,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 22 sözleşmeli personele alacak

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 22 sözleşmeli personele alacak

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
    3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
    4- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
    5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
    6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
    8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
    9- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
    10- Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.
11- Adayların aranan niteliklere başvurunun son günü itibariyle sahip olması gerekmektedir.
B- KONTENJAN DAĞILIMI:

İlan Sıra

Unvan

Kadro Sayısı

Aranılan Nitelikler

S2022-04

Destek Personeli (Temizlik)

1

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

 2. MEB onaylı “İşletmelerde Hijyen” belgesine sahip olmak.

 3. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 4. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 5. Cinsiyeti Erkek olmak.

 6. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 7. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 8. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 9. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

 

S2022-05

Destek Personeli (Temizlik)

1

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

 2. MEB onaylı Sıvı veya Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olmak.

 3. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 4. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 5. Cinsiyeti Erkek olmak.

 6. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 7. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 8. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 9. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-06

Destek Personeli (Temizlik)

3

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

 2. MEB onaylı “İşletmelerde Hijyen” belgesine sahip olmak.

 3. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 4. Cinsiyeti Kadın olmak.

 5. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 6. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 7. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 8. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-07

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

 1. Önlisans mezunu olmak.

 2. Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma veya Güvenlik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına / Belgesine sahip olmak. (Başvuru / değerlendirme / görev aşamasında süresi biten / bitmek üzere olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması

/ yapılmış olması zorunludur.)

 1. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 2. 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.

 3. Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 165 cm’den kısa olmamak ve beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olduğunu belgelendirmek.

 4. Cinsiyeti Kadın olmak.

 5. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

 7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 9. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-08

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

3

 1. Önlisans mezunu olmak.

 2. Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma veya Güvenlik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına / Belgesine sahip olmak. (Başvuru / değerlendirme / görev aşamasında süresi biten / bitmek üzere olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması / yapılmış olması zorunludur.)

 4. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 6. 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.

 7. Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 170 cm’den kısa olmamak ve beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olduğunu belgelendirmek.

 8. Cinsiyeti Erkek olmak.

 9. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 10. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

 11. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

 12. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 13. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-09

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

 1. Lisans mezunu olmak.

 2. Lisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma veya Güvenlik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına / Belgesine sahip olmak. (Başvuru / değerlendirme / görev aşamasında süresi biten / bitmek üzere olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması / yapılmış olması zorunludur.)

 4. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 6. 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.

 7. Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 170 cm’den kısa olmamak ve beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olduğunu belgelendirmek.

 8. Cinsiyeti Erkek olmak.

 9. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 

 

 

 

 1. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

 2. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 4. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-10

Büro Personeli

1

 1. Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi programı önlisans mezunu olmak.

 2. Önlisans mezuniyetinden sonra Büro İşleri alanında en az 1 yıl çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak.

 4. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 5. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 6. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 7. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-11

Büro Personeli

1

 1. Yükseköğretim Kurumlarının İşletme programı lisans mezunu olmak.

 2. Lisans mezuniyetinden sonra en az 7 yıl 4211.09: Bankacılık Meslek Elemanı olarak çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

 4. Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış olmak.

 5. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 6. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 7. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 8. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-12

Büro Personeli

1

 1. Yükseköğretim Kuramlarının Bilgi Yönetimi programı önlisans mezunu olmak.

 2. Önlisans mezuniyetinden sonra Büro İşleri alanında en az 1 yıl çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 4. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 5. Cinsiyeti Erkek olmak.

 6. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 7. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 8. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-13

Büro Personeli

1

 1. Yükseköğretim Kuramlarının Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

 2. Lisans mezuniyetinden sonra 4311.06 Ön Muhasebeci olarak çalıştığını barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

 4. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 5. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 6. Cinsiyeti Erkek olmak.

 7. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 8. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 9. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-14

Spor Uzmanı

1

 1. Yükseköğretim Kuramlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

 2. En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip olmak.

 3. Cankurtaranlık belgesinin hizmet verilecek yıla ait vizesi yapılmış olmak. (Takip eden yıllarda da vize yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması zorunludur.)

 4. En az İkinci Kademe Yüzme Antrenörü belgesine sahip olmak.

 5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 6. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 7. Cinsiyeti Erkek olmak.

 8. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 9. Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.

 10. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

 11. Söz konusu pozisyon cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kullanılacaktır.

 

S2022-15

Spor Uzmanı

1

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

 2. En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip olmak.

 3. Cankurtaranlık belgesinin hizmet verilecek yıla ait vizesi yapılmış olmak. (Takip eden yıllarda da vize yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması zorunludur.)

 4. En az İkinci Kademe Yüzme Antrenörü belgesine sahip olmak.

 5. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 6. Cinsiyeti Kadın olmak.

 7. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 8. Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.

 9. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

 10. Söz konusu pozisyon cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kullanılacaktır.

S2022-16

Tekniker (Sıhhi Tesisat /

İklimlendirme)

1

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikleri, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Gaz Tesisatı ve Teknolojisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 2. Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Tesisat, İklimlendirme veya Havuz Görevlisi / Operatörü alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarım gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. MEB veya İŞKUR onaylı Havuz Suyu Operatörü belgesine sahip olmak.

 4. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 6. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 7. Cinsiyeti Erkek olmak.

 8. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 9. Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.

 10. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

 

S2022-17

Tekniker (Elektrik)

1

 1. Yükseköğretim Kuramlarının Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektrik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik Makine Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 2. Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Elektrik veya Elektronik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 4. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 5. 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.

 6. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 7. Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.

 8. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-18

Teknisyen (Sıhhi Tesisat / İklimlendirme)

1

 1. Ortaöğretim (Lise) Kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.

 2. Lise mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Tesisat, İklimlendirme veya Havuz Görevlisi / Operatörü alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarım gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. MEB veya İŞKUR onaylı Havuz Suyu Operatörü belgesine sahip olmak.

 4. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 5. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 6. 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.

 7. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 8. Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.

 9. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

S2022-19

Teknisyen (Elektrik)

1

 1. Ortaöğretim (Lise) Kuramlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü alanından mezun olmak.

 2. Lise mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Elektrik veya Elektronik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 4. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

 5. 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.

 6. 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan almış olmak.

 7. Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.

 8. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ:
-Söz konusu pozisyon temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacaktır.
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
-Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.
C-BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
    1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 04.07.2022 - 18.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
    2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.
    3- Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
    4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
    5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
    6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
    7- İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
    8- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
    9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
    1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr) yayımlanacaktır.
    2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine Üniversite tarafından oluşturulan Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
    3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
    4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
    5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
    6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
    7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
    8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir
D- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.bandirma.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0266 717 01 17 Dahili: 1652, 1655, 1657, e-Posta: [email protected] E-DİĞER HUSUSLAR:
    1- Üniversitenin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
    2- İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
7732/1-1

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler