,

Erciyes Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alacak

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.

Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

Alımlarda KPSS puanı esas alınacak

Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde "www.erciyes.edu.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLAN YAYIN TARİHİ: 16/04/2024 - SON BAŞVURU TARİHİ: 30/04/2024

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

MEZUNİYET

NİTELİK KODU

POZİSYON ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

BÜRO PERSONELİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

BP01

1

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olmak.

-Rektörlük ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.

BÜRO PERSONELİ

KPSSP3

LİSANS

BP02

9

-Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü lisans programından veya bu bölüme denk kabul edilen lisans programlarından birinden mezun olmak.

-Rektörlük ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.

MÜHENDİS

KPSSP3

LİSANS

MÜH01

1

-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans programından mezun olmak.

-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecektir.

BİYOLOG

KPSSP3

LİSANS

BYL01

1

-Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji bölümü lisans programından mezun olmak.

-Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezinde istihdam edilecektir.

DİYETİSYEN

KPSSP3

LİSANS

DYT01

1

-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

HEMŞİRE

KPSSP3

LİSANS

H01

12

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans programı veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

HEMŞİRE

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

H02

30

-Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik alanından mezun olmak.

(Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak)

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST01

3

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olmak.

-Diş Hekimliği Fakültesi ve bu fakülteye bağlı hastanede istihdam edilecektir.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST02

10

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST03

8

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST04

6

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Ameliyathane Hizmetleri programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST05

3

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Anestezi programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST06

2

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans İlk ve Acil Yardım programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST07

2

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Diyaliz programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST08

3

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Elektronörofizyoloji programından mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST09

1

-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans İlk ve Acil Yardım programından mezun olmak.

- Veteriner Fakültesi ve bu fakülteye bağlı hastanede istihdam edilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN)

KPSSP93

ÖN LİSANS

KG01

1

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. -Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2025 ve sonrası olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engel durumu bulunmamak.

 • 160 cm’den kısa boylu olmamak.
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak.

(Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60+10=70’ten fazla, 60-15=45’ten az olmaması gerekmektedir.)

 • Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde istihdam edilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

KPSSP93

ÖN LİSANS

KG02

3

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2025 ve sonrası olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engel durumu bulunmamak.

 • 170 cm’den kısa boylu olmamak.
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-15=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde istihdam edilecektir.
 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

KG03

3

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

KG04

3

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2025 ve sonrası olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engel durumu bulunmamak.

-170 cm'den kısa boylu olmamak.

-Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-15=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

-Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde istihdam edilecektir.

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2025 ve sonrası olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engel durumu bulunmamak.

-Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

-Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-15=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

(Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60+ 10=70’ten fazla, 60-15=45’ten az olmaması gerekmektedir.)

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

DESTEK PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP01

1

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlarda Temizlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi (Hastane) veya Beden İşçisi (Temizlik) olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile (9112.06 - 9112.13 - 9622.01 meslek kodu esas alınacaktır.) belgelendirilecektir.

-Diş Hekimliği Fakültesi ve bu fakülteye bağlı hastanede istihdam edilecektir.

DESTEK PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP02

2

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Bahçıvanlık”, “Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi veya bu alanların birinden Ustalık belgesine veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecektir.

DESTEK PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP03

18

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlarda Temizlik Görevlisi, veya Beden İşçisi (Temizlik) olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile (9112.06 - 9622.01 meslek kodu esas alınacaktır) belgelendirilecektir.

-Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen” sertifikasına sahip olmak.

-Rektörlük ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.

DESTEK PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP04

2

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı "Çamaşırhane Görevlisi/Elemanı" sertifikasına sahip olmak veya Kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlarda en az 1 (bir) yıl süre ile Çamaşırcı veya Çamaşırhane Görevlisi olarak görev yapmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile (9121.01 - 8157.01 meslek kodu esas alınacaktır.) belgelendirilecektir.

-Temizlik işlerinde ve çamaşırhane işlerinde çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

 

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP05

15

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlarda Temizlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi (Hastane) veya Beden İşçisi (Temizlik) olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile (9112.06 - 9112.13 - 9622.01 meslek kodu esas alınacaktır) belgelendirilecektir.

-Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen” sertifikasına sahip olmak.

-Temizlik işlerinde ve çamaşırhane işlerinde çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

-Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP06

2

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlarda Temizlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi (Hastane) veya Beden İşçisi (Temizlik) olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile (9112.06 - 9112.13 - 9622.01 meslek kodu esas alınacaktır) belgelendirilecektir.

-Veteriner Fakültesi ve bu fakülteye bağlı hastanede istihdam edilecektir.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP07

1

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlarda Beden İşçisi (İnşaat) veya İnşaat İşçisi olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. SGK Hizmet Dökümü ile (9312.02 - 9313.02 meslek kodu esas alınacaktır) belgelendirilecektir.

-İnşaat işleri yapmaya engel durumu olmamak.

-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecektir.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR:
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
 10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
 11. Açık ve kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
 12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
 13. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
 14. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (30/04/2024) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (01/05/1989 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
 1. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
 1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/04/2024 - 30/04/2024 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
 5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
 6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Başvuru işlemi ve ilanlardaki aranılan nitelikler kısmında istenilen bilgi, belge ve dokümanların süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
 9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
 1. ÖZEL ŞARTLAR:
 1. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz birimlerinin hizmet sunumu alanına göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.
 2. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin X. Bölümünde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil olan işlerde çalıştırılacaktır.
 3. Sertifika şartı bulunan destek personeli unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika alanından mezun olan adaylarda sertifika şartı aranmayacaktır.
 4. Üniversitesi Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda “Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.” şartı aranacak olup, durumunu yerleştirilmesi halinde sağlık raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.
 5. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve ilanda istenilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “Diğer Belgeler/Ek Belgeler” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır. (Boy/kilo ölçümlerinde farklılık olması durumunda Üniversitemiz ilgili birimi tarafından yapılacak olan son ölçüm değerleri geçerli olacaktır.)
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden 1 (Bir) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
 1. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 2. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
 3. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 4. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
 6. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.
 1. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10603-10604-10616) (e-Posta: [email protected])

 1. DİĞER HUSUSLAR:
 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
 2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
 3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler