,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

Gebze Teknik Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Gebze Teknik Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 GENEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

1.3. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak,

1.4.“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi                                                                                   12 Nisan 2023 (Çarşamba)

Son Başvuru Tarihi                                                                                             28 Nisan 2023 (Cuma)

Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi                                               05 Mayıs 2023 (Cuma)

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri                                                                                 09-12 Mayıs 2023 - GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Binası

Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi                                                                  22 Mayıs 2023 (Pazartesi)

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi                                                            https://www.gtu.edu.tr/

Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar başvuru evraklarını “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - GEBZE/KOCAELİ” adresine gönderecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0262) 605 11 29, (0262) 605 15 21, (0262) 605 11 27 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ÖĞRENİM DURUMU

SINAV TÜRÜ

 

ADET

 

ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 202301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Lisans mezunu olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 55 puan almış olmak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı

bulunmamak.

 

 

 

 

 

 

SP 202302

 

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

 

 

 

 

 

 

 

Önlisans

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

1

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Önlisans mezunu olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 55 puan almış olmak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 

 

 

 

 

 

SP 202303

 

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

2

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 55 puan almış olmak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 

 

 

SP 202304

 

 

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri - Kadın)

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

Sözlü

 

 

 

13

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış, 40 yaşından gün almamış olmak,

-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

herhangi bir hastalığı bulunmamak,

 

 

 

SP 202305

 

 

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri - Erkek)

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

Sözlü

 

 

 

2

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

herhangi bir hastalığı bulunmamak,

 

 

 

 

 

 

SP 202306

 

 

 

 

 

Destek Personeli (Bakım/Onarım Hizmetleri

- Erkek)

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

1

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 55 puan almış olmak,

-Elektrik Tesisatçısı/Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü/ Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi alanında Sertifika/Ustalık Belgesi sahibi olmak, (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

herhangi bir hastalığı bulunmamak,

 

 

 

 

 

 

SP 202307

 

 

 

 

 

 

Destek Personeli (Bakım/Onarım Hizmetleri

- Erkek)

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

1

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi veya Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme alanı mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 55 puan almış olmak,

-Sıhhi Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı/Sıhhi Tesisat Geliştirme ve Uyum Eğitimi/Sıhhi Tesisat Armatür Montajcısı ve Onarımcısı alanında Sertifika/Ustalık Belgesi sahibi olmak, (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek

herhangi bir hastalığı bulunmamak,

 

 

 

 

 

 

SP 202208

 

 

 

 

 

 

Destek Personeli (Bahçıvan-Erkek)

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

3

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) Bahçecilik/Tarım/Tarım Teknolojileri alanı mezunu olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olup Bahçe Bakımı/Bahçıvanlık/Peyzaj Bahçıvanlığı/Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı/Park Bahçe ve Koruların Bakımı/Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği alanında sertifika sahibi olmak, (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı

bulunmamak

 

 

 

 

SP 202209

 

 

 

 

Destek Personeli (Taşıma Hizmetleri-Erkek)

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

2

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 

 

 

SP 202310

 

 

 

Destek Personeli (Şoför-Erkek)

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

2

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,

-D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

-Psikoteknik belgesi almış olmak,

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 

 

 

 

SP 202311

 

 

 

 

Destek Personeli (Aşçı-Erkek)

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

1

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) Aşçılık/Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı mezunu olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olup Aşçılık veya Pide Yapımı veya Fırıncılık Sertifikası/Ustalık Belgesine sahip olmak. (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 (altmış) puan almış olmak,

-Hijyen Belgesi sahibi olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya 35 yaşından gün almamış olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
 Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),
Özgeçmiş,
2022 KPSS Sonuç Belgesi,
1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
Adlî Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Sürücü Belgesi, (Şoför ilanına başvuran adaylar için)
 Sertifika/Ustalık Belgesi, (Aşçı, Bahçıvan ve Bakım/Onarım Hizmetleri ilanına başvuran adaylar için)
 Hijyen Belgesi, (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)
NVİ Adres Kaydı, (e-Devletten alınabilir.)
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla “koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (taşıma hizmetleri)” pozisyonları için BEDEN KİTLE ENDEKSİNİ gösterir belge. (kamu veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede; boy, kilo ve beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların “(Ek fıkra:RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1 md.) Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının (…) sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının c bendi uygulanabilir.” hükmü uyarınca yukarıda belirtilen unvanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

[Sınav şartı (…) c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) (…) sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.]

Adaylar başvuru sonuçlarını üniversitemiz (www.gtu.edu.tr) internet adresinden öğrenebilecek olup sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere adayların kimlik kartı veya sürücü belgesi veya pasaport belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav Konuları ve Puanları Sözlü Sınava İlişkin Açıklama;

1) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile adayların kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 

Soru Türü

Puan

Mesleki alan bilgisi

50

Kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

50

Toplam

100

3)  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanının Hesaplanması

Başarı puanı sözlü sınav esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

7.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Rektörlüğümüzce yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan veya göreve başlamayanların yerine, TÜM YEDEK ADAYLARDAN ATAMA TALEP DİLEKÇESİ alınacak olup boşta kalan kadrolar için duyuruda belirtilecek olan tarihler arasında atama talebinde bulunmaları, ayrıca arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla aday sıralamasına göre yedek adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDAN YAPILAN TÜM DUYURULAR TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP KİŞİLERE AYRICA YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler