,

İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

SIRA

NO

UNVANI

ADET

CİNSİYET

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

01

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

Kadın

KPSSP94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) -160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)

Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.

02

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

 

 

 

 

 

 

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) -170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)

Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.

03

Büro

Personeli

2

Kadın

KPSSP93

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla sekreterlik alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

04

Büro

Personeli

1

Erkek

KPSSP3

Üniversitemiz Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görevlendirilmek üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

05

Destek Personeli (Şoför)

1

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. SRC-2 belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl şoförlük tecrübesine sahip olmak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

06

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

2

Kadın

KPSSP94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

 

07

Destek Personeli (Bakım onarım)

1

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim Kuramlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kaynakçılık ustalık belgesine sahip olmak. Kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak Belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

08

Büro

Personeli

1

Erkek/

Kadın

KPSSP3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve SGK ile belgelendirmek kaydıyla Muhasebe alanında en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak.

09

Büro

Personeli

1

Erkek

KPSSP3

İşletme veya İktisat, lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. R ile Veri Bilimine Giriş ve Microsoft Excel Temelleri sertifikalarına sahip olmak. Proje Yöneticisi olarak çalışmış olmak. Bütçe ve Raporlama alanında en az 5 (beş) yıl tecrübesi olmak.

10

Büro

Personeli

1

Erkek/

Kadın

KPSSP93

Herhangi bir ön lisans programından birinden mezun olmak. Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İç Tetkikçi Eğitim sertifikalarına sahip olmak.

11

Büro

Personeli

1

Kadın

KPSSP3

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

12

Büro

Personeli

1

Erkek/

Kadın

KPSSP3

Üniversitemiz Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinde görevlendirilmek üzere, herhangi bir lisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla yabancı dil İngilizce sınavından en az 80 puan almış olmak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
    2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların birinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.
    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
    5- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
    6- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.
    7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
    8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
    9- Yapılacak olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
    10- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
    11- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
    12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
    13- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
    14- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu kadronun sıra numarası belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile kadronun sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız pozisyona başvurmanız ve sıralamaya girmeniz halinde Üniversitemiz tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için başvurunuzu göndermeden önce başvurunuzun durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Bir pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu ilanda “Başvuracak Adaylarda Genel ve Özel Şartlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve başvuru yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
    1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),
    2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
    3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
    4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
    5- İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
    6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir )
    7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)
    8- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir)
    9- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)
    10- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananlar, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.bakırcay.edu.tr adresinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde başvuru işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Her pozisyonun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Adayların başvuru sırasında, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri önem arz etmektedir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN GENEL GÖREVLERİ:
    • Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
    • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.
    • Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek.
    • Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
    • Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
    • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
    • Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
    • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
    • Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
    • Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.
NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.
Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
BİLGİ İÇİN
İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373)

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler