,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 132 sözleşmeli personel alınacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 Sözleşmeli Personel Alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik Kodu

Ünvanı

Çalıştırılacağı Birim

Öğrenim/

KPSS Puan

Türü

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

101

Hemşire

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

14

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları hemşire ünvanına başvuru yapamaz.

102

Eczacı

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

1

 • Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
 • 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır.
 • Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde adaylar kurayla belirlenecektir.i

103

Psikolog

Rektörlüğümüz

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Lisans

KPSS(P3)

1

-Psikoloji bölümünden mezun olmak.

104

Sağlık Teknikeri

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ön Lisans

KPSS (P93)

2

-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olmak.

105

Sağlık Teknikeri

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

1

-Yükseköğretim kurumlarının Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olmak.

106

Sağlık Teknikeri

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ön Lisans

KPSS (P93)

5

-Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar bölümlerinin birinden mezun olmak.

107

Sağlık Teknikeri

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ön Lisans

KPSS (P93)

1

-Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz bölümünden mezun olmak.

108

Sağlık Teknikeri

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi

Ön Lisans

KPSS (P93)

1

-Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olmak.

109

Röntgen Teknisyeni

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ön Lisans

KPSS (P93)

1

-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerinin birinden mezun olmak.

110

Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

2

-Yükseköğretim kurumlarının Odyoloji bölümünden mezun olmak.

111

Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti)

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

2

-Yükseköğretim kurumlarının Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden mezun olmak.

112

Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist)

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

1

-Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon bölümünden mezun olmak.

113

Mühendis

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

1

-Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

114

Mühendis

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Lisans

KPSS(P3)

1

-İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

115

Büro Personeli

Üniversitemiz

Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde

Lisans

KPSS(P3)

38

-İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.

116

Büro Personeli

Üniversitemiz

Mahmudiye Atçılık

Meslek Yüksekokulu

Lisans

KPSS(P3)

1

-İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. (Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mahmudiye İlçesinde görev yapacaktır.)

117

Büro Personeli

Üniversitemiz Çifteler Meslek Yüksekokulu

Lisans

KPSS(P3)

1

-İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. (Çifteler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çifteler İlçesinde görev yapacaktır.)

118

Büro Personeli

Üniversitemiz

Sivrihisar Meslek

Yüksekokulu

Lisans

KPSS(P3)

1

-İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. (Sivrihisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivrihisar İlçesinde görev yapacaktır.)

119

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde

Ön Lisans KPSS (P93)

30

-Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayıh Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

-İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasma en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartma sahip olmak.

-2023 yılının Ocak ayırım birinci günü itibarıyla 27 (yirmi yedi) yaşmdan gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1997 ve sonrası olanlar).

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullammı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

 

-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla erkek adaylar için boyunun 175 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakanundan 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+13=88 kg ve en az 75-10=65 kg olmahdır) gerekmektedir.

-Başvuru yapan adaylardan gerek duyulması halinde tarafımızca yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır.

-Adaym yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarım kaybetmiş sayılacaklardır.

-Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyah sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

-Görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastahğı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak.

-Bedensel özürlü olmamak: Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kahcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.

-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

 

 

120

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Üniversitemiz Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

Ön Lisans KPSS (P93)

1

119 NUMARALI NİTELİK KODUNDAKİ “ARANAN NİTELİKLER” GEÇERLİDİR.

(Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mahmudiye İlçesinde görev yapacaktır.)

121

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Üniversitemiz Çifteler Meslek Yüksekokulu

Ön Lisans KPSS (P93)

1

119 NUMARALI NİTELİK KODUNDAKİ “ARANAN NİTELİKLER” GEÇERLİDİR.

(Çifteler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çifteler İlçesinde görev yapacaktır.)

122

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde

Ön Lisans KPSS (P93)

4

 • Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 • İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 27 (yirmi yedi) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1997 ve sonrası olanlar).
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 • Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla kadın adaylar için boyunun 165 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+13=78 kg ve en az 65-10=55 kg olmalıdır) gerekmektedir.
 • Başvuru yapan adaylardan gerek duyulması halinde tarafımızca yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 • Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır. -Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak.
 • Bedensel özürlü olmamak: şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.
 • Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

123

Destek Personeli (Temizlik-Çöp Toplama)

Üniversitemiz Rektörlüğü, bağlı birimleri veya Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ortaöğretim (Lise ve dengi) KPSS (P94)

11

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi hizmetleri, -Kapalı mekanların ve açık alanların (park bahçeler, meydan, yol, açık saha gibi) temizliği ve çöplerin toplanması,
 • Çöp konteynerlerindeki çöpleri, çöp arabasıyla toplama işlerini yürütmek,
 • Çevre temizliği, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
 • Dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilecektir.
 • Yukarıda ifade edilen görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak, -Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde adaylar vardiyalı çalıştırılacaktır.

124

Destek Personeli (Temizlik)

Üniversitemiz Çifteler Meslek Yüksekokulu

Ortaöğretim (Lise ve dengi) KPSS (P94)

1

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi hizmetleri, -Kapalı mekanların ve açık alanların (park bahçeler, meydan, yol, açık saha gibi) temizliği ve çöplerin toplanması,
 • Çevre temizliği, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
 • Dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilecektir.
 • Yukarıda ifade edilen görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak, -Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde adaylar vardiyalı çalıştırılacaktır.

(Çifteler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çifteler İlçesinde görev yapacaktır.)

125

Destek Personeli (Şoför) (Erkek)

Üniversitemiz

Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı

Ön Lisans KPSS (P93)

2

 • Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile değiştirilen yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1993 ve sonrası olanlar).
 • Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Yurt içi/ yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm birim ve yerleşkelerinde çalıştırılacaktır.
 • Adaylar atandıktan sonra istenilen D sınıfı sürücü belgesini görev süresi boyunca süresi bitiminde yenilemeleri gerekmektedir.

126

Destek Personeli (Şoför) Erkek

Üniversitemiz

Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı

Ön Lisans

KPSS (P93)

2

 • Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile değiştirilen yeni tip C sınıfı veya eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1993 ve sonrası olanlar).
 • Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Yurt içi/ yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm birim ve yerleşkelerinde çalıştırılacaktır.
 • Adaylar atandıktan sonra istenilen C sınıfı sürücü belgesini görev süresi boyunca süresi bitiminde yenilemeleri gerekmektedir.

127

Destek Personeli (Aşçı)

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Uygulama Oteli

Lisans

KPSS(P3)

3

 • Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmak.
 • Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
 • Hijyen belgesine sahip olmak.

128

Destek Personeli (Aşçı)

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Lisans

KPSS(P3)

1

 • Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmak.
 • Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
 • Hijyen belgesine sahip olmak.

129

Çözümleyici, Sistem Programcısı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Lisans

KPSS(P3)

1

 1. Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik-Bilgisayar bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 2. Başvuru sahibi en az üç programlama dilini bildiğini belgelendirmek zorundadır. Bu dillerden biri C#, Java, PHP, Python, .NET, SQL olmak zorundadır.

* Başvuru sahibi transkript belgesini, söz konusu programlama dillerini bildiğini belgelemek için sunabilir. Ancak söz konusu programlama dilinin ismi, dersin adında veya ders bilgi paketinin içeriğinde geçmeli ya da üniversitesinden alacağı bir belge ile programlama dilinin ismi belirlenebilmelidir.

veya

* Belge vermeye yetkili ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlardan alınmış olan programlama diline dair sertifikalar veya bu nitelikteki belgeler, sınava girilmiş, başarıyla tamamlanmış olmak ve doğrulaması yapılabilmek şartıyla geçerlilik süresi aranmaksızın kabul edilecektir. Sadece katılım niteliğindeki belgeler kabul edilmeyecektir. Belgeyi doğrulatma ile ilgili (gerekmesi halinde kurum kuruluştan teyit yazısı, doğrulama web sayfasının adresi, şifresi vb.) gereksinimlerin karşılanma sorumluluğu, başvuru sahibine aittir.

 

 

 

 

 

 1. YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az D düzeyinde (İngilizce) belgesine sahip olmak. İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır.

Ancak, yurt içi ve yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

 1. Tecrübeye sahip olmak.

Veri Tabanı Yönetimi veya Sunucu Sistemleri Yönetimi veya Kablolu/Kablosuz Ağ Yönetimi veya Siber Güvenlik alanlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu SGK hizmet dökümü ve işyerinden alacağı çalışma belgesi ile belgelendirmek. * Eğer aday tecrübe istenen alanda çalışmış olmasına rağmen SGK hizmet dökümünde ilgili alanda çalıştığına dair meslek kodu bulunmuyor veya meslek kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem SGK hizmet dökümünü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan işyerinden alınmış olan (ilgili alanda çalıştığı) imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı çalışma belgesini ve SGK dökümünü de sisteme yüklemesi gereklidir. Elektronik imzalı alınan çalışma belgesinde karekod ve belge doğrulama kodu bulunmalıdır.

 

 

 

 

 

veya

o CCNA(Cisco Certified Network Associate)

o CEH(Certified Ethical Hacker)

o OSCP(Offensive Security Certified Professional)

o TSE(Türk Standardları Enstitüsü) Beyaz Şapkalı Hacker

o MCSE(Microsoft Certified Solutions Expert)

o MCSA(Microsoft Certified Solutions Associate)

o MCITP(Microsoft Certified IT Professional)

o MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

o RHCE(Red Hat Certified Engineer)

o VMCE(Veeam Certified Engineer)

o VCP(VMware Certified Professional)

uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

* Söz konusu uzmanlık sertifikalarının/belgelerinin e-Devlet onaylı veya uluslararası kurum/şirketlerden (kendi üreticisinden) verilen orijinal (sınava girilmiş ve başarıyla tamamlanmış) sertifikalar olmalıdır. Sertifikaların geçerlilik sürelerine veya bitiş tarihlerine bakılmaksızın ilan süresinden önceki bir tarihte alınmış olması yeterlidir.


ARANILAN GENEL KOŞULLAR
1-Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B-(Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak).
D-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Kadroya atanmaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).
2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
6-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
-    Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.
-    Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden sisteme yüklenecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
-    Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını (arka ve ön yüzü olacak şekilde) ve aranan niteliklerde belirtilen vücut kitle endeksini (boy/kilo) gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “diğer belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf veya jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
-    Başvuru yapan tüm adayların SGK hizmet dökümü belgesini (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesini indirip barkodlu belgeyi) “diğer belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (SGK Tescil Kaydı bulunmayanlarda SGK kaydı bulunmadığına dair barkodlu belgeyi yükleyeceklerdir)
-    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini “diğer belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümüne yüklemeleri gerekmektedir.
-    Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
-    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuru da bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
-    Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
-    Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.
-    Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
-    KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-    Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
-    Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “feragat dilekçesi” doldurması gerekmektedir.
-    KPSS (B) puan sıralamasına göre alınacak unvanlar için ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir.
-    Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
-    Sözleşme imzalama ve göreve başlama için duyurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi resmi internet sayfasında www.ogu.edu.tr yayınlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-    Sözleşme imzalamaya davet edilen adaylar belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalamak üzere Personel Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
-    Asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler, başvuru zamanı ve yeri ile ilgi bilgiler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayınlanacaktır.
-    Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.
-    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
-    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
-    Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
-    Başvuruda istenen belgelere son başvuru tarihine kadar sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan belgeler kabul edilmeyecektir.
-    İstenen tüm belgeler Kariyer Kapısına yüklenecektir.
-    Adayların başvuruları, tercih edilen pozisyon için belirlenen ilan koşullarına uygun olmaması durumunda kabul edilmeyecektir.
-İlan süreçleri ile ilgili olarak her türlü duyuru web sitemizde (www.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1-2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2-Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
3-Askerlik durum belgesi,
4-Adli sicil kaydı,
5-Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
6-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
7-Başvuru yapılan pozisyondaki aranan nitelikler kısmında istenen belgeler.
11779/1-1
i Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde noter huzurunda kurayla belirlenecek ve kura süreçleri web sayfamızda daha sonra ilan edilecektir.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler