KPSS

Diyanet, kurum içinden 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için sözlü sınav sonucuna göre 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak.

Eklenme : 24 Kasım 2022 Perşembe 10:51 - Güncelleme : 24 Kasım 2022 Perşembe 11:05


Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 28 Kasım-8 Aralık'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2020, 2021 ve 2022'de yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 50 puan alması gereken adayların, sözlü sınavda ise en az 70 puan alması şartı aranacak.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

DUYURU

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara kurum içi naklen atama yapılmak üzere Başkanlığımızda farklı unvanlarda çalışan personele yönelik sınav yapılacaktır.
 

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER

SINIFI

UNVAN

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

Din Hizmetleri Sınıfı

İmam-Hatip

250

Müezzin-Kayyım

250

TOPLAM

500

I.    BAŞVURU ŞARTLARI
A.    GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2.    Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3.    Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
4.    Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
5.    Başkanlığımızca 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (MBSTS) herhangi birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,
6.    Başvuru yapacağı unvanda halen çalışıyor olmamak ya da müktesebi bulunmamak.
•    Kur’an kursu öğreticisi unvanında çalışanlar imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanı için; imam hatip unvanında çalışanlar müezzin kayyım unvanı için başvuru yapamayacaklardır.
•    Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.
•    633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaklardır.

B.    ÖZEL ŞARTLAR
1.    İmam-hatip için:
a.    İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
b.    İmam-hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
2.    Müezzin-kayyım için:
a.    Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b.    Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
c.    Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz).

II.    BAŞVURU İŞLEMLERİ
1.    Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.11.2022 - 08.12.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.
2.    Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
3.    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
4.    Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI
1.    Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2.    Sınav Konuları:
A)    İmam-Hatip için;
a)    Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b)    Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c)    Hitabet (10 puan).
B)    Müezzin-Kayyım için;
a)    Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b)    Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c)    Ezan ve ikamet (10 puan).
3.    Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
4.    Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
5.    Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilecektir.
6.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1.    Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
2.    Başarı sıralamasında sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3.    Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR
1.    Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
2.    Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3.    Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
4.    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM
: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
: (0312) 295 70 00
: (0312) 285 85 72
: [email protected]
İlgililere duyurulur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak : Gazete Memur