sertifikalar ve kurs bitirme belgelerine sahip olmak gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve E-Devlete yüklenen sertifikalar ile kurs bitirme belgeleri başvuruda kabul edilmeyecektir.
 
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler
    1 - 1 adet fotoğraf
    2 Başvuru formu
    3 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak yazılmalıdır. Öm:70,98765) İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
    4 Nüfus cüzdan fotokopisi. (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
    5 Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alman karekodlu mezuniyet belgesi.
    6 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
    7 Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alman karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)
    8 Başvurulan unvanda özel güvenlik kimlik kartı, eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.
 
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://bsvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden onlinc olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ış günü saat 17:00’c kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapıtmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.
Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderilebilir.
Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.plip adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler