,
#KPSS #İş İlanları

Hacettepe Üniversitesi 15 Sözleşmei Personel Alacak

2022 KPPS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Hacettepe Üniversitesi 15 Sözleşmei Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesine göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2022 KPPS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).
 6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 1988 (dahil) - 2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma ve gece dahil çalışma şartını kabul etmek.
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” amir hüküm gereği son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir).
 1. ÖZEL ŞARTLAR:

Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

GÖREV

YERİ (İL)

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

HİZMET ALANI

ARANILAN NİTELİKLER

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P3)

1

Lisans

Çocuk Gelişimcisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

1

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği ya da Cerrahi Teknikerliği ya da Ameliyathane Hizmetleri 2 yıllık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

1

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

1

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz

Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

1

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P93)

3

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Merkez (Ankara

2022 KPSS (P93)

4

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji ya da Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Merkez (Ankara

2022 KPSS (P93)

3

Ön Lisans

Sağlık Teknikeri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 1. Her aday ilan edilen kadrolardan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 2. Başvuruda bulunacak adaylar Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını e- devlet platformu üzerinden 29.12.2023 - 12.01.2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı kamu işe alım isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bağlantısı üzerinden gerçekleştirecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 1. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
 2. Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
 3. Başvurular incelendikten sonra başarılı adayların isim listesi ilan bitim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde hastane.hacettepe.edu.tr ve pdb.hacettepe.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda atanmaya hak kazanan adaylardan talep edilecek belgeler ve bu belgeleri teslim etme süresi aynı bağlantılar üzerinden yayınlanacaktır.
 4. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, evrakını teslim edip işe başlama tarihinde hazır olmayan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Gelmeyen aday yerine KPSS puan sıralaması esas alınarak yedek listede bulunan adaylar davet edilecektir. Tüm davet ve bildirimler Hastaneler ve Üniversite internet adresleri üzerinden yapılacaktır.
 5. Asil adaylar arşiv araştırmasının tamamlanması sonrasında davet edilecektir.
 6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 7. KPSS sınavı yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 8. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü İletişim Tel: 0312-305 32 95

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler