,
#KPSS #İş İlanları

Erzurum Teknik Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (on iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Erzurum Teknik Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (on iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1.    GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
1.2.    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3.    2022-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanına sahip olmak.
1.4.    Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden belirtilen puanı almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde belirlenen puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.    BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi

20 Kasım 2023 Pazartesi

Başvuru Başlangıç Tarihi

20 Kasım 2023 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi

04 Aralık 2023 Pazartesi (Mesai Bitimi)

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://erzurum.edu.tr/

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru şartlarında ve başvuru takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.1.    Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Nitelik Kodu

Unvanı

Adet

Cinsiyet

Puan Türü

Aranan Nitelikler

2023-BP/ 01

Büro Personeli

3

Erkek

2022 KPSS P3 (En Az 55 Puan)

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgi ve Belge Yönetimi, Veri Tabanı Yönetimi, Büro Yönetimi ve Microsoft Office Programları Sertifikalarına sahip olmak.
 • Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yükseköğretim kurumsal akreditasyon süreçlerinde çalıştırılacak olup bu kapsamda birimlerin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.
 • Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer büro hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

2023-BP/ 02

Büro Personeli

2

Kadın/Erkek

2022 KPSS P3 (En Az 55 Puan)

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
 • Muhasebe alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.
 • Üniversitemizdeki birimlerin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.
 • Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer büro hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

2023-BP/ 03

Büro Personeli

4

Kadın

2022 KPSS P93 (En Az 55 Puan)

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • En az 10 (on) yıl büro sekreterliği tecrübesine sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.

–Yönetici özel kalemi ve büro hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

 • Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer büro hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

2023-DP/ 01

Destek Personeli (Bakım- Onarım)

1

Erkek

2022 KPSS P93 (En Az 55 Puan)

 • Meslek Lisesi mezunu olmak.
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Haberleşme sistemleri ustalık belgesine sahip olmak.
 • Güvenlik kamerası bağlantı tesisatı, ses sistemi bağlantı tesisatı, ağ kablosu bağlantı tesisatı ve bunların kurulumu alanlarında tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.

2023-DP/ 02

Destek Personeli (Şoför)

1

Erkek

2022 KPSS P93 (En Az 60 Puan)

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 • SRC belgesine (Yurtiçi yolcu taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesi) sahip olmak.
 • Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.
 • Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

2023-KG/ 01

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1

Erkek

2022 KPSS P93 (En Az 55 Puan)

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. -Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 

 

 

 

 

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85 kg’dan fazla, 70-13=57 kg’dan az olmaması gerekmektedir.), bu durumu sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.
 • Üniversitemizin tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
 • Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

3.    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
-    .1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
-    Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. ( https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/#gsc.tab=0) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
-    2022 KPSS Sonuç Belgesi,
-    1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-    Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
-    Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e- Devlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)
-    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
-    Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.
-    Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

4.    DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
-    Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
-    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
-    Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
-    Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
-    İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir ve istenilen sertifikalar için transkript geçerli olmayacaktır.

5.    YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
-    İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
-    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
-    KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-    Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler