,

Dışişleri Bakanlığı 8 Sözlemeli Bilişim Personeli Alacak

Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı 8 Sözlemeli Bilişim Personeli Alacak

Dışişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 16-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 16-28 Mayıs 2024 tarihlerinde, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecektir.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

  1. Yazılım Uzmanı (3 Kişi - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 1. Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, reporting servisleri vb.)
 2. İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile uygulama geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç̧) yıl tecrübeli olmak,
 3. Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 4. Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyimli olmak,
 5. Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
 7. Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
 • Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework,
 • MVC konusunda en az 1 (bir) yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,
 • ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Frontend kütüphaneleri (Örneğin, Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
 • Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 • SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,
 • JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hâkim olmak,
 • ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
 • Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Docker ve benzeri platformlar aracılığı ile uygulama çalıştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  1. İş Analisti (1 Kişi - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 1. Yazılım projelerinde Sistem Analisti, İş Analisti veya İş Geliştirme Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış

olmak,

 1. İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyon tecrübesine sahip olmak,
 2. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerini koordine etmek,
 3. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
 4. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmek,
 5. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak,
 6. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmek,
 7. Gereksinim toplantıları yapmak, fonksiyonel gereksinimlerin standartları ile analiz etmek ve dokümantasyonu, tasarlanan süreçlerin ürününe öğretmek, süreçleri test etmek,
 8. TFS, Redmine, Jira, Visio, MS Project vb. iş takip ve analiz araçlarını kullanabilir olmak,
 9. Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak,
 • Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 • Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyimli olmak,
 • Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • ISO 9001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Teknik ve İdari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje yürütmüş olmak,
 • Proje Yönetimi PMP eğitimi ve sertifikasına sahip olmak,
 • Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübesi bulunmak,
 • Gereksinim çıkartım yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Balsamiq Mockups ya da muadili araçlar kullanarak, mockup çizimi yapmış olmak,
 • Yazılım geliştirme süreçlerini (Gereksinim Belirleme, Tasarım, Kodlama, Entegrasyon, Test, Kurulum, Bakım) ve proje yönetim metodolojilerini bilen ve araçlarını kullanabilir olmak,
 • Agile yazılım geliştirme metodolojisine hâkim olmak,
 • MS Office, Visio, MS Project araçlarını da kullanabilir olmak,
  1. Ağ Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 1. Ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Omurga anahtarı, kenar anahtar, kablosuz erişim noktası ve kablosuz kontrol cihazı gibi ağ cihazları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Güvenlik cihazları (Güvenlik duvarı, uygulama güvenlik duvarı (WAF), IPS, ağ erişim denetimi (NAC), SIEM vb.) yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapma ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Tercihen, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), NSE - 4 (Fortinet Network Security Professional) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
  1. Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
 1. Güvenlik duvarı, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, Antivirüs, EDR gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezi’ne benzer yapıda ve en az 1.000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,
 3. Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Suite vb. gibi standart güvenlik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Nessus, Acunetix, BurpSuite, Nmap, Wireshark, Netsparker, Openvas vb. sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
 8. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 9. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. Tercihen, Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Web Application Penetration Tester (GWAPT) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak veya ISO 27001 Baş Denetçi Sertifikası’na sahip olmak,
  1. Sistem Uzmanı (Windows) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
 1. Sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, Active Directory, GPO, DNS, WSUS, DHCP, Hyper-V, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. Mail Gateway yönetimi ve E-posta güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
 6. System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,
 7. Powershell scripting konusunda deneyim sahibi olmak,
 8. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. Ortak depolama, Fibre channel ve SAN teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve konfigürasyonunu yapabilmek,
 11. VMware ESXI ve Vcenter kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi sahibi olmak,
 12. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Tercihen, VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
 14. Tercihen, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) ve/veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
  1. Sistem Uzmanı (Linux) (1 Kişi – Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
 1. Red Hat, CentOS, Oracle Linux, Ubuntu gibi Linux işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 2. DNS, HTTP, NTP, FTP, LDAP gibi servislerin Linux tabanlı işletim sistemlerinde kurulum ve konfigürasyonlarını yapabilmek,
 3. Web Server kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.),
 4. Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak,
 5. Python ve Bash gibi betikleme dillerinden en az birini bilmek ve Linux işletim sistemlerinde bu diller ile manuel yapılan işlemleri otomatikleştirebilen scriptler yazma yeteneğine sahip olmak,
 6. Linux firewall (firewalld, iptables) yönetimini yapabilmek,
 7. Konfigürasyon yönetim araçlarından (Ansible, Puppet) bir veya birkaçı ile çalışmış olmak,
 8. Ortak depolama, Fibre Channel ve SAN teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve konfigürasyonunu yapabilmek,
 9. Küme halinde sistemler ve uygulamaların (ElastichSearch, Kubernetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, AWX, Nexus repository vb.) en az ikisinin mimari tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak, j) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. Kubernetes ve Docker teknolojilerine hakim olmak,
 3. Tercihen, Sanallaştırma (VMware) yönetim tecrübesine sahip olmak,
 4. Tercihen LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak,
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav başvuruları, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ
 1. Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800) ve Özgeçmiş,
 2. KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
 3. YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 4. Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
 5. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e- devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
 6. Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),
 7. Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:
 • Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
 • Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.
 • Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
 • Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
 • Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.
 1. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
 1. Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
 2. En yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı kadar aday uygulamalı/yazılı sınava çağırılacaktır.
 3. Uygulamalı/yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
 4. Uygulamalı/yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 5. Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
 1. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Sınav uygulamalı/yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. Uygulamalı ve yazılı sınavda adaylara toplam 120 dakika süre verilecektir. Süre boyunca adayların internet erişimi olmayacaktır.
 4. Yazılım geliştirici yazılı sınavı iki bölümden oluşacak ve adaylardan birinci bölümde, verilen sorulara ilişkin girdilerden istenilen çıktıları oluşturacak şekilde kod parçalarını bilgisayar başında geliştirmeleri istenilecektir. Bu bölümde C# ya da VB.Net programlama dillerinden birisi kullanılacaktır. Adayların temel programlama bilgisinin yanında veri yapıları ve sıralama algoritmaları gibi ek bilgileri haiz olması beklenmektedir.

İkinci bölümde, adaylardan verilen sorulara ilişkin istenilen çıktıları oluşturacak şekilde sağlanan veri tabanı üzerinde bilgisayar başında sorgu oluşturmaları istenilecektir. Bu bölümde T- SQL sorgulama dili kullanılacaktır. Bu bölümde adayların temel veri tabanı sorgulama bilgisinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

Adaylara ayrıca sözlü sınav da uygulanacaktır.

 1. Sözlü sınav gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Bu aşamada, sözlü sınava çağrılacak adaylara, sınav konularının yanı sıra, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak sözlü ve/veya uygulamalı şekilde sorular yöneltilecektir. Bu sorulara alınacak yanıtlardan adayların uzmanlık alanlarının ve mesleki tecrübelerinin ölçülmesi hedeflenmektedir.
 1. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 1. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
 2. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.
 3. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 16-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacaktır.
 4. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava çağırılacak adayların 2 nüsha arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Söz konusu form uygulamalı/yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazananların duyurusundan elektronik ortamda indirilebilecektir)
 1. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
 1. Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 2. Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
 3. Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
 4. Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 5. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
 6. Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
 1. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta : [email protected]

Tel : (0312) 292 1000

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler