BIST 100 9.146,46 %-0.36 Dolar 31,17 %0.14 Euro 33,77 %-0.07 Altın Gram 2.039,57 %0.32 Brent Petrol 83,66 %0.04 Bitcoin 60.278,01 %5.96
,
#KPSS #İş İlanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Başlayış Tarihi : 04.12.2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 18.12.2023 (Mesai Bitimi)

UNVAN KODU

UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANILAN NİTELİKLER/GÖREV TANIMI

TS01

Teknisyen (Makine)

2022 KPSS P94

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,

ST01

Sağlık Teknikeri

2022 KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Programından Mezun Olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,

ST02

Sağlık Teknikeri

2022 KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından Mezun Olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,

DSP01

Diğer Sağlık Personeli (Anestezi)

2022 KPSS P94

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,

BR01

Büro Personeli

2022 KPSS P93

1

- Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak, - 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan Almış Olmak,

BR02

Büro Personeli

2022 KPSS P93

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan Almış Olmak,

BR03

Büro Personeli

2022

KPSS P3

5

 • Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.
 • İlan Tarihi İtibari İle e-Devletten Alınacak Barkodlu Belge İle Belgelemek Kaydı İle MEB veya Yükseköğretim Kurumları Onaylı F Klavye, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, Etkili İletişim ve İş Hayatında Risk Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına Sahip Olmak,
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına Girmiş Olmak,

BR04

Büro Personeli

2022

KPSS P3

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Yetmiş (70) Puan Almış Olmak,

I-    GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4-    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5-    Askerlik durumu itibariyle;
a)    Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b)    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,
6-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-    Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
10-    Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
11-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,
12-    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
13-    Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır,
14-    Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır,
15-    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
16-    Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.
17-    İlanda yer alan bütün pozisyonlar üniversitemiz farklı birimlerinde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.
II-    BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
a)    Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA
b)    Başvuru Tarihi ve Şekli:
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir (e-posta, posta-kargo yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacak ve tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
c)    Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1-    2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)
2-    Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve Islak İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
3-    Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Noter Onaylısı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
4-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)
5-    Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)
6-    Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
7-    Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
8-    Adli Sicil Kaydı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
9-    Başvurulacak unvandaki aranılan nitelikler bölümündeki belgeler.
10-    KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni. (Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
11-    KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni. (Her Sayfası Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
12-    Sertifika İstenen Pozisyonlar İçin İlan Tarihinden Sonra Alınan Sertifikalar Kabul Edilmeyecektir.
III-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren on (10) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 12539/1-1

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler