,
#KPSS #İş İlanları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 33 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 33 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Başvuru No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

HM-CTF

Hemşire

23

Kadın/ Erkek

 • Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak
 • 2022 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

S.F-CTF

Sağlık Fizikçisi

2

Kadın/ Erkek

 • Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği Dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmak
 • 2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

BP-CTF 1

Büro Personeli

1

Kadın/ Erkek

 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

TN-CTF 1

Teknisyen (İnşaat Teknisyeni)

1

Erkek

 • Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi, İnşaat bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak
 • 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Tehlikeli / çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde çalışmasına, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Başvuru No

Başvuru No

Başvuru No

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

TN-BD 1

Teknisyen (Bilgi İşlem Destek Personeli)

1

Kadın/ Erkek

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı, Ağ Sistemleri veya Ağ İşletmenliği dallarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • İlgili alanda en az 1 yıl deneyimli olmak. (SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Başvuru No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

D.P.HB-GTM

1

Destek

Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği)

1

Kadın/ Erkek

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Ortaöğretim düzeyinde (P94 puan türü) 2022 KPSS’ye girmiş olmak
 • Hastalara Larva Tedavisi, Hirudoterapi (Sülük Tedavisi), Ihtiyoterapi (Balık Tedavisi) ve Larva Salgısı uygulanmakta ve Ozon, Mezoterapi, Akupunktur ve Fitoterapi tedavisi yapılmakta olup hasta destek hizmetini ve temizliğini sağlamak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi / kan-yara fobisi ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Başvuru No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

MR-1

Mimar

1

Kadın/ Erkek

 • Mimarlık Lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Mimarlık alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. (Belgelendirmek kaydıyla SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi sunmak.)
 • Sanat eseri koruma ve onarım alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi sunmak.)
 • Autocad çizim programını aktif olarak kullanıyor olmak. (Belgelendirmek kaydıyla sertifika vb. belge sunmak.)
 • Görevini devamlı yapmasına ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

REKTÖRLÜK

Başvuru No

Ünvan

Kadro

Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

B.P-R 1

Büro

Personeli

2

Kadın/ Erkek

 • Rektörlük tarafından uygun görülen birimde görev yapacaktır.
 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

D.P-R 1

Destek Personeli (Şoför)

1

Erkek

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 • Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • Şehirlerarası seyahat yapmaya uygun olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak.
 • İlgili alanda/binek araç şoförlüğünde 1 yıl kurumsal deneyimi bulunmak (Belgelendirmek kaydıyla SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi, CV/Özgeçmiş sunmak).
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 1. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
 2. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 3. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 4. Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için

2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

8-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

9-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek ve engel durumu bulunmamak.

 1. Tüm pozisyonlar için görevini tam zamanlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. (Destek Personeli ve Büro Personeli kadrolarına başvuran adayların başvuru tarihi itibariyle herhangi bir önlisans veya lisans örgün eğitim programlarında kaydı bulunmamak.)
 2. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 3. Tüm pozisyonlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.
 1. * Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezine alınacak kadro pozisyonları için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi / kan-yara fobisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair beyanda bulunan adaylar atanmaya hak kazandığında bu konuda hekim raporu getirecek olup getirmediği takdirde atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 2. ** D.P-R 1 başvuru nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için Askerliğini yapmış olmak şartı aranacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan başvuru nosu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı

beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

 1. Fotoğraf (son 6 ay içersinde çekilmiş vesikalık-jpg formatında)
 2. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezuniyet şartı istenen kadrolar için diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (barkodlu e- Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
 3. Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
 4. Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK Dökümü
 5. Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge
 6. Özgeçmiş/CV istenen kadrolar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren Özgeçmiş/CV BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesindeki kadro tavanları ile deneyim- tecrübe şartı istenen kadro ünvanları için başvurusunu tamamlayan adaylarla ön görüşme yapılacaktır.
 • Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
 • İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.
 • Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
 • Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler