KPSS

Diyanete alınacak bazı sözleşmeliler sözlü sınavla alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Eğiticileri sözlü sınavla alacak

Eklenme : 22 Ekim 2022 Cumartesi 05:37 - Güncelleme : 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:44


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere, sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Eğitici alınırken sözlü sınav yapılmamakta sadece KPSS puan sırası esas alınmakatdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı için bu kuralda değişiklik yapılmıştır.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Dini İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezlerinde, Kur’an Eğitim Merkezlerinde, Kur’an kurslarında ve Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Eğitici pozisyonlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel sözlü sınavla alınacak.  KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecel

İŞTE CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6255
Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

21 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Akademisi Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Dini İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezlerinde, Kur’an Eğitim Merkezlerinde, Kur’an kurslarında ve Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Eğitici pozisyonlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katINma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kaynak : Gazete Memur