,
#KPSS #İş İlanları

Ege Üniversitesi 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşl em Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca y azılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Ege Üniversitesi 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
 b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elekt rik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen -edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim p ersoneli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 h) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış veya kamu haklarından mahrum bulunmamış

 i) İlan edilen tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak (13.03.1983 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

 

BAŞVURU GRUBU

BİLİŞİM PERSONELİ POZİSYONU

 

ALINACAK PERSONEL SAYISI

 

1. Grup (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Siber Güvenlik Uzmanı

1

Uzmanı

1

Kıdemli Yazılım Geliştirme

Uzmanı

 

1

 

BAŞVURU GRUBU

BİLİŞİM PERSONELİ

POZİSYONU

 

ALINACAK PERSONEL SAYISI

2. Grup (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Veritabanı Uzmanı

1

Yazılım Geliştirme Uzmanı

5

    B) ÖZEL ŞARTLAR:
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
    1) SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
        a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
        b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) kullanımı konularında daha önce çalıştığını belgelemek. (Önceki çalıştığı yerden alınacak belge)
        c) Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, e -posta Güvenliği Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi veya deneyim sahibi olmak (daha önce çalışılan kurumda bu işleri yaptığını belgelemek),
        d) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojileri sistemlerinin güvenliği konusunda çalışmış olmak veya belgelendirilmiş eğitimini almış olmak,
        e) Yazılım güvenliği konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,
        f) Firewall ürünlerinden bir veya birkaçı üzerinde bulunan güvenlik modüllerine hakim olmak ( IPS , IDS, WAF, DDOS, AV, NAC)
        g) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri, raporlanması ve bulguların doğrulanabilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,
        h) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hâkim olmak,
        i) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek, statik ve dinamik kod analizi konusunda deneyim sahibi olmak,
        j) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek,
        k) ISO 27001, COBIT ve KVKK süreçlerinden en az ikisi hakkında daha önce çalıştığı bir kurumda görev almış olmak,
        l) Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
        m) Ağ haritalaması yapabilmek,
        n) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
        o) Mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
        p) Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi almış olmak,
        q) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile çalışmış olmak,
        r) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak. (CEH belgesi ile sahibi olmak),
        s) Active Directory veya Open LDAP güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
        t) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip
olmak.

Kadar)
TERCİHEN:
- En son çalıştığı kurumda senior pentest olarak görev yaptığını belgelemek
    2) AĞ UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına

        a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut iç veya dış en az 1.000 kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağlarında en az 5 (beş) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
        b) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında deneyim sahibi olmak,
        c) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri, ağ kontrol sistemi, yük dengeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
        d) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
        e) Network izleme ve raporlama konularında deneyime sahip olmak,
        f) Yönlendirici, ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak, (Daha önce çalıştığı kurumda yaptığı işi belgelemek)
        g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
        h) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
        i) Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
        j) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
        k) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve deneyim sahi bi olmak,
        l) FREE RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
        m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
        n) DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
        o) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi
olmak,
        p) Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
r) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi
sahibi olmak.
TERCİHEN:
    • CCNA (Cisco Certified Network Associate) veya CCT sertifikalarına sahip olmak,
    • Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
    • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak
    3) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
        a) Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
        b) Veri tabanı mimarisi ve tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
        c) Tasarım desenleri konusuna hâkim olmak,
        d) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında deneyim sahibi olmak ,
        e) Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda deneyimli olmak,
        f) SOA ve MicroService mimarisi ve DevOps konularında deneyim sahibi olmak ,
        g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri konularında deneyime sahip olmak,
        h) .NET teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak ve çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak
        i) Angular, React, VueJs gibi ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
        j) Oracle, PostgreSQL, MySQL ve MSSQL vb. ilişkisel veritabanları hakkında bilgi
sahibi olmak ve en az birini kullanarak uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
        k) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemleri hakkında deneyimli olmak ,
        l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
        m) Proje ve yazılım süreç standartları (çevik yazılım/SCRUM gibi) konusunda bilgi sahibi olmak,
        n) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak. TERCİHEN:
    • PHP tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak ,
    • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak,
    • Mobil uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,
    • Microsoft Project, Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçları konusunda deneyim sahibi olmak ,
    • Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
    • Web tabanlı SSO konusunda deneyimli olmak,
    • Üniversite Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
    4) VERİTABANI UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
        a) İyi düzeyde Linux işletim sistemi bilgisine sahip ve en az 3 (üç) yıl Linux sistem yöneticisi iş deneyimine sahip olmak,
        b) Sunucu donanımlarının Linux da yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve deneyime sahip olmak,
        c) Linux üzerinde web sunucu kurup (apache, nginx) PHP, MYSQL, RADIUS, OPEN LDAP ilişkilendirmesi yapıp bu yapıyı işletebilmek,
        d) Linux paket yönetim sistemlerine (dpkg, rpm) hâkim olmak,
        e) TCP, UDP, IP, Network, Broadcast, Unicast, Multicast, Gateway, Depolama (SAN, NAS, NFS) kavramlarını bilmek,
        f) IIS /Apache /Mysql /PostgreSQL /Nginx /Redis /RabbitMQ /MSSQL/LDAP gibi uygulamaların en az iki tanesinde deneyimli olmak,
        g) Sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
            i) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,
            j) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    l) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    m) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
TERCİHEN:
    • Büyük ölçekli veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak. Büyük veri konularında çalışmış olmak ,
    • Redhat Certified ENGINEER (rhce) sertifikasına sahip olmak.
    5) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
        a) Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konu sunda en az
3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
        b) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri konularında deneyime sahip olmak,
        c) .NET teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
        d) Angular, React, VueJs gibi ön yüz teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ,
        e) Oracle, PostgreSQL, MySQL ve MSSQL vb. ilişkisel veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak ve en az birini kullanarak uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak
        f) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemleri hakkında deneyimli olmak
        g) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
        h) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, TERCİHEN:
    • Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak,
    • Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
    • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartları konusunda deneyim sahibi olmak ,
    • Mobil uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,
    • Web tabanlı SSO konularında deneyim sahibi olmak,
    • Üniversite Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
    • PHP tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
    C) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER
    1) Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 13.03.2023 (08.30) – 24.03.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
    2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
    3) Adaylar Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonlarına aynı anda başvurabilir ancak bunlar dışında kalan diğer pozisyonlara başvuran adaylar ikinci bi r pozisyona başvuramayacaktır. Başvuru yapsa dahi ilk başvuruda bulunduğu pozisyona göre işlem tesis edilecektir.
    4) Adayların KPSS puanı, YDS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e -Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerin i PDF formatında e- Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
    5) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
    6) İlanda istenilen belgeler “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
    7) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
    8) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
    9) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yala n beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykır ı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
- Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
        a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine ilişkin bilgi veya belgeler (Python, C#, C++ programlama dillerinden en az ikisini eğitimini aldığı üniversiteden transkript belgesi veya çalışmış olduğu kurumdan temin edilen onaylı belge )
        b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki deneyime ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
        c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk - tescil ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkotlu belge,
        d) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır.)
        e) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
Belgelerin PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde adaylardan sisteme yüklenen belgelerinin asılları istenilebilecektir.
    D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre sıralama yapılacaktır. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonlarına aynı anda başvurabilir ancak bunlar dışında kalan diğer pozisyonlara başvuran adaylar ikinci bir pozisyona başvuramayacaktır. Başvuru yapsa dahi ilk başvuruda bulunduğu pozisyona göre işlem tesis edilecektir.
Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınava ilişkin bilgiler https://ege.edu.tr/tr0/anasayfa.html internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
    E) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapıla maz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılması na İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak , ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.
    F) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 13 Nisan 2023 Perşembe Günü saat 09.00’da Ege Üniversite sinde yapılacaktır. Sınav yeri ve yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
    G) DİĞER BİLGİLER
    1) Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi y a da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
    2) Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Detayları ayrıca http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır.
    3) Başvuru sonuçları ile yazılı ve sözlü sınava ilişkin bilgiler son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
    4) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
    5) Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
    6) Yazılı ve sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
    7) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
    8) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
    9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.
    10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.
    11) Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvursalar dahi başvuruları işleme alınmaz.
    H) İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres : Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 311 4325 – 1074 – 3527 –3520- 2155
E-Posta : [email protected]

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler