BIST 100 8.039,17 %0.48 Dolar 27,18 %0.11 Euro 28,95 %0.03 Altın Gram 1.681,46 %0.07 Brent Petrol 93,67 %0.43 Bitcoin 26.494,01 %0.29
,
#KPSS #İş İlanları

Hacettepe Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 5 (beş) personel alınacaktır.

Hacettepe Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 5 (beş) personel alınacaktır.

1-    BAŞVURU ŞARTLARI
 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f)    Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
g)    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
h)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
ı) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
i)    Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
j)    Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B.    ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI
(1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)
a)    Sistem uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b)    Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, NPS File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
c)    Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
d)    Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
e)    Failover cluster yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
f)    VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
g)    Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
h)    Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
ı) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
i)    İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,ı) Veri depolama sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
j)    İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
k)    Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
l)    Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında yönetici seviyesinde tecrübe sahibi olmak,
m)    Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
n)    ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) süreçlerinde aktif olarak rol almak.
o) SAN, ISCSI vb. Disk networkleri yönetimi ve yapılandırması hakkında tecrübeli olmak,
ö) Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı yönetimleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
p) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Tercihen;
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarına sahip olmak.

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b)    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c)    Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate), Maven, Apache Wicket, JSF, JSP konularında, tecrübeye sahip olmak.
d)    Web servisler teknolojileri hakkında bilgili olup SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,
e)    SDLC, Nesne-yönelimli programlama, OOP, Design Pattern, Clean Code, SOLID gibi yazılım paradigmalarına hakim olmak,
f)    Git, SVN gibi versiyonlama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
g)    Application Container (Docker, Kubernetis, OpenShipt, ...vs) teknolojileri konusunda bilgiye sahip olmak,
h)    Postgre ve MySQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
i)    Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumuna ve yönetimine hakim olmak,
j)    JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercihen:
•    Sunucu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
•    ISO 27001 süreçlerinde aktif olarak rol almak
•    En az iki proglama dili bildiğini belgelemek. Tercihen PHP (Laravel Framework) ve Java

FRONTEND YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a)    UI/UX tasarımında bilgi sahibi olmak,
b)    HTML/CSS/Javascript ve jQuery, Ajax gibi gerekli ortak kütüphaneler ve yöntemlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c)    TypeScript konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) DOM ve Javascript Object modelinde bilgi sahibi olmak,
d)    Angular, React ve/veya Vue JS gibi ön uç geliştirme çerçevelerinden/ kütüphanelerinden birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen Angular,
e)    Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)    SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemciler hakkında bilgi sahibi olmak,
g)    Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material vb Responsive Front-End Framework’leri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Cross-Browser uyumluluğu ve arayüz geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
h)    Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) SOLID prensiplerine konusunda bilgi sahibi olmak.
g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen:
•    ISO27001 BGYS süreçlerinde aktif rol almak veya bilgi sahibi olmak.
•    10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
•    1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından veya bu belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b)    Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim;
c)    JSP/Servlet, JSF, SpringMVC, Spring Boot, gibi teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak;
d)    Angular Framework yapısına hakim olup kullanıldığı bir projede görev almış olmak;
e)    Spring Data, Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak;
f)    SOAP ve/veya Restful servislerine hakim olmak ve en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak;
g)    HTML, CSS, Typescript, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak;
h)    Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak ve MySQL, PostgreSQL vb. veritabanlarını kullanmış olmak;
i)    CI/CD araçları (ör: jenkins) konusunda bilgi sahibi olmak;
j)    Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak;
k)    Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.

İŞ ANALİSTİ
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a)    Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,
b)    Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,
c)    Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,
d)    Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,
e)    Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,
f)    Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.
g)    Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
h)    Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak,
ı) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
i)    Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
j)    Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,
k)    Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,
l)    İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)    Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,
n)    Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-iş birliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.
o)    Uygulama desteği, sistem ve yazılım ekipleri arasında koordinasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ö) Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p)    Her aşamada dokümantasyona inanmak ve dokümantasyon alışkanlığı olmak,
r)    Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
s)    Takım çalışmasına yatkın olmak,
t)    Servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,
u)    Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi bulunmak,
ü) ISO27001 BGYS süreçlerinde aktif rol almak

II.    BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Adaylar başvurularını Başkanlığımızın https://bidb.hacettepe.edu.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 30 Mayıs 2023 - 13 Haziran 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e- Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler. Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
a)    Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
b)    Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
c)    Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV.    SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. Yazılı sınav 15 Haziran 2023 Cuma Günü Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Beytepe Kampüsünde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte https://bidb.hacettepe.edu.tr sitesinde yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 18-19 Haziran 2023 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Beytepe Kampüsüde yapılacaktır. Sınav saati, sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte https://bidb.hacettepe.edu.tr sitesinde yayınlanacaktır.

V.    DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI.    SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları https://bidb.hacettepe.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII.    ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII.    DİĞER HUSUSLAR

Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hacettepe Üniversitesi

İLETİŞİM:
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tel: 0 (312) 297 62 00

İlişkili Haberler

Manşetler