BIST 100 9.374,20 %0.29 Dolar 31,07 %0.81 Euro 33,66 %0.89 Altın Gram 2.034,99 %0.89 Brent Petrol 81,64 %-2.43 Bitcoin 51.092,99 %1.07
,
#KPSS #İş İlanları

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversites 6 Sözleşmeli Perspnel Alacak

2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversites 6 Sözleşmeli Perspnel Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu. Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

UNVAM

CİNSİYET

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMALAR

s-ı

Tekniker (İnşaat Teknolojisi)

Erkek

1

KPSS P93 (En az 60 puan alınış olmak)

1-Yükseköğretim Kuramlarının Önlisans programlarının İnşaat, İnşaat Teknolojisi veya Yapı Tesisat programlarının birinden mezun olmak.

 1. Mezuniyet sonrası alanında 2(iki) yıl tecrübeli olmak, (meslek kodunu gösterir barkotlu SGK hizmet dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)
 2. Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4-Soıı Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

S-2

Tekniker (iklimi endirıne Ve Soğutma Teknolojisi)

Erkek

1

KPSS P93 (En az 60 puan alınış olmak)

 1. Yükseköğretim Kuramlarının Tklimlendirme ve Soğutma            i

Teknolojisi. İki imlendirme ve Soğutma, Iklimtendirme Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı. Soğutma ve Havalandırma, tkl i inlendirme Soğutma Teknolojisi,                                                        i

İklinılendirme Soğutma Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

 1. Mezuniyet sonrası, alanında 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak, (Meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.) 3- Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 vaşını doldurmamış olmak

S-3

Teknisyen

Erkek

1

KPSS P94 (En az 60 puan almış olmak

L-Ortaöğretim Kuramlarının (lise ve dengi)

Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.                                                                                                                              1

 1. Mezuniyet sonrası, alanında 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslekkodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet

Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)                  ;

 1. Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.                        ;

4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşım doldurmamış olmak

S-4

Teknisyen

Erkek

1

KPSS P94 (En az 60 puan atmış olmak

1-Ortaöğretim Kuramlarının (lise ve dengi) Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı alımda bulunan Görüntü ve ses sistemleri dalından mezun olmak.

 1. Mezuniyet sonrası, alanında 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)
 2. Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.     1

4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

S-5

Teknisyen

Erkek

1

KPSS P94 (En az 60 puan almış olmak

1-Ortaöğreıim Kuramlarının (lise ve dengi) Bilişim Teknolojileri Alanı altında bulunan Bilgisayar Teknik Servisi dalından mezun olmak.

 1. Mezuniyet sonrası, alanında 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)                                                          1
 2. Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

S-6

Destek Personeli

Erkek

1

KPSS P94 (En az 60 puan atmış olmak

 1. Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurum hırın m herhangi birinden mezun olmak,
 2. Temizlik., basit bakım-onanm, iki imlendirme ve taşıma hizmeti işlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 3-Yükseköğretim kanunlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak. (Açıköğretim hariç)
 3. Askerlikle ilişiği bulunmamak.                                                             

5-Bu pozisyonda göreve başlayacak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Yardımcı                                          1

Hizmetler Sınıfı kapsamına giren “Hizmetli” kadrosuna ait görevlerin tamamını yürütecektir.

6-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykın hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlan çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 9. Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaklar. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmekledir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Yeri/Ad resi:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat 308 nolu oda

BeştepeMah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:

1-Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür, (Baş lama: 07/02/2024-21/02/2024 tarihi mesai bitimi) 2-AdayIar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

3-Fax veya E-mail kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER;

 1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. Fotoğraf (1 adet)
 6. Belge ve Sertifikaları fotokopisi (İlan şartlarında, belirtiliyor ise)
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 8. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)

* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin ash ve vekâlet edenin kimliğinin asimi ibraz etmesi zorundadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların yedek aday kadro sayısının iki (2) katı kadar belirlenecektir. Kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 10 (on) iş günü içerisinde www.giblu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

♦İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM :

Adres Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Beştepe Mah.

192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP

Telefon: (0342) 909 75 00 Dahili: 1607-1608 Faks: (0850) 258 98 01

e-posta: perşpneJ^SŞgi^

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler