,
#İş İlanları #KPSS

Bitlis Eren Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Bitlis Eren Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvuru Tarihi: 14.03.2023    Son Başvuru Tarihi: 28.03.2023

POZİSYON KODU

POZİSYON/ ÜNVANI

KADRO ADEDİ

CİNSİYETİ

MEZUNİYET DURUMU/ KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

001

Büro

Personeli

1

ERKEK/

KADIN

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik Lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalıştırılacaktır.

002

Spor Uzmanı

1

ERKEK

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Lisans bölümlerinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • İkinci Kademe Kayak (Alp Disiplini) Antrenörlük belgesine sahip olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

003

Teknisyen

1

ERKEK

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim  Kurumları Teknik Ön Lisans

programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • MEB onaylı Gaz Tesisat Sistemleri alanında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda çalıştırılacaktır.

004

Destek Personeli (Aşçı)

1

ERKEK

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Ön Lisans programından mezun olmak.
 • Alanında en az 1 (yıl) yıl iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

005

Destek Personeli (Aşçı)

1

KADIN/

ERKEK

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Ön Lisans programından mezun olmak.
 • Alanında en az 1 (yıl) yıl iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

006

Destek Personeli (Aşçı)

1

ERKEK

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
 • Alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
 • MEB onaylı Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlardan usta öğreticilik belgesi istenilmeyecektir.)
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

007

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)

1

ERKEK

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
 • Aşçılık alanında MEB onaylı en az kalfalık sertifikasına sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin birinden mezun olanlardan kalfalık belgesi istenilmeyecektir.)
 • Alanında iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

008

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)

1

ERKEK

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
 • Aşçılık sertifikasına sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin birinden mezun olanlardan kalfalık belgesi istenilmeyecektir.)
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

009

Destek Personeli (Şoför)

1

ERKEK

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Operatörlük alanında en az 1 (Bir) yıl iş deneyimi olmak.
 • MEB’ten onaylı İş Makinesi Operatörlüğü Belgesine sahip olmak.
 • İtfaiyecilik alanında sertifika sahibi olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

010

Destek Personeli (Şoför)

1

ERKEK

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle en az 7 (yedi) yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
^ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
^ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
^ 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
^ Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
^ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istiham edilemezler.
^ KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
^ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
^ 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
Özel Şartlar:
1-    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir)
2-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4-    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
6-    Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023
^ Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
^ Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
^ Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-    Fotoğraflı başvuru formu
2-    Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3-    Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4-    Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
5-    2022 Yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6-    Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
7-    Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
8-    Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.)
9-    Onaylı Hizmet Belgesi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
10-    Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
11-    Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
12-    Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
13-    Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
14-    Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
15-    Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.
16-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
17-    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
18-    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir.
Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler