,
#KPSS #İş İlanları

Gaziantep Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLAN

KODU

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

MEZUNİYET

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

DP01

Destek Personeli (Temizlik) (Erkek)

Ortaöğretim

2

KPSS P94

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde, (açık ve kapalı alanlarında tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde (temizlik taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilecektir.
 • Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Askerliğini yapmış olmak.
 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir
 • Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B01

Büro Personeli

Önlisans

1

KPSS P93

 • Yükseköğretim Kuramlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak.(Erkek adaylar)

DS01

Diğer Sağlık Personeli

Önlisans

1

KPSS P93

 • Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek. (adaylar çalışma şartına dair resmi veya özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

DS02

Diğer Sağlık

Personeli

Önlisans

1

KPSS P93

 • Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek. (adaylar çalışma şartına dair resmi veya özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

DS03

Diğer Sağlık

Personeli

Önlisans

1

KPSS P93

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
 • Alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek. (adaylar çalışma şartına dair resmi veya özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

DS04

Diğer Sağlık

Personeli

Önlisans

1

KPSS P93

 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.
 • Alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek. (adaylar çalışma şartına dair resmi veya özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

DS05

Diğer Sağlık

Personeli

Önlisans

2

KPSS P93

 • Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
 • Üniversite Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji Kliniğinde en az 4 (dört) yıl EEG/EMG tecrübesi olmak ve belgelendirmek. (adaylar çalışma şartına dair resmi kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

DS06

Diğer Sağlık

Personeli

Önlisans

2

KPSS P93

 • Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Üniversite Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin ameliyathanesinde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. (adaylar çalışma şartına dair resmi kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

DS07

Diğer Sağlık Personeli

Lise

1

KPSS P94

 • Ortaöğretim Kuramlarının Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
 • Sağlık bakanlığı onaylı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) eğitimini almış olmak belgelemek.
 • Sağlık bakanlığı onaylı temel modül eğitimi almış olmak ve belgelemek.
 • Üniversite hastanelerinin acil servisinde en az 4 yıl görev yapmış olmak ve belgelemek. (adaylar çalışma şartına dair resmi kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)

S01

Sağlık Teknikeri

Önlisans

1

KPSS P93

 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • En az 5 (beş) yıl MR cihazında çalışmış olmak ve belgelemek (sertifika, SGK hizmet dökümü ve kurum yetkilisi imzasıyla belgelendirilecektir)
 • Prostat MR, direkt MR, MR perfüzyon, Meme MR, Kardiyak MR, anjio DSA (Dijital Floroskopi) cihazı eğitimlerini almış olmak ve almış olduğu eğitimleri sertifikalarla belgelendirmek.

S02

Sağlık Teknikeri

Önlisans

1

KPSS P93

 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • En az 5 (beş) yıl MR cihazında çalışmış olmak ve belgelemek (sertifika, SGK hizmet dökümü ve kurum yetkilisi imzasıyla belgelendirilecektir)
 • Fusion konusunda eğitim almış olmak ve belgelemek.

DY01

Diyetisyen

Lisans

1

KPSS P3

 • Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
 • MEB onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • Kamu Kuramlarının Toplu beslenme hizmetlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. (adaylar çalışma şartına dair resmi kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümü ile birlikte teslim edecektir.)
 • Obezite Diyetisyenliği Eğitimi almış olmak ve belgelemek.

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3.Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
5.657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.
B-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
1-Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2-2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1-Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
2-Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
-Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
-Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Eksik belge, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
-İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

İSTENİLEN BELGELER
1)KPSS Sonuç Belgesi
2)Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)
3)Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
4)Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5)Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6)Askerlik durum belgesi
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler