,
#KPSS #İş İlanları

Gümüşhane Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereği “KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Gümüşhane Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLAN

KODU

UNVANI

ADET

ÖĞRENİM

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

DP-1

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Kadın)

4

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 4. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

DP-1

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Erkek)

4

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 4. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

DP-2

Destek Personeli (Şoför) (Erkek)

1

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 3. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 5. SRC-1 ve SRC-3 Belgelerine sahip olmak.
 6. Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 7. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

DP-2

Destek Personeli (Şoför) (Erkek)

1

Ön Lisans

KPSSP93

 1. Yükseköğretim kurumlarının Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs   Şoförlüğü,       Otobüs       Kaptanlığı       ön      lisans

programlarının birinden mezun olmak.

 1. E sınıfı          sürücü    belgesine     veya     Karayolları      Trafik

Yönetmeliğinin 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 1. G Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( Personel ve yük yükseltici operatörlük belgesine sahip olmak.)
 2. 2022 KPSSP93 puanı en az 60 olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 4. SRC-1 ve SRC-3 Belgelerine sahip olmak.
 5. Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 6. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

DP-3

Destek Personeli (Kaloriferci) (Erkek)

2

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. MEB onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği veya katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.
 3. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 6. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

DP-4

Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek)

2

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs bitirme belgesine sahip olmak.
 3. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 6. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

DP-5

Destek Personeli (Ses ve Görüntü Sistemleri) (Erkek)

1

Ön Lisans

KPSSP93

 1. Yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi veya Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2022 KPSSP93 puanı en az 60 olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 5. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kongre Merkezi ve diğer birimlerde bulunan salonların ses, ışık, dekor vb. işlerini yerine getirmek üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

BP-1

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

5

Ön Lisans

KPSSP93

 1. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön                    lisans

programından mezun olmak.

 1. 2022 KPSSP93 puanı en az 65 olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
 3. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

KGG-1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

8

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 5. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 7. Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 8. 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

 1. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

TN-1

Teknisyen (Tesisat

Teknolojisi) (Erkek)

2

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim        Kurumlarının        Tesisat      Teknolojisi       ve

İkli mlendirme alanından mezun olmak.

 1. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 3. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

TN-2

Teknisyen (İnşaat

Teknolojisi) (Erkek)

2

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının       İnşaat    Teknolojisi alanından

mezun olmak.

 1. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

TN-3

Teknisyen (Elektrik-

Elektronik Teknolojisi)

(Erkek)

1

Lise ve Dengi

KPSSP94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının       Elektrik-Elektronik     Teknolojisi

alanından mezun olmak.

 1. 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1-    Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak
2-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
3-    Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5-    Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6-    Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak.
7-    657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
8-    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9-    Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
10-    Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
11-    Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
12-    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
13-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
14-    Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
15-    Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
16-    KPSS’den yüksek puan almak atamada tek başına yeterli değildir. Atanma hakkı kazanan adaylar ihtiyaca göre Merkez kampüs ve İlçe merkez yerleşkelerinde bulunan birimlere dağıtılacaktır.
17-Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-    Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2-    Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
3-    Nüfus cüzdanı veya Kimlik kartı fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4-    Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5-    2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6-    SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7-    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8-    3 adet vesikalık fotoğraf.
9-    Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir. 
10-    Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge. (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)
11-    Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi.
12-    Başvurulan pozisyon ile ilgili onaylı belge ve/veya sertifikalar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine iki katına kadar belirlenen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.gumushane.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

NOT:
1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Gümüşhane Üniversitesinin Gümüşhane ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.
2-Göreve başlatılacak sözleşmeli personeller hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.
2-İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz https://www.gumushane.edu.tr/ web adresinde yayımlanacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
3- İdare gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.
İLETİŞİM:
Adres: Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı
Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100- Merkez/Gümüşhane
Telefonlar : (0456) 233 1000, (0456) 233 1361

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler