,
#KPSS

Jandarma Genel Komutanlığı 15 Memur Alacak

J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan temin yoluyla (15) devlet memuru temin edilecektir.

Jandarma Genel Komutanlığı 15 Memur Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ PERSONEL İHTİYACININ

KARŞILANMASI MAKSADIYLA AÇIKTAN (15) DEVLET MEMURU ALINACAKTIR

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan temin yoluyla (15) devlet memuru temin edilecektir.

ÜNVANI

KADRO SAYISI

KPSS

ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MÜTERCİM

1

KPSS (P3) 2022-2023 En Az 60 Puan

 1. Arapça Mütercim ve Tercümanlık
 2. Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
 3. Arap Dili ve Edebiyatı
 4. Arapça Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 5. Son beş yılda YDS / e-YDS'den (Arapça) 70 (C Düzeyi) puan almış olmak.

Lisans

1

 1. İspanyol Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
 2. Son beş yılda YDS / e-YDS'den (İspanyolca) 80 (B Düzeyi) puan almış olmak.

VETERİNER

1

 1. Veteriner
 2. Veterinerlik

lisans programlarının birinden mezun olmak.

MÜHENDİS

1

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

SOSYOLOG

3

 1. Sosyoloji
 2. İnsan ve Toplum Bilimleri
 3. Sosyoloji-Sosyal Çalışma
 4. Sosyoloji ve İdare lisans programlarının birinden mezun olmak.

HİZMETLİ

8

KPSS (P94) 2022 En Az 60 Puan

Lise veya dengi ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak. (Tercihen MEB onaylı hijyen belgesi ve/veya MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Ev ve Kurum Temizliği Kursu belgesine sahip olmak)

Ortaöğretim

TOPLAM

15

 

 

 
 1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
 1. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
 2. Başvurular 13 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 30 Haziran 2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
 3. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e- Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 2. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’de ilan edilecektir.
 1. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Müracaat tarihi itibariyle (30 Haziran 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

ç. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 1. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 2. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
 3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,
 4. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

 1. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 1. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

 1. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler