,
#KPSS

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 Sözleşmeli Personel Alacak

Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplanı 189 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 Sözleşmeli Personel Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28,06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplanı 189 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

NO           UNVANI            tl™O Kpss puAN T{j                             AÇIKLAMA

ADILDI

ARANAN NİTELİKLER

1                BİYOLOG                                   1           KPSS P3 (LİSANS) HASTANE

•Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bİyoteknoloji, Moleküler Bİyoteknoloji, Bİyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak.

•Embriyolog Sertifikasına sahip olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, •Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

2              Biyolog                   1           KPSS P3 (LİSANS)

•Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bİyoteknoloji, ' Moleküler Bİyoteknoloji, Bİyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun                                                       olmak.

 • Yetkili kurum tarafından düzenlenen Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi (Deney Laboratuvarlan İçin) belgesine sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikte ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

3           PROGRAMCI             2                (ÖNLİSANS)          ÇANAKKALE

•Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı veTeknikerliği, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

• En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

•Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

 

 

 

 

 

 

♦Üniversitemizin              Çanakkale^de           bulunan

birimlerinde görevlendirilecektir.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

4

Büro Personeli

l

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE

•Yükseköğretim Kuramlarının İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

5

Büro Personeli

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Ortaöğretim kuramlarının Muhasebe ve Finansman alanı mezunu olmak.

•Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

6

Büro Personeli

l

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE/ EZİNE

•Yükseköğretim kuramlarının İşletme, İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•ÇANAKKALE/EZİNE ilçesinde görev yapacaktır.

7

Büro Personeli

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE

•Yükseköğretim Kuramlarının İşletme Lisans bölümünden                                             mezun                        olmak.

•Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

8

Büro Personeli

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE

•Yükseköğretim kurumlarıtntı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans bölümünden mezun olmak. • Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlan (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri vc şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

9

Büro Personeli

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE/ AYVACIK

•Yükseköğretim kuramlarının İşletme. İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

♦Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,

♦Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•ÇANAKKALE/AYVACIK İlçesinde görev yapacaktır.

10

Büro Personeli

1

KPSS P93 (ÖNLÎSANS)

ÇANAKKALE

•Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmak

•Yetkili kurum tarafından düzenlenen Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip                      olmak.

•Yetkili kuram tarafından düzenlenen iyi laboratuvar uygulamaları klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartlarını ve yönetim usullerini içeren kalite sistemi eğitimi belgesine sahip olmak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

11

Büro Personeli

2

KPSS P3 (1 İS AKS)

ÇANAKKALE/ YENİCE

♦Yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzerî engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar İçin askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•ÇANAKKALE/YENÎCE ilçesinde görev yapacaktır.

12

Büro Personeli

1

KPSS P93 (ÖNLÎSANS)

ÇANAKKALE

•Yükseköğretim kuramlarının herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmak. •Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi ve Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının vc akreditasyonu

 

 

 

 

 

 

konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak

 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Ön Muhasebe" sertifikası sahibi olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Standart Türk Klavyesi" sertifikası sahibi olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

13

Büro Personeli

2

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA

• Yükseköğretim kurulularının İşletme, İktisat, Maliye, Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•ÇANAKKALE/GÖKÇEADA ilçesinde görev yapacaktır.

14

Büro Personeli

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇANAKKALE

•Yükseköğretim kurumlar inin İnsan kaynakları ve Yönetimi Lisans programından mezun olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

15

Büro Personeli

1

KPSS 1’93 (ÖNLÎSANS)

ÇANAKKALE

♦Yükseköğretim kurumlarmın Maliye önlîsans bölümlerinin birinden mezun olmak. •Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi ve Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartlan eğitimi belgesine sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

E6

Destek Personeli

4

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarmın herhangi bir alanından mezun olmak.

•MEB’den onaylı “Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı

Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

• İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı tüm birimlerde görevlendirilecektir.

 

 

 

 

 

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.

17

Destek Personeli

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ BİGA

•Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlanılın herhangi bir alanından mezun olmak,

•MEB’den onaylı “ Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak.

♦Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.

•ÇANAKKALE/BİGA ilçesinde görev yapacaktır

18

Destek Personeli

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ ÇAN

•Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlannm herhangi bir alanından mezun olmak.

•MEB’den onaylı “ Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak, •Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak), •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır,

•ÇANAKKALE/ÇAN ilçesinde görev yapacaktır.

19

Destek Personeli

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA

•Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlanılın herhangi bir alanından mezun olmak.

 • MEB’den onaylı “ Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.
 • ÇANAKKALE,/GÖKÇE AD A ilçesinde görev yapacaktır.

20

Destek Personeli

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlannm herhangi bir alanından mezun olmak.

• “Kaynak Operatörü” sertifikasına sahip olmak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

 

 

 

 

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

♦Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.

21

Destek Personeli (Temizlik. Görevlisi-

Erkek)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE /ÇAN

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği İle verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

• Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•ÇANAKKALE/ÇAN ilçesinde görev yapacaktır.

22

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-

Kadın)

6

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bîr alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

23

Destek Personeli (Bahçe Bakım Onarım)

11

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Ortaöğretim kurulularından mezun olmak.

 • Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler dahil) veya birimlerde İhtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

♦Hizmetli kadrosuna aît tüm görevlerin yerine getirilmesi.

•Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 • Peyzaj ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır.

•Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, temizlik ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini ile her türlü tarım aleti, makinelerini gerekli yerlerde kullanabilmek.

•Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 

24

Destek Personeli (Bahçe Bakım Onarım)

2

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ BİGA

•Ortaöğretim kurulularından mezun olmak.

•Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

•Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi

•Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

•Peyzaj ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır.

• Taşıma, kaldırma, istifleme, kiirekleme, kazma, temizlik vc benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek.

•Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. .•ÇANAKKALE/BİGA ilçesinde görev yapacaktır.

25

Destek Personeli (Bahçe Bakım Onarım)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/

GELİBOLU

•Ortaöğretim kuramlarından mezun olmak.

•Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

•Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi

•Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

•Peyzaj ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır.

 • Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, temizlik ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek.

•Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek. •Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 • •Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. •ÇANAKKALE/GELİBOLU ilçesinde görev yapacaktır.

26

Destek Personeli (Gassal-Brkek)

]

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere;

•Ortaöğretim kuramlarından mezun olmak.

•Cenaze Hizmetleri Belgesi ve ITijyen. Belgesine sahip olmak.

•Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 

27

Destek Personeli (Gassal-Kadın)

l

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere;

•Ortaöğretim kuramlarından mezun olmak.

•Cenaze Hizmetleri Belgesi ve Hijyen. Belgesine sahip olmak.

•Vardiyalı sistemde çalınmasına engel bir durumu bulunmamak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

28

Destek Personeli (Hasta Bakıcı)

30

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

•Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

•Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

• •Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

29

Destek personeli (Temizlik Görevlisi)

2

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ ÇAN

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

• Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•ÇANAKKALE/ÇAN ilçesinde görev yapacak.

30

Destek personeli (Temizlik Görevlisi)

2

KPSS 1’94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

■GÖKÇEADA

.»Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•ÇANAKKALE/GÖKÇEADA ilçesinde görev yapacak.

31

Destek personeli (Temizlik Görevlisi)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/' EZİNE

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzerî engelleri bulunmamak.

 • Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

 

 

 

 

 

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. •ÇANAKKALE/EZINE ilçesinde görev yapacak.

32

Destek Personeli (Temizlik Göreviisi-

Erkek)

6

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ MERKEZ

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

33

Destek personeli (Temizlik Görevlisi- Kadın)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ ÇAN

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

• Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•ÇANAKKALE/ÇAN ilçesinde görev yapacaktır

34

Destek personeli (Temizlik Görevlisi- Kadın)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ AYVACIK

•Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, •Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•ÇANAKKALE/AYVACIK ilçesinde görev yapacak.

35

Diğer Sağlık Personeli

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

•Odyolojİ lisans bölümünden mezun olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

♦Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

36

Diğer Sağlık Personeli

2

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇOMÜ HASTANE

 • Ortaöğretim kurumlanma Tıbbi Görüntüleme Sistemleri   alanı                    mezunu         olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

37

Diğer Sağlık Personeli

2

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇOMÜ HASTANE

•Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği             alanı mezunu olmak.

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, • Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

38

Fizyoterapist

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans bölümünden mezun olmak                                                                              •

•Yetkili kurum tarafından düzenlenen Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

39

Hemşire

2

KPSS P3 (LİSANS)

ÇOMÜ

HASTANE

•Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik

Yüksekokulu Lisans mezunu olmak.

 • Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşım doldurmamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

 • Erkek- adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

40

Hemşire

39

KPSS P3 (LİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

♦Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak.

•İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

•En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

♦Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

♦Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

41

Hemşire

2

KPSS P3 (LİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

•Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans                          mezunu                                      olmak.

 • NRP eğitim sertifikası olması.
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

42

Hemşire

1

KPSS P3 (LİSANS)

ÇOMÜ

HASTANE

•Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Yetkili kurum tarafindan düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlan (muayene kuruluşlarının yeterliliğine ve bu kuruluşların muayene faaliyetlerinin tarafsızlığı ve tutarlılığına ilişkin şartlar) belirleyen standartlar eğitimi belgesine sahip olmak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

43

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

1

KPSS P93 (ÖNLlSANS)

ÇANAKKALE/ GELİBOLU

•Herhangi bir önlisans programından mezun olmak •Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. •Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerliği ile ilişkisi bulunmamak ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak ) ♦Erkek adaylarda en az 1.70 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak. ( Örneğin 1.90 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90­10-80 kilo aralığında olması ) •Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. •Çanakkale / Gelibolu ilçesinde görev yapacak.

44

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA

• Herhangi bir Orta öğretim programından mezun olmak

•Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen

 

 

 

 

 

 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerliği ile ilişkisi bulunmamak ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

•Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak. ( Örneğin 1.90 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90- 10=80 kilo aralığında olması)

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşım doldurmamış olmak.

•Çanakkale / Gökçeada ilçesinde görev yapacak.

45

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

1

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

ADSUM

•Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ♦Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. •Erkek adaylar için askerliği ile ilişkisi bulunmamak ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

•Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak. ( Örneğin 1,90 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90- 10=80 kilo aralığında olması)

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

•Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADSUM) görev yapacak.

46

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

14

KPSS P93

(ÖNLİSANS)

ÇANAKKALE

• Herhangi bir önlisans programından mezun olmak • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. •Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerliği ile ilişkisi bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak) •Üniversitemizin Çanakkale’de bulunan bir imle rinde görevlendiri leceklerdir.

•Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak. ( Örneğin 1.90 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-

 

 

 

 

 

 

10=80           kilo            aralığında olması                      )

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

47

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

3

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

 • Herhangi bir Orta öğretim programından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız öze! güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak,

 • Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerliği ile ilişkisi bulunmamak ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

•Üniversitemizin              Çanakkale’de            bulunan

birimlerinde görevlendirileceklerdir.

•Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak. ( Örneğin 1.90 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90- 10=80 kilo           aralığında olması                      )

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

48

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE /GELİBOLU

• Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

•Son başvuru tarihi itibariyle 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. •Kadın adaylarda en az 1.60 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak, ( Örneğin 1.70 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 70+10=80 kilo ile en az 70*10=60 kilo aralığında olması ) ♦Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. •Çanakkale / Gelibolu ilçesinde görev vapacak.

49

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)

5

KPSS 1’93 (ÖNLÎSANS)

ADSUM

•Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

 

50

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

3

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

HASTANE

•Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

51

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

4

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

•Anestezi önlisans programından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

52

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

1

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

♦Anestezi önlisans programından mezun olmak. ♦Yetkili kurum tarafından düzenlenen Tıbbî Laboratuvar!ar - Kalite ve Yeterlilik için Şartları (bir laboratuvarın kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ) belirleyen standartlar eğitimi belgesine sahip olmak.

♦Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, •Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

53

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

1

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

•Anestezi önlisans programından mezun olmak. •Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için gene! şartları (yeterlilik deney programlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile yeterlilik deneyi ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testi düzenleyicilerinin yeterliliği için genel şartları) belİrleyen standartlar eğitimi belgesine sahip olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu vc benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çatışma düzenine engel durumu olmamak

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

54

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)

5

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

•Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından                       mezun                       olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

55

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

3

KPSS P93 (ÖNLİSANS)

ÇOMÜ HASTANE

•Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 

 

 

 

 

• Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

56

Teknisyen (İklimlendirme)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

• Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kuramlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlcndirme alanının Soğutma Sistemleri, tklimlendirme Sistemleri* Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dallarından, birinden mezun olmak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

♦ Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.) •Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır,

Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde görevlendirilebilecektir.

57

Teknisyen (Elektrik)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM

ÇANAKKALE

•Mesleki ve teknik eğitim veren Ortaöğretim Kurulularının Elektrik, Elektrikçilik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Dalından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

• Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

•İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK. dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.) • Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır.

•Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde görevlendirilebilecektir.

58

Teknisyen (Makine Bakım Onarım)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM

ÇANAKKALE

•Mesleki ve teknik eğitim veren Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanından mezun olmak.

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • İlgili alanda en az. 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
 • Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır.

•Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastane! eri nde görev lendirilebilecekti r.

59

Teknisyen (Tesisat Teknolojisi)

1

KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)

ÇANAKKALE

 • Mesleki ve teknik eğitim veren Ortaöğretim kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alan ve dallarından birinden mezun olmak. •Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

•Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
 • İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
 • Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır.

•Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde görevlendirilebilecektir.

Genel Şartlar;

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunlan için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartları

 1. Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması,)
 3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması,)
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
 2. Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır,
 4. Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
 5. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
 1. Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
 2. Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
 3. Sertifika İstenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. îlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
 5. Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanhğı’nm http://personel.eomu.edu.lr/ web adresinden ilan edilecektir.
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
 3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanhğı’na şahsen başvuru yapacaklardır.
 4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boy-kg şartım sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.
 5. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan (göreve başlamaları öncesinde) 3. Basamak Sağlık Kuruluşundan Tam Teşekküllü Sağlık Kumlu Raporu istenecektir.
 6. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır,
 7. ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır,
 8. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

îlan ile ilgili sorular için; O (286) 218 00 18-Dahili: 10122 - 10121 - 10123 - 10132-10120

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler