,
#İş İlanları #KPSS

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

“Yazılı vc/vcya sözlü sınav yapılmaksızın. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle11 aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyannea istihdam edilmek üzere. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan '^Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nei maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı vc/vcya sözlü sınav yapılmaksızın. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle11 aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN SIRA NO

UNVANI

ADET

MEZUNİYET DURUMU VE PUAN TÜRÜ

■ARANAN NİTELİKLER

01

Büro Personeli

1

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Sağlık Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

02

Büro Personeli

1

I .isans (KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının Maliye. Muhasebe. Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Kamuda İç Kontrol Yönetimi. Kamu İhale Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Muhasebe alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

03

Büro Personel

1

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının herhangi lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası. Eğitim Programları ve Öğretim Tasarımı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • En az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

 

04

Büro Personel

1

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • ihtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

05

Büro Personel

1

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının İşletme, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşım bitirmemiş olmak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

06

Büro Personel

1

Lisans

(KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının İletişim Bilimleri, Sosyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • İletişim ve İletişim Teknikleri ile Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmalığı sertifikalarına sahip olmak
 • İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • İhtivaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

07

Avukat

1

Lisans (KPSS P3)

 • Yükseköğretim Kuramlarının I lukuk Fakültesinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak
 • .Avukatlık Ruhsatnamesine ilanın ilk başvuru tarihinden önce sahip olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz, beş) yaşını bitilmemiş olmak.
 • Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilecektir.

 

08

Sağlık

Teknikeri

1

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kuramlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 vc üzeri puan almış olmak.
 • Laboratuvar ve Teknik Ekipman Kullanım Uzmanlığı ve Laboratuvar Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Alanında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilecektir.

09

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2

()n Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kuramlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az 6 (altı) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığım karekodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm'den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak vc son başMiru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtivaca binaen üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

10

Koruma vc Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az 6 (altı) ay güvenlik görevlisi olarak çalıştığını karekodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm'den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtivaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

11

Destek Personeli (Ses, Görüntü, Işık Sistemleri ve Temizlik İşleri - Erkek)

1

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kurumlanılın herhangi bir alanından mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 1’94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görüntü ve Ses Sistemleri Kurulum sertifikasına sahip olmak.
 • İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşım bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
 • Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

12

Destek Personeli (Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri - Erkek)

1

On Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak
 • Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi ile İletişim Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • .Alanında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyah çalışmaya engel durumu bulunmamak
 • Üniversitemiz birimlerindeki santrallerde görevlendirilecektir.

13

Destek

Personeli (Bilgisayar Bakım- Onarım ve Temizlik İşleri)

1

On Lisans (KPSS P93)

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar IVogramlama, Bilgisayar Teknolojisi ve lYogramlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

14

Destek Personeli (Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri)

1

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlanılın Radyo ve Televizyon Programcılığı, Görsel İletişim ön lisans programlarının birinden mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibanyla 40 (kırk) yaşım bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilecektir.

15

Destek Personeli (Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri)

1

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlannın Basım ve Yayım Teknolojileri, Yeni Medya ve Gazetecilik ön lisans programlannın birinden mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
 • Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünde görevlendirilecektir.

16

Destek Personeli (Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri)

1

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kurumlannın Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyah çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilecektir.

17

Destek Personeli (Temizlik İşleri - Kadın)

1

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir alanından mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) türünde puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibanyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • üniversitemiz Pazatyeri Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.

18

Destek Personeli (Temizlik İşleri - Kadın)

1

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir alanından mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) türünde puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşım bitirmemiş olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz misafirhanesinde görevlendirilecektir.

19

Destek Personeli (Bakım.

Onarım ve Temizlik İşleri)

1

Ön Lisans (KPSS P93)

 • Yükseköğretim Kuramlarının Bilgi Yönetimi ön lisans programından mezun olmak .
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağh merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

20

Destek Personeli (Temizlik İşleri - Kadın)

1

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) türünde puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz Osmaneli Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.

21

Destek

Personeli Temizlik İşleri - Erkek)

3

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) türünde puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşım bitirmemiş olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen üniversitemize bağh merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

22

Destek Personeli Temizlik İşleri - Erkek)

1

Ortaöğretim (KPSS P94)

 • Ortaöğretim Kuranlarının herhangi bir alanından mezun olmak
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavmda (KPSS P94) türünde puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşım bitirmemiş olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel dununu bulunmamak
 • Üniversitemiz Osmaneli Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1.    Türk Vatandaşı olmak.
2.    Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4.    Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ilâsına fesat kanştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkûm olmamak.
5.    Askerlik durumu itibarıyla;
a)    Askerlikle ilgisi bulunmamak.
b)    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c)    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6.    53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7.    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartlan ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak.
8.    Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı. Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10.    İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
11.    Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
12.    Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
13.    Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.
14.    Çeşitli KIIK ile kamu görevinden çıkanlanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU SEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
İlan Başvuru Tarihleri: 29/08/2023 - 13/09/2023 tarihleri arası (resmi tatilde başvuru alınmayacak olup mesai saatleri içinde başvurular alınacaktır.)
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 22/09/2023
1. Başvuru Şekli: : wvvw.bilccik.edu.tr adresinde ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noter vekaleti yoluyla Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanallardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmesi gerekmektedir. İlan numarası, başvurulan unvan belirtilmeyen ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular da değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM wcb servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ön BasMirııtkı İstenilen Belgeler:
1.    Nlüracaat formu (www.bilccik.cdu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
2.    2022 KPSS (B) grulvu sınav sonuç belgesi,
3.    Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4.    Nüfus Cüzdan! fotokopisi ön yüzü. (Net ve okunur olmalıdır.)
5.    09 ve 10 No.lu ilan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık
kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge.
6.    ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan ‘"'Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni" ve ‘‘‘Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni"
7.    SCîK hizmet dökümü (e-Oevlet üzerinden alınan karekodlu belge)
8.    Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 22/09/2023 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
I değeri en d irmeler. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin İhsasların Ek 2'nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
.Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır
Vedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır.
Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması vc vcya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucu olumlu olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.
Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
Bu ilan ve lıttp: w 3.bilccik.edu.tr personel adresinde yayımlanacak ilan sonuçlan ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
İlanda bulunmavan hükümler için genel mex*zuat hükümleri geçcrlidir.

İLETİŞİM :
Adres : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü Pelîtözü Malı. Fatih Sultan Mehmet Bulvan No: 27 1110O Merkez BİLECİK

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler