,
#İş İlanları #KPSS

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Başlayış Tarihi    : 18.09.2023
Başvuru Bitiş Tarihi    : 02.10.2023 (Mesai Sonu)

UNVAN KODU

UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANILAN NİTELİKLER/GÖREV TANIMI

MİM01

Mimar

2022

KPSS P3

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Seksen (80) Puan

Almış Olmak,

TK01

Tekniker (İnşaat)

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim     Kurumlarının     İnşaat               Teknolojisi           Ön                       Lisans

Programından Mezun Olmak,

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

TK02

Tekniker (Elektrik)

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Ön Lisans Programından Mezun

Olmak,

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

TK03

Tekniker (İklimlendirme ve

Soğutma)

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön

Lisans Programından Mezun Olmak,

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

TS01

Teknisyen

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Programından Mezunu Olmak.

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

MÜH01

Mühendis

2022

KPSS P3

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans

Mezunu Olmak.

 • Belgelendirmek Kaydı İle Lisans Mezuniyetinden Sonra En Az Bir (1)

Yıl Şantiye Şefliği Yapmış Olmak ve İnşaat Mühendisi Olarak En Az Yedi (7) Yıl Deneyime Sahip Olmak.

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına Girmiş Olmak.

ST01

Sağlık Teknikeri

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans

Programından Mezun Olmak.

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

ST02

Sağlık Teknikeri

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans

Programından Mezun Olmak.

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

ST03

Sağlık Teknikeri

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön

Lisans Programından Mezun Olmak.

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

DSP01

Diğer Sağlık Personeli

2022

KPSS P94

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği

Dalından Mezun Olmak.

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

 

 

DP01

Destek Personeli (Erkek) (Basit Bakım ve Onarım)

2022

KPSS P94

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi veya Mobilya ve İç Mekan

Tasarımı Alanından Mezun Olmak ya da Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olup, Ahşap Teknolojisi veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanlarında MEB Onaylı İş Yeri Açma Belgesi veya MEB Onaylı Ustalık Belgesi veya MEB Onaylı Kalfalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan Alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

 • İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış

Olmak,

 • İhtiyaç Olması Halinde Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
 • Bahçe ve Çevre Düzenleme İşleri ile Temizlik İşlerini Devamlı

Yapmasına Engel Olabilecek Bir Hastalığı Bulunmamak,

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına Katılmış Olmak,
 • Gerekli Durumlarda Üniversitemiz Farklı Birimlerinde Bahçe Bakımı ve

Düzenlenmesinde Görevlendirilecektir,

 • İhtiyaç Duyulması Halinde Farklı Birimlerde Temizlik Hizmeti İşlerinde

Görev Yapmak,

 • Görevlendirildikleri Birimlerde Birim Yöneticileri Tarafından Verilen

Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek.

DP02

Destek Personeli (Erkek) (Basit Bakım ve Onarım)

2022

KPSS P94

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Metalürji Teknolojisi veya Metal Teknoloji

Alanlarının Birinden Mezun Olmak ya da Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olup, Metalürji/Metal Teknolojisi Alanında MEB Onaylı İş Yeri Açma Belgesi veya MEB Onaylı Ustalık Belgesi veya MEB Onaylı Kalfalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan Alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

 • İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış

Olmak,

 • İhtiyaç Olması Halinde Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
 • Bahçe ve Çevre Düzenleme İşleri ile Temizlik İşlerini Devamlı

Yapmasına Engel Olabilecek Bir Hastalığı Bulunmamak,

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına Katılmış Olmak,
 • Gerekli Durumlarda Üniversitemiz Farklı Birimlerinde Bahçe Bakımı ve

Düzenlenmesinde Görevlendirilecektir,

 • İhtiyaç Duyulması Halinde Farklı Birimlerde Temizlik Hizmeti İşlerinde

Görev Yapmak,

 • Görevlendirildikleri Birimlerde Birim Yöneticileri Tarafından Verilen

Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek.

DP03

Destek Personeli (Kadın) (Temizlik)

2022

KPSS P94

13

 • Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak,
 • Belgelendirmek Kaydı İle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Hijyen

Belgesine Sahip Olmak.

 • Temizlik Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Hastalık ve

Benzeri Engelleri Bulunmamak,

 • İhtiyaç Olması Halinde Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

 • Vücutta Görünecek Şekilde Dövmesi Bulunmamak,
 • Üniversitemiz Farklı Birimlerinde Her Türlü Temizlik Hizmetlerinde

İhtiyaca Binaen Görevlendirileceklerdir,

 • Malzeme, Demirbaş, Makine-Teçhizat vb. Eşya veya Yükleri Taşımak,

Yükleme ve Boşaltma İşlerini Yapmak,

 • Çevre Düzenlemesi Yapmak, Çim Biçmek, Çiçek ve Peyzaj Bakımı,

Budama, Sulama İşlemlerini Yürütmek,

 • Görevlendirildikleri Birimlerde Yiyecek ve/veya İçecek Servisi

Yapmak,

 • Görevlendirildikleri Birimlerde Birim Yöneticileri Tarafından Verilen

Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek.

 

 

KG01

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2022

KPSS P94

3

 • Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak,
 • İlan Tarihi İtibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile

Tamamlamış Olmak ve Son Başvuru Tarihi İtibarıyla Geçerlilik Süresi Dolmasına En Az Altı (6) Ay Kalmış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olduğunu Belgelemek, 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve

Ruhsal Bozukluğu Bulunmamak, Bedensel Özürlü Olmamak, Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme Kaybı, Çehrede Sabit Eser, Uzuv Noksanlığı, Kekemelik ve Benzeri Engeller Bulunmamak,

 • Vücutta Görünecek Şekilde Dövmesi Bulunmamak,
 • İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış

Olmak,

 • 170 Cm’den Kısa Olmamak ve Boy Uzunluğunun Cm Cinsinden Son 2

Rakamı ile Kilosu Arasında Farkın 15’ten Fazla ve 15’ten Az Olmaması. Bu Durumun Resmî Sağlık Kuruluşlarından Alınacak Rapor ile Belgelendirilmesi Gerekmektedir,

 • Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

Üniversitemiz         Farklı         Birimlerinde                                                  İhtiyaca     Binaen

Görevlendirilebilecektir.

KG02

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2022

KPSS P93

2

 • Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans

Programından Mezunu Olmak,

 • İlan Tarihi İtibariyle Geçerlilik Süresi Dolmasına En Az Altı (6) Ay

Kalmış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olduğunu Belgelemek.

 • 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanunun 10’uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve

Ruhsal Bozukluğu Bulunmamak, Bedensel Özürlü Olmamak, Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme Kaybı, Çehrede Sabit Eser, Uzuv Noksanlığı, Kekemelik ve Benzeri Engeller Bulunmamak,

 • Vücutta Görünecek Şekilde Dövmesi Bulunmamak,
 • İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış

Olmak,

 • 170 Cm’den Kısa Olmamak ve Boy Uzunluğunun Cm Cinsinden Son 2

Rakamı ile Kilosu Arasında Farkın 15’ten Fazla ve 15’ten Az Olmaması. Bu Durumun Resmî Sağlık Kuruluşlarından Alınacak Rapor ile Belgelendirilmesi Gerekmektedir,

 • Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

 • Üniversitemiz         Farklı         Birimlerinde                 İhtiyaca                   Binaen

Görevlendirilecektir.

KG03

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

2022

KPSS P94

2

 • Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak,
 • İlan Tarihi İtibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile

Tamamlamış Olmak ve Son Başvuru Tarihi İtibarıyla Geçerlilik Süresi Dolmasına En Az Altı (6) Ay Kalmış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olduğunu Belgelemek,

 • 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanunun 10’uncu Maddesinde Yer Alan Şartları Taşımak ve Vardiyalı Çalışmaya Engel Durumu Bulunmamak,

 • Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve

Ruhsal Bozukluğu Bulunmamak, Bedensel Özürlü Olmamak, Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme Kaybı, Çehrede Sabit Eser, Uzuv Noksanlığı, Kekemelik ve Benzeri Engeller Bulunmamak,

 • Vücutta Görünecek Şekilde Dövmesi Bulunmamak,
 • İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış

Olmak, 165 Cm’den Kısa Olmamak ve Boy Uzunluğunun Cm Cinsinden Son 2 Rakamı ile Kilosu Arasında Farkın 10’dan Fazla ve 10’dan Az Olmaması. Bu Durumun Resmî Sağlık Kuruluşlarından Alınacak Rapor ile Belgelendirilmesi Gerekmektedir,

 

 

 

 

 • Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan

Almış Olmak,

 • Üniversitemiz         Farklı         Birimlerinde                 İhtiyaca                   Binaen

Görevlendirilebilecektir.

BR01

Büro Personeli

2022

KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Adalet Ön Lisans Programından Mezun

Olmak,

 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan

Almış Olmak,

BR02

Büro Personeli

2022

KPSS P3

3

-      Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan Almış Olmak,

BR03

Büro Personeli

2022

KPSS P3

3

-      Yükseköğretim Kurumlarının İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan Almış Olmak,

BR04

Büro Personeli

2022

KPSS P3

3

-      Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan Almış Olmak,

BR05

Büro Personeli

2022

KPSS P3

3

-      Yükseköğretim Kurumlarının Maliye Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

-     2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan

Almış Olmak,

1-    GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5-Askerlik durumu itibariyle;
a)    Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b)    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
10-Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,
12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
13-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır,
14-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır,
15-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
16-Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam
teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir,
17-Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.
18-İlanda yer alan bütün pozisyonlar üniversitemiz farklı birimlerinde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.
II-    BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
a)    Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA
b)    Başvuru Tarihi ve Şekli:
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir (e-posta, posta-kargo yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacak ve tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
c)    Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)
2-Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve Islak İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
3-Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Noter Onaylısı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)
5-Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)
6-Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
7-Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
8- Deneyim İstenen Pozisyonlar İçin Çalıştığına Dair Belge. (Çalışılan Kurumun Antetli Kâğıdında Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma Belgesindeki Meslek Kodları Aynı Olmalıdır.)
9-Adli Sicil Kaydı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
10-Başvurulacak Unvandaki Aranılan Nitelikler Bölümündeki Belgeler.
11-KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni. (Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
12-KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni. (Her Sayfası Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
III-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren on (10) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler