USD : 18,56 %0,21
EUR : 18,48 %1,18
ALTIN (Gr): 1.020,08 %0,62
BIST 100 : 3.466,29 %2,19
BITCOIN : 20.145,81 %2,80
Petrol : 91,14 %2,57
KPSS

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 9 (Dokuz) adet Gemi Adamı Kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

21 Eylül 2022 Çarşamba 05:30

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

UNVAN/YETERLİK

KİŞİ SAYISI

BÜTÇESİ

UNVAN KODU

GÖREV YERİ

POZİSYONU

BAŞVURU ŞARTLARI

GEMİ ADAMI (KAPTAN)

1

ÖZEL BÜTÇE

GA1

ALEMDAR II GEMİSİ

2.KAPTAN

-En az 1. Zabit ve eski Y.Y. Klas IV

intibaklı 1.Zabit olması

-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması

-Tercihen BRM sertifikası olması

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

GEMİ ADAMI (BAŞMAKİNİST)

1

ÖZEL BÜTÇE

GA1

ALEMDAR II GEMİSİ

BAŞMAKİNİST

-En az eski Y.Y. Klas II den intibaklı Başmakinist

-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması

-Tercihen ERM sertifikası olması

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

GEMİ ADAMI (USTA GEMİCİ)

1

ÖZEL BÜTÇE

GA2

ALEMDAR II GEMİSİ

BALIKÇI REİSİ

-En az Usta Gemici Yeterliğine sahip olmak -Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması -Trol gibi Ağ Balıkçılığında ve ağ onarımlarında tecrübeli olmak.

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

- En az lise ve dengi mezunu olmak

 

GEMİ ADAMI (USTA GEMİCİ)

1

ÖZEL BÜTÇE

GA3

ALEMDAR II GEMİSİ

GEMİ ADAMI (GEMİCİ)

1

ÖZEL BÜTÇE

GA4

ALEMDAR II GEMİSİ

GEMİ ADAMI (AŞÇI)

1

ÖZEL BÜTÇE

GA5

ALEMDAR II GEMİSİ

GEMİ ADAMI (KAMAROT)

3

ÖZEL BÜTÇE

GA6

ALEMDAR II GEMİSİ

TOPLAM

9

 

 

 

 

USTA GEMİCİ

-En az Usta Gemici Yeterliğine sahip olması -Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması -Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

-En az lise ve dengi mezunu olmak

GEMİCİ

- En az Gemici Yeterliğine sahip olması -Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması -Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

-En az lise ve dengi mezunu olmak

AŞÇI

-En az Aşçı ve Gemici Yeterliğine sahip olması

-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması

-Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

-En az lise ve dengi mezunu olmak

KAMAROT

-En az kamarot belgesine sahip olup, gemici ve yağcı yeterlikleri de dikkate almacaktır.

  • Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması

-Tercihen Turizm Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

  • Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması
  • Tercihen hizmet belgesi sunmak
  • En az lise ve dengi mezunu olmak

 

 

ÜCRETLER

SIRA NO

UNVAN/YETERLİK

KİŞİ SAYISI

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ

1

GEMİ ADAMI (KAPTAN)

1

 

26.094,78

2

GEMİ ADAMI (BAŞMAKİNİST)

1

 

26.094,78

3

GEMİ ADAMI (BALIKÇI REİSİ)

1

En az ön lisans olanlar için

15.283,46

Diğerleri

14.470,06

4

GEMİ ADAMI (USTA GEMİCİ)

1

En az ön lisans olanlar için

15.283,46

Diğerleri

14.470,06

5

GEMİ ADAMI (GEMİCİ)

1

En az ön lisans olanlar için

15.283,46

Diğerleri

14.470,06

6

GEMİ ADAMI (AŞÇI)

1

En az ön lisans olanlar için

15.283,46

Diğerleri

14.470,06

7

GEMİ ADAMI (KAMAROT)

3

En az ön lisans olanlar için

15.283,46

Diğerleri

14.470,06

ARANAN ŞARTLAR:
1-    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3-    Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi Deniz İş Kanunda belirtilen çalışma saati olan haftalık 48 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma(gece dâhil) şartını kabul etmek
4-    5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5.fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeden başvuruda bulunamazlar. 
5-    Gemi Adamı ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.
6-    Bahse konu pozisyonlarda çalışanlar ihtiyaç duyulması ve işlerin aksamaması için birim amiri tarafından, zabitan ve personel arası kategorik geçiş hariç kendi içlerinde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalıştırılmasını kabul etmek.
7-    Yukarıda belirtilen pozisyonlar, geminin sefere göre uygun hale getirilmesi için Asgari Gemi Adamı Donanımı Belgesi’nde ihtiyaç duyulan pozisyonlara göre değiştirilmesini kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru başvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ
Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonların teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı Sınav; 24/10/2022 tarihinde saat 10.00-13.00 arasında yapılacak olup, Sözlü Sınava 27/10/2022 tarihinde saat 10.00’da, Uygulamalı Sınava ise 31/10/2022 tarihinde saat 10.00’da başlanacaktır. Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr.adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Her bir unvan için atanmaya hak kazananların başarı sıralaması; yazılı sınavın %40’ı sözlü sınavın %30’u ve uygulamalı sınavın %30’u hesaplanarak oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir. Sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr. adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılamaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 

 

Kaynak : Gazete Memur