BIST 100 8.334,93 %1.41 Dolar 27,43 %0.08 Euro 28,98 %-0.03 Altın Gram 1.628,19 %0.87 Brent Petrol 92,21 %-0.97 Bitcoin 27.110,98 %0.3
,
#KPSS #İş İlanları

Dışişleri Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı  9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 7-18 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.
Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 7-18 Nisan 2023 tarihlerinde, Dışişleri Bakanlığı, Balgat Ankara adresinde fiziksel olarak katılım ile gerçekleştirilecektir.

1.BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER
A-BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)
Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)
Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
B.1 KIDEMLİ YAZILIM YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
.NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
.Net Güvenli Yazılım Geliştirme eğitimi almış olmak,
Docker ve Kubernetes eğitimi almış olmak,
Proje Yönetimi Sertifika programına (eğitimi) katılmış olmak.
Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.2 YAZILIM GELİŞTİRİCİ (1 Kişi - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
.NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
-Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
-Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
.Net Güvenli Yazılım Geliştirme eğitimi almış olmak,
Docker ve Kubernetes eğitimi almış olmak,
Proje Yönetimi Sertifika programına (eğitimi) katılmış olmak.
Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.3 YAZILIM GELİŞTİRİCİ (4 Kişi - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
.NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
-Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL dili sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,
-Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
-Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
-Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
) Microsoft Windows Sunucularında (2012,    2012 R2,    2016) bakım izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
) Failover cluster, Always-on ve High availability yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
) Exchange, SQL Veri tabanı, SIEM Log Yönetimi, Siber Güvenlik ve Network konularından birinde uzmanlığı bulunmak.
) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak,
-Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak
Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
Microsoft SCOM, MIM, SSCM ve MECM sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı yönetimleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif rol almak,
Veri depolama sistemleri (EMC, IBM Spectrum Archive ve HP 3PAR ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
Replication ve Backup konularında (Veeam) tecrübe sahibi olmak,
Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
Load-balancing, Proxy yönetimi konularında tecrübeli olmak,
Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,
MCSA: Windows Server 2016,
MCITP: Enterprise Administrator,
MCITP: Server Administrator.

SİSTEM UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
Microsoft Windows Sunucularında (2012,    2012 R2,    2016) bakım izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
Failover cluster, Always-on ve High availability yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
Exchange, SQL Veri tabanı, SIEM Log Yönetimi, Siber Güvenlik ve Network konularından birinde uzmanlığı bulunmak.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak,
-Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
Microsoft SCOM, MIM, SSCM ve MECM sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı yönetimleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif rol almak,
-Veri depolama sistemleri (EMC, IBM Spectrum Archive ve HP 3PAR ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
-Replication ve Backup konularında (Veeam) tecrübe sahibi olmak,
-Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
-Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
-Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
-Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
-Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
-Load-balancing, Proxy yönetimi konularında tecrübeli olmak,
Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,
MCSA: Windows Server 2016,
MCITP: Enterprise Administrator,
MCITP: Server Administrator.
.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Sınav başvuruları, 10 Mart 2023 Cuma günü başlayacak ve 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3 . BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800) ve Özgeçmiş,

b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e- Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,

f) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisin bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasında ki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

-Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

-Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

-Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

-Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

-Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

h) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı kadar aday uygulamalı/yazılı sınava çağırılacaktır.

c) Uygulamalı/yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Uygulamalı/yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav uygulamalı/yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Uygulamalı ve yazılı sınavda adaylara toplam 120 dakika süre verilecektir. Süre boyunca adayların internet erişimi olmayacaktır.

d) Kıdemli yazılım yöneticisi ve yazılım geliştirici yazılı sınavı iki bölümden oluşacak ve adaylardan birinci bölümde, verilen sorulara ilişkin girdilerden istenilen çıktıları oluşturacak şekilde kod parçalarını bilgisayar başında geliştirmeleri istenilecektir. Bu bölümde C# ya da VB.Net programlama dillerinden birisi kullanılacaktır. Adayların temel programlama bilgisinin yanında veri yapıları ve sıralama algoritmaları gibi ek bilgileri haiz olması beklenmektedir.

İkinci bölümde, adaylardan verilen sorulara ilişkin istenilen çıktıları oluşturacak şekilde sağlanan veritabanı üzerinde bilgisayar başında sorgu oluşturmaları istenilecektir. Bu bölümde T- SQL sorgulama dili kullanılacaktır. Bu bölümde adayların temel veritabanı sorgulama bilgisinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

Adaylara ayrıca sözlü sınav da uygulanacaktır.

e) Kıdemli sistem uzmanı ve sistem uzmanı sınavı, yazılı ve sözlü sınav olarak iki bölüm halinde düzenlenecektir. İlk bölümde adaylardan, B.4 ve B.5 maddelerinde belirtilen alanlardan sorulacak soruları yanıtlamaları istenecektir.

f) Sözlü sınav gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Bu aşamada, sözlü sınava çağrılacak adaylara, sınav konularının yanısıra, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak sözlü ve/veya uygulamalı şekilde sorular yöneltilecektir. Bu sorulara alınacak yanıtlardan adayların uzmanlık alanlarının ve mesleki tecrübelerinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

6.SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

c) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 7-18 Nisan 2023 tarihleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.

d) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava çağırılacak adayların 2 nüsha arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Sözkonusu form uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazananların duyurusundan elektronik ortamda indirilebilecektir)

7.SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

f) Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8.SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: (0312) 292 1000

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler