,
#KPSS #İş İlanları

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 Sürekli İşçi Alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 25 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 Sürekli İşçi Alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIM İLANI

AÇIKLAMALAR

 1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 25 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
 2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
 5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlan haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

Matbaa İşçisi

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu Yaş Durumu

10

Darplıane/Vasıflı İşçi

İstanbul

En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

Aranan Özellikler

2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Hadde İşçisi

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

6

Darphane/Vasitli İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

 

Dökümcü (Metal)

Açık pozisyon sayısı

3

İş Alanı/Kadro

Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri

İstanbul

Öğrenim Durumu

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtlan ile belgelemek ve/veya Döküm Bölümü mezunu olmak

Aranan Özellikler

Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Metal Pres Makinesi Operatörü

Açık pozisyon sayısı

2

İş Alanı/Kadro

Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri

İstanbul

Öğrenim Durumu

Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtlan ile belgelemek.

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Makine Bakım Onarım Teknisvetıi/Makine Bakım Onarımcısı

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

2

Darphane/Vasıflı İşçi

İstanbul

Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onanını bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

Aranan Özellikler

1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtlan ile belgelemek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

l orklift Operatörü

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

1

Darphane/Vasıfsız İşçi

İstanbul

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. Forklift Operatörü Belgesine sahip olmak.

Kaynakçı

Açık pozisyon sayısı İş Alanı/Kadro Çalışma Yeri Öğrenim Durumu

1

Darphane/Vasıfsız İşçi

İstanbul

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu

İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim

4 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtlan ile belgelemek ve/veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak.

Aranan Özellikler

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHÎ VE YERİ

 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 22.04.2024 - 26.04.2024 tarihleri arasında yapılacaktır,
 • Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOTER KUKA İŞLEMLERİ

 • İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.eov.tr internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 • Noter kura çekimi 15.05.2024 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.aov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
 • Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.aov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
 • Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

İlanen duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler