,

Kocaeli Büyükşehir Belediye 7 müfettiş yardımcısı alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye 7 müfettiş yardımcısı almak için ilana çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye 7 müfettiş yardımcısı alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

KOCALİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına giriş sınavı ile 7 (yedi) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, ilanın bundan sonraki kısmında “İdare” olarak ifade edilmiştir.

KOCALİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması 05.02.2023 Pazar günü Saat: 10.00'da Kocaeli Kongre Merkezinde (Yenidoğan Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 16, 41100, İzmit/KOCAELİ) gerçekleştirilecektir.

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, İdare'nin resmi internet sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

  1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan türünden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  3. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.).
  4. Eğitim süresi en az dört yıl olan; İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
  5. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.
  6. Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu istenecektir.).
  7. Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak.
  8. Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz olmak.
  9. Süresi içerisinde başvuru yapmak.
 1. SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ:
  1. Giriş sınavına başvurular, 09 Ocak 2023 - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sadece elektronik ortamda yapılacaktır.
  2. Sınav başvurusu, e-Devlet üzerinde ilgili alanların kaydedilmesi, adayların kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin ve e-Devlet üzerinden çekilemeyen belgelerin sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
  3. Sınava şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  4. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
  5. Adayların başvuru sırasında tamamlaması gereken belgeler, e-Devlet başvuru hizmeti üzerinde ilgili kurumların hizmetinden otomatik olarak çekilecektir.
  6. Adayların mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik varsa veya mezuniyet bilgileri sistemden gelmediyse başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendilerinin girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

  1. Fotoğrafı e-Devlet sisteminden gelmeyen adayların, vesikalık fotoğrafının taratılmış halini, başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın; son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.
  2. Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden gelen askerlik bilgilerinde hata olan erkek adayların, herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  3. Adaylar, kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerinin taratılmış halini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” alanında ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
  4. Adayların başvuru sırasında İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birini tercih ederek formda işaretlemesi gerekmektedir.
  5. “İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir.” ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.
  6. Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

  1. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talep edemez.
  2. İdare, e-Devlet sisteminden otomatik gelen ya da sisteme aday tarafından yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.
  3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 1. YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI:

Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 140 aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 140 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır.

Giriş sınavının yazılı aşamasına katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, İdare'nin resmi internet sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformunun (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:

  1. Hukuk
 1. Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Temel Hak ve Hürriyetler),
 2. İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı,
 3. Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),

ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

 1. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
 2. Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
 3. Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
 4. Mahalli İdareler Hukuku (10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu).
  1. İktisat
 1. İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),
 2. Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim,
 3. Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,

ç) Türkiye Ekonomisi.

  1. Maliye
 1. Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,
 2. Kamu Maliyesi,
 3. Bütçe,

ç) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

  1. Muhasebe
 1. Genel Muhasebe,
 2. Mali Tablolar Analizi.
  1. Yabancı Dil

a) İngilizce,

b) Almanca,

 1. Fransızca

Dillerinden birisi.

 1. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER:
  1. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve Sözlü Sınava Çağrı

Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında her konu grubu için tam not 100 (yüz) puandır. Yazılı sınavı başarmış olmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 50 (elli) puandan ve tüm sınav konu gruplarının notlar ortalamasının 60 puandan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu 100 puan olup başarılı sayılabilmek için notun 50 puandan aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav notlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya, KPSS puanlarının da eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan, alınacak müfettiş yardımcısı sayısının üç katı kadar aday, başarı derecesine göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girecek olanların listesi Teftiş Kurulu Başkanlığı ilan panosuna asılmak ve İdare'nin resmi internet sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecektir. Sonuç bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  1. Sözlü Sınava İlişkin Hususlar

Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zekâ, muhakeme, algılama ve ifade yeteneği, genel kültür, tavır, hareket gibi şahsi vasıfları müfettişlik mesleğinin nitelikleri yönünden göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 (yetmiş) puandan aşağı olmaması şarttır.

  1. Giriş Sınavının Sonucuna İlişkin Hususlar

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak müfettiş yardımcısı sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilecektir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanacaktır. Bunlar da eşit ise, kura çekilecektir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sonuçlar Teftiş Kurulu Başkanlığı ilan panosuna asılacak ve İdare'nin resmi internet sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) ilan edilecektir. Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca giriş sınavını kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi, aday hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan gününden başlamak üzere üç iş günü içinde, bir dilekçe ile şahsen yapılır. İtiraz mercii, Teftiş Kurulu Başkanlığındaki Sınav Kuruludur. Teftiş Kurulu Başkanlığı sınava ilişkin itirazları kesin olarak karara bağlayarak ilgilisine tebliğ eder.

 1. DİĞER HUSUSLAR:

8.1. Yazılı sınavda uyulacak kurallar ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile birlikte İdare'nin resmi internet sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) duyurulacaktır.

8.2. Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve İdare'nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 1. Sınava başvuran tüm adaylar; İdare'nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.
 2. Sınavla ilgili her türlü bilgi 0262 318 15 70 numaralı telefondan alınabilir.

İlan olunur. 16021/1-1

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler