,
#KPSS

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

S.N.

ÜNVAN

BAŞVURU KODU

CİNSİYET

ADET

ARANAN NİTELİKLER

1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KG01

Erkek

1

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi (*) dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekânlar da vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2

Spor

Uzmanı

SU01

-

1

“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilen en az 3.Kademe (C) Basketbol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

3

Spor

Uzmanı

SU02

-

1

“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından verilen en az 3.Kademe (Kıdemli Antrenör) Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

4

Spor

Uzmanı

SU03

-

1

“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen en az UEFA (B) Futbol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

5

Büro

Personeli

BP01

-

1

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanında ve başkanlığın verdiği diğer işlerde çalıştırılmak üzere; Herhangi bir lisans programından mezun olmak, “Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı”, “Bilgisayar İşletmenliği”, “Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri“, “Uçtan Uca Temel Siber Güvenlik Eğitimi”, “ISO 27001 Temel Eğitimi ve 19011 İç Tetkikçi Eğitimi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi” sertifikalarına sahip olmak.

6

Büro

Personeli

BP02

-

2

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanında ve başkanlığın verdiği diğer işlerde çalıştırılmak üzere; Ortaöğretim mezunu olmak, “Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı”, “Bilgisayar İşletmenliği”, “Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri“, “Uçtan Uca Temel Siber Güvenlik Eğitimi”, “ISO 27001 Temel Eğitimi ve 19011 İç Tetkikçi Eğitimi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi” sertifikalarına sahip olmak.

 

(*) Koruma ve Güvenlik Personeli pozisyonuna yerleşmeye hak kazananlardan, sözleşme imzalayacağı tarih itibariyle güvenlik kartlarının geçerlilik süresi biten adayların yerine yedek aday çağırılacaktır.

AÇIKLAMALAR

 1. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
 2. İlgili kadro pozisyonu için beyan edilecek sertifikaların ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.
 3. Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracakların antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.
 4. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 7. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 1. Başvurularda tüm pozisyon unvanları için ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.
 1. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 2. Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 3. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 1. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
 2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 3. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Adresi: Başvurular, e-Devlet Kapısı “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri: 10.07.2024 - 24.07.2024

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

Ayrıca başvuracağı pozisyona göre adayların; özel güvenlik kimlik kartlarını (her iki yüzü de görünecek şekilde), antrenörlük belgelerini, sertifika belgelerini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Gerçeğe aykırı belge beyanında bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Spor Uzmanı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınavın şekli ve tarihi ile sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer pozisyonlar için KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek olan aday listesi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecektir.

Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Tel: 0312 546 03 06 - 0312 546 03 07 - 0312 546 03 17

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler