,

Cumhurbaşkanı Olur verdi: Bazı KİT'lerdeki işçiler sözleşmeli yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı bazı KİT'lerde işçilerin bir sınavla sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarına olur verdi.

Cumhurbaşkanı Olur verdi: Bazı KİT'lerdeki işçiler sözleşmeli yapılıyor

2023 yılına yönelik yatırım ve finansman kararnamesinde, 10 yıl boyunca özelleştirme programında kalan daha sonra eski statüsüne geri döndürülen bazı KİT'erle ilgili önemli bir karar alındı.

Bu karara göre, bu durumdaki KİT'lerde çalışan işçilerden işe giriş tarihi itibarıyla fakülte veya yüksekokul mezunu olanlar yapılacak yazı ve/veya sözlü sınavla sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilecektir.

2023 KİT Yatırırım Finansman Kararnamesi yayımlandı

2023'te KİT'lerde İstihdam Nasıl Olacak?

Kararnamede ilgili bölüm şöyle:

2000 yılı sonrası en az 10 yıl özelleştirme programında kalan ancak daha sonra özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne döndürülen kamu iktisadi teşebbüslerinde, özelleştirme programı sürecinde istihdam edilmek üzere 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde usulüne göre atanıp bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla halen ilgili kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlardan; işe giriş tarihi itibarıyla fakülte veya yüksekokul mezunu olanlar ve fiilen yaptıkları işler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sözleşmeli personel ile aynı olanlar, bu Kararın yayımından itibaren 30 gün içerisinde ilgili teşebbüse, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak üzere başvurmaları halinde, teşebbüsler tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yazılı ve/veya sözlü sınava alınması, sınavda başarılı olanların bu Karar kapsamında bulundukları pozisyonlara karşılık gelen 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi pozisyonlara atanması işlemlerinde kamuya ilave mali yük oluşturmamak kaydıyla teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Atama işlemleri bu Kararın yayımından itibaren 180 gün içerisinde tamamlanmamış olanlara bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda yapılacak yazılı başvurularda, tekrar eski statüye geçiş hakkının olmadığı, statü değişikliği neticesinde ücretlerde, emekli ikramiyelerinde ve sosyal güvenlik ile diğer mali, sosyal ve özlük haklarında meydana gelecek değişikliklerin başvuru sahibi tarafından kabul edildiğinin açıkça belirtilmesi şarttır.

Gazetememur.com Notu: : 2000 yılında listeye alınan 15 şeker fabrikası için özelleştirme kararı 2021^de iptal edilmiş. 2000'den bu yana özelleştirme kapsamında bulunan bu fabrikaların Varlık Fonu'na devredilmesi öngörülmüştü. 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler