,

İLKSAN'a sürekliişçi alımları Yönetmelik dışına çıkartıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7937)

İLKSAN'a sürekliişçi alımları Yönetmelik dışına çıkartıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasına "ğ" bendinden sonra gelmek üzere, "13/1/1943 tarihli ve 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile İLKSAN'a bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak alımlar" maddesi eklendi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN), yönetmelik hükümlerinden istisna tutulan kamu kurum ve kuruluşları arasına alındı.

Bununla birlikte İLKSAN Genel Müdürlüğü ile İLKSAN Genel Müdürlüğüne bağlı veya ait olan işletme veya iştiraklerine yapılacak işçi alımlarının İŞ-KUR'a bildirilmesi zorunlu olacak, İLKSAN ile İLKSAN'a bağlı veya ait işletme veya iştiraklere yapılacak işçi alımlarına ilişkin ilanlar, İŞ-KUR internet sitesinde yayınlanacak ve İLKSAN Genel Müdürlüğünce uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacak.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 7937

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına îşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

11 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlanna îşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolanna, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (ÎLKSAN) ile İLKSAN’a bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak alımlar,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler