BIST 100 4.961,00 %-0.74 Dolar 19,10 %0.09 Euro 20,69 %0.27 Altın Gram 1.200,90 %0.01 Brent Petrol 78,48 %0.46 Bitcoin 26.982,01 %2.94
Ankaraparçalı bulutlu7 °Cparçalı bulutlu
,
#KPSS #İş İlanları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Aalacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Aalacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

KOD

POZİSYON

KİŞİ SAYISI

CİNSİYET

ÖĞRENİM

KPSS

PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

001

BÜRO PERSONELİ

4

KADIN/

ERKEK

LİSANS

KPSS-P3 (En az 60 puan)

-Yükseköğretim Kuramlarının Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye lisans programlarının birinden mezun olmak.

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

002

BÜRO PERSONELİ

2

KADIN/

ERKEK

ÖN LİSANS

KPSS P93 (En az 60 puan)

-Yükseköğretim Kuramlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

003

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5

ERKEK

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94 (En az 60 puan)

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

004

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

4

ERKEK

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94 (En az 60 puan)

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

005

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1

KADIN

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

(En az 60 puan)

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1993 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

006

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

1

ERKEK

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94 (En az 60 puan)

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.) - E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

- SRC2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak

 

I.    BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1)    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2)    Lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS-P94 puan türü dikkate alınacaktır.
3)    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4)    Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)
5)    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)
6)    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
II.    BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
III.    BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1-    Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-Devletten alınacak)
2-    Nüfus Cüzdan Örneği
3-    Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)
4-    KPSS 2022 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)
5-    Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı)
6-    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı)
IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
1)    İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
2)    Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
3)    Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
4)    Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
5)    İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
İlanen Duyurulur.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler