,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 76 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 76 sözleşmeli personel alınacaktır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 76 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan No

Pozisyon

Adet

Mezuniyet

Aranan Nitelikler

2023-01

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

15

Lisans

-Yükseköğretim Kuramlarının İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya İktisat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2023-02

Destek Personeli

(Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi-Erkek)

15

Ortaöğretim

-Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak şartıyla

-MEB onaylı Bahçe Bakımı/Bahçıvanlık/Peyzaj Bahçıvanı/Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı/Park Bahçe ve Koruların Bakımı/Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Sertifikalarından birine sahip olmak veya

-Bahçe ve Peyzaj Alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-03

Destek Personeli (Kaloriferci-Erkek)

2

Ortaöğretim

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

-MEB onaylı Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikasına sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-04

Destek Personeli (Şoför-Kadın/Erkek)

2

Ortaöğretim

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

 • C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski E sürücü belgesi)
 • Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl şoför olarak çalışmış olmak. (Adaylar şoför olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
 • SRC-2 belgesine sahip olmak,
 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak

 

2023-05

Destek Dersoneli (Temizlik Hizmetleri Erkek)

12

Ortaöğretim

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

-Enstitümüzün tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri durumları bulunmamak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-06

Destek Dersoneli (Temizlik Hizmetleri Kadın)

11

Ortaöğretim

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

-Enstitümüzün tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri

durumları bulunmamak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-07

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

10

Ön Lisans

 • Yükseköğretim Kuramlarının ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı ay süreyle geçerliliği olan (10.11.2023 tarihinde kadar) silahlı/silahsız özel güvenlik

görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 • Boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 15’ten fazla, 13’ten az olmaması gerekmektedir. Örneğin boy uzunluğu 180 cm ise kilosu en fazla 80+15=95 kg ve en az 80-13=67 kg olmalıdır. (Bu belge, resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacaktır.)
 • Askerliğini fiilen yapmış olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

(Atanmaya hak kazanılması halinde, adayın sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık

kurulu raporu ile belgelendirmesi istenecektir.)

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

 

2023-08

Mühendis (Kadın/Erkek)

1

Lisans

-Yükseköğretim Kuramlarının Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2023-09

Spor Uzmanı (Kadın/Erkek)

1

Lisans

-Yükseköğretim Kuramlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden mezun olmak.

-En az İkinci Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörlüğü Belgesine sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-10

Spor Uzmanı (Cankurtaran- Kadın/Erkek)

1

Lisans

 • Yükseköğretim Kuramlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden mezun olmak.
 • En az Bronz Cankurtaranlık Belgesine sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-11

Tekniker (Elektronik- Kadın/Erkek)

1

Ön Lisans

-Yükseköğretim     Kuramlarının      Elektronik,       Elektrik-Elektronik,       Endüstriyel                               Elektronik,

Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve

Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-12

Tekniker (Kimya-Kadın/Erkek)

1

Ön Lisans

-Yükseköğretim Kuramlarının Kimya önlisans programı mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-13

Tekniker (İnşaat-Kadın/Erkek)

1

Ön Lisans

-Yükseköğretim Kuramlarının 'Yapı, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı İnşaat, Yapı Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-14

Tekniker

(Makine- Kadın/Erkek)

1

Ön Lisans

-Yükseköğretim Kuramlarının Makine önlisans programından mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-15

Teknisyen (İklimlendirme- Kadın/Erkek)

1

Ortaöğretim

-Ortaöğretim Kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri Dallarının herhangi birinden mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2023-16

Teknisyen (Torna- Tesviye Kadın/Erkek)

1

Ortaöğretim

-Ortaöğretim Kuramlarının Metal Teknolojisi veya Metalurji Teknolojisi Dallarının herhangi birinden mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Başvuracak adayların;
-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,
-    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucunun olumlu olması,
-    Lisans mezunları için 2022-KPSS grubu KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olması,
-    Son Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması, ( 10.05.1988 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat edecek adayların askerlik hizmetini fiilen yapmış olması,
-    Talep edilen sertifika ve belgelerin ilan yayın tarihinden önce almış olması
-    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
-    Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması şarttır.
-    657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü kapsamında bulunanlar ve 26.04.2020 tarihinden sonra 399 sayılı KHK'nin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmış olanlar başvuruda bulunamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmaz, göreve başlamasına müteakip tespiti halinde ise görevleri ile ilişikleri kesilir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
-    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca isimlerinin birleştirilmesi sonucu içeriği aynı fakat adı farklı programlardan diploma almış önlisans mezunlarının, programlara ilişkin eşdeğerliğe dair mezun oldukları Yükseköğretim Kurumundan alacakları yazıyı Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Yeri ve İletişim

İlan Takvimi

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Enstitümüz PersonelNDaire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.

Posta yolu ile başvuracak adaylar başvuru evrakını “İYTE Personel Dairesi Başkanlığı Gülbahçe Mahallesi Urla İZMİR” adresine göndermelidir.

Adaylar, başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarını 0 (232) 750 61 02, 750 61 09 ve 750 61 23 numaralı telefonlara ya da [email protected] adresine iletebilirler.

Başvuru Başlangıç

26.04.2023

Son Başvuru

10.05.2023

Değerlendirme Sonucu

22.05.2023

Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçlarının açıklanacağı internet adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

Enstitümüz zorunlu hallerde ilanın her aşamasında ilan takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU BELGELERİ
-    Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)
-    1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-    2022 KPSS Sonuç Belgesi
-    Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
-    Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    İkametgah, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
-    Spor Uzmanı pozisyonu için en az İkinci Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörlüğü Belgesi,
-    Spor Uzmanı (Cankurtaran) pozisyonu için en az Bronz Cankurtaranlık Belgesi,
-    Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi,
-    Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için SRC-2 Belgesi,
-    Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Psikoteknik Belgesi,
-    Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyonu için Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikası.
-    Başvuruya eklenmesi halinde ibraz edilecek sertifikaların/belgelerin aslı veya onaylı sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
-    Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi) pozisyonu için MEB onaylı Bahçe Bakımı/Bahçıvanlık/Peyzaj Bahçıvanı/Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı/Park Bahçe ve Koruların Bakımı/Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Sertifikaları (Aranılan nitelik kısmındaki şarta binaen gerekli olması durumunda ibraz edilecektir. Sadece bir sertifikanın ibraz edilmesi yeterlidir )

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR
-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
-    Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
-    İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.
-    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
-    KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-    Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.
-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-    Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-    Enstitümüzün İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir ile naklen tayini mümkün değildir.
-    İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler