,
#KPSS #İş İlanları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Başlama Tarihi: 27.12.2022    Son Başvuru Tarihi: 10.01.2023

Başvuru Yeri: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (e) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN

KODU

UNVANI

A D
E
T

CİNSİYET

ÖĞRENİM

ARANAN NİTELİKLER

s-ı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1

Erkek

Ön Lisans (KPSS P93)

 1. Yükseköğretim Kurumlanma herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) (en az 70 puan) almış olmak.
 3. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak.
 4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 5. 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.
 6. Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 8. Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 9. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

S-2

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

5

Erkek

En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden (en az 60 puan) almış olmak.
 1. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 2. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

 

 

 

 

> Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

S-3

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi}

3

Kadın

En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden (en az 60 puan) almış olmak.

> İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşım bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.

> Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

S-4

Büro Personeli

2

Erkek/Kadın

Lisans (KPSS P3)

> Maliye, Muhasebe ve Maliye, Muhasebe lisans programından mezun olmak.

> 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3) (en az 70 puan) almış olmak.

> İlana son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşım bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak, > Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

S-5

Tekniker

1

Erkek

Ön Lisans (KPSS P93)

> Üniversitelerin Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerlİği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

> 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) (en az 70 puan) almış olmak.

> İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.

> Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

S-6

Teknisyen

1

Erkek

En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)

 1. Ortaöğretim          Kurumlannın          înşaat

Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

 1. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) (en az 70 puan) almış olmak.

r îlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşım bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.

 1. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

S-7

Teknisyen

2

Erkek /Kadın

En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (KPSSP94)

 1. Ortaöğretim        Kurumlannın         Bilişim

Teknolojileri Alanından mezun olmak.

 1. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) (en az 70 puan) almış olmak.
 2. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 3. Network, bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda çalışmaya elverişli olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

S-8

Mimar

1

Erkek / Kadın

Lisans (KPSS P3)

 1. Yükseköğretim Kurumlannın Mimarlık lisans programından mezun olmak.
 2. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3) (en az 70 puan) almış olmak.
 3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

S-9

Programcı

1

Erkek/ Kadın

Lisans (KPSS P3)

 1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım          Mühendisliği            lisans

programlarının birinden mezun olmak.

 1. KPSS P3 puan türünden (en az 70 puan) almış olmak.
 2. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviyede muadili puan almış olmaları zorunlu olup yabancı dil puanların geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerli olup bu sürenin bitiminde yeniden sınava giremeyenlere yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilecektir.
 3. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşım bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 4. C# veya Java programlama dili ile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,TML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript konularında bilgi sahibi olmak, Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak ve temel seviyede veri tabanı bilgisine sahibi olmak.
 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

1.    Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2.    Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3.    Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4.    Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5.    Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama İşlemlerini yürütmek,
6.    Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7.    Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8.    Görevlendirildikleri birimlerde veya ihtiyaç halinde ortak alanlarda görev tanunlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9.    Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1.    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak
2.    Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
3.    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
4.    Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
5.    Adayların yirmi dört saat esasma göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6.    İlana son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak.
7.    170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Çeşitli K.HK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3.    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarmca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden İstihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
4.    Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
5.    Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7.    Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9.    Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.
10.    2022 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve lise düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:
1.    Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
2.    Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ( http://www.mgu.edu.tr) web adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak “ https://personelilan.mgu.edu.tr” internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile başvurular alınacaktır.
3.    1 (Bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).
4.    TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. )
5.    Erkek adaylar için askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alman kare kodlu belgeler kabul edilir.)
6.    Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7.    Geçerliliği Dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
8.    Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonu için beden kitle endeksini gösterir belgenin (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alman belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
9.    Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
10.    Programcı pozisyonu için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviyede muadili puan alınan Yabancı Dil Sınavı sonuç Belgesi.
11.    Lise ve dengi mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
12.    Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dâhilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
13.    Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
14.    İlana başvuru süresinde aday mevcut başvurusunda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk başvuran adaya ait olup Üniversitemiz sorumlu değildir. (Yanlış/Eksık belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
15.    Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
16.    Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
17.    Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
18.    Başvuru dilekçesine https://yimv.mgu.edu.tr/tr/fyculty/perwııel-daire-baskanlitf/paees/formlar- 413.html internet adresinden ulaşılabilir.
19.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Başvuru sonunda Mimar, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Korama ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://mgu.edu.tr) adresinden yayımlanacaktır.
2.    Programcı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://mgu.edu.tr) yayımlanacaktır.
3.    Mimar, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli ( Temizlik) pozisyonları için her kadronun 3 (katı) kadar yedek aday belirlenecektir. Her asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere https://www.mgu.edu.tr ve http://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir.
4.    Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5.    İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6.    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
7.    Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelen tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
8.    Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
9.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
10.    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
11.    .Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayın hakkı bulunmamaktadır.
Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA    '
Tel: 0312 486 15 75 veya 0312 486 1645    e-mail: [email protected]
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler