,

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 İşçi Alacak

4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 meslek için 50 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 İşçi Alacak
 

Buna göre, müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 2 ay deneme süreli, 2 hemşire, 6 matbaa, 7 baskıcı (plastik), 2 hadde işçisi, 1 dökümcü (metal), 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere 50 kamu işçisi alınacak.

İşe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından genel müdürlükçe gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 17 Kasım'a kadar yapılacak. Bunun dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

4857 SAYILI İŞÇİ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIM İLANI

AÇIKLAMALAR

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 meslek için 50 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvurulan kabul edilmeyecektir.
    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
    Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında KPSS’ ye Tabi Alım

Hemşire

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

2

Darphane/Vasıfsız İşçi

İstanbul

Ön lisans mezunu olmak (Hemşirelik, Sağlık Teknikerliği, Sağlık Teknikeri. Sağlık Memurluğu bölümlerinden birinden mezun olmak).

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar Matbaa İşçisi

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu Yaş Durumu

6

Darphanc/Vasıflı İşçi

İstanbul

En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

Aranan Özellikler

2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Baskıcı (Plastik) İşçisi Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu Yaş Durumu

7

Darphanc/Vasıflı İşçi

İstanbul

En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

T.C kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya akıllı kart teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak.

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Hadde İşçisi

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

2

Darphane/Vasıflı İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

Aranan Özellikler

2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Dökümcü (Metal)

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu Yaş Durumu

1

Darphane/Vasıflı İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Döküm Bölümü mezunu olmak.

Aranan Özellikler

Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli vc düzenli çalışan.

 

Metal Pres Makinesi Operatörü

Açık pozisyon sayısı

İş Alanı/Kadro

Çalışma Yeri

Öğrenim Durumu

1

Darphane/Vasıflı İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşım doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

Aranan Özellikler

1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

3

Darphane/Vasıflı İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 30 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

Aranan Özellikler

1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Temizlik Görevlisi

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu Yaş Durumu

16

Darphane/Sürekli İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

İkamet Şartı

İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

Aşçı

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

2

Darphane/Vasıfsız İşçi

İstanbul

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

5 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak.

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

İkamet Şartı

İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

 

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu Yaş Durumu

10

Darphane/Sürekli İşçi

İstanbul

En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşım doldurmamış olmak.

Deneyim

2 yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelemek.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

İkamet Şartı
İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.
 

Aranan Özellikler

    Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)
    Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.
    Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

    Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 13.11.2023 - 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
    Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

    İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
    Noter kura çekimi 12.12.2023 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
    Kura sonuçlan ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
    Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler