,
#KPSS #İş İlanları

Hitit Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

Hitit Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’ nci maddesinin (b)fıkrasına göre, aşağıda belirtilen ünvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Başvuru Yeri

Başvuru Şekli

08/05/2024

22/05/2024

Hitit Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

Şahsen

 

İLAN

KODU

POZİSYON

ÜNVANI

KADRO

SAYISI

ÖĞRENİM

DURUMU

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV YERİ

DP-01

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)

4

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

 1. Cinsiyeti erkek olmak.
 2. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 3. 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puana sahip olmak.
 4. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 6. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
 7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 8. Bir üst öğrenim görmüyor olmak. (önlisans, lisans ve yüksek lisansa kayıtlı öğrenci olmamak.)

Üniversitemizin Çorum/Merkezde bulunan birimlerinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.

DP-02

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)

2

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

 1. Cinsiyeti erkek olmak.
 2. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Liselerin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Servis Alanından mezun olmak.
 3. 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puana sahip olmak.
 4. Yiyecek-İçecek servisi ile temizlik hizmetini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 6. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
 7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 8. Bir üst öğrenim görmüyor olmak. (önlisans, lisans ve yüksek lisansa kayıtlı öğrenci olmamak.)Üniversitemizin Çorum/Merkezde bulunan birimlerinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
 

 

KG-01

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

4

Önlisans

 1. Cinsiyeti erkek olmak.
 2. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 3. 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 50 puana sahip olmak.
 4. İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 6. Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak ve gece-gündüz, iç-dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 7. 167 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla, boy uzunluğunun cm. cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla, 15’den az olmaması. (Örneğin 67+15=82’den fazla, 67-15=52’den az olmaması gerekmektedir.)
 8. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 9. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 10. Bir üst öğrenim görmüyor olmak. (lisans ve yüksek lisansa kayıtlı öğrenci olmamak.)

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Güvenlik Müdürlüğü tarafından farklı birimlerde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.

KG-02

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Önlisans

 1. Cinsiyeti erkek olmak.
 2. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 3. 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 50 puana sahip olmak.
 4. İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 6. Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak ve gece-gündüz, iç-dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 7. 167 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla, boy uzunluğunun cm. cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla, 15’den az olmaması. (Örneğin 67+15=82’den fazla, 67-15=52’den az olmaması gerekmektedir.)
 8. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 9. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 10. Bir üst öğrenim görmüyor olmak. (lisans ve yüksek lisansa kayıtlı öğrenci olmamak.)

Üniversitemize bağlı Bayat Yerleşkesinde görevlendirilecektir.

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Kanunu’nun 53’ üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak.
 5. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 (Ortaöğretim) ve KPSS P93 (Önlisans) puan türlerinden en az 50 puana sahip olmak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.
 10. 03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
 11. Çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurarak atanmaya hak kazanan adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Destek Personelinin (Temizlik Hizmetleri) Görevleri:

 1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin açık ve kapalı mekânları, binaların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek.
 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak.
 3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek.
 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak.
 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. bahçıvanlık işlerini yürütmek.
 6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve içecek servisi yapmak.
 7. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
 8. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.
 9. İş alanlarıyla ilgili ekipman ve malzemeleri kullanmak.
 10. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak, birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru yapmak isteyen adaylar Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp, fotoğraf yapıştırıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 22/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Hitit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 2. Şahsen başvuru alınacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaklardır. Birden fazla ünvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 2. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 3. Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 4. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İstenen Belgeler:

 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
 2. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir)
 5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir)
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)
 7. Askerliğini Yapanlar için Terhis Belgesi, Tecilli Durumda Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik Şubesinden veya e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı.)
 8. SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten alınabilir.)
 9. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)(Güncel)
 10. Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adaylardan İstenecektir)

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı birimlerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Üniversitemiz resmi internet sayfasında (https://hitit.edu.tr ve https://personel.hitit.edu.tr) yayınlanacaktır.
 2. Her ünvan için asıl aday sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 3. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 5. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez, Çorum - Türkiye

Telefon : 0364 219 20 99 / 2100 / 2093

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler