,
#KPSS

Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi, 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 26 Haziran mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 2'şer biolog, laborant, büro personeli, destek personeli ve tekniker ile 1'er sağlık fizikçisi, perfüzyonist ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel alınacak.

Adayların, 26 Haziran mesai bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu doldurarak, istenilen belgelerle birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta, e-posta veya benzeri şekillerde yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek.

KPSS'de en az 50 puan şartı

Başvurmak isteyen adayların, istenilen KPSS türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

Başvuru sonunda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı sıralaması esas alınacak. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 72 (yetmişiki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)

Pozisyon

Numarası

Unvanı

KPSS Puan

Türü

Adet

Aranan Nitelikler

H

HEMŞİRE

2022 KPSS (P94)

43

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi okul) Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

B 01

BİOLOG

2022 KPSS

(P3)

1

 • 2022 KPSS (P3) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.
 • Alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)
 • “Sıvı Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) Eğitimi”, “Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS) Eğitimi”, “NGS Tabanlı HLA Doku Tipleme Kitleri Eğitimi”, “Temiz Oda Kullanımı ve Aseptik Çalışma İlkeleri Eğitimi” almış olmak ve belgelendirmek.

B 02

BİOLOG

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 KPSS (P3) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.

-“Droplet Digital PCR (ddPPCR) Technology Eğitimi”, “Yeni Nesil Sekanslama Sistemi Eğitimi”, “Hücre Dışı Materyalden Kanser Progresyon ve Direnç Testi Eğitimi” almış olmak ve belgelendirmek.

SF

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 KPSS (P3) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve Sağlık Fiziği veya Radyoterapi Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

DS

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PERFÜZYONİST)

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 KPSS (P3) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Bölümü Lisans mezunu olmak.

S01

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

S02

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • “Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi”, “Travma Psikolojisi Eğitimi”, “Madde Bağımlılığı Uygulayıcı Eğitimi” ve “Sağlık Kurumlarında İletişim Eğitimi” almış olmak ve belgelendirmek.
 • “Temel İlk Yardım Eğitimi”, “Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Eğitimi” Sertifikalarını almış olmak ve belgelendirmek.

S03

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYATHANE)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

S04

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)

2022 KPSS (P93)

2

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Ön Lisans Programından mezun olmak.

S05

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

2022 KPSS (P93)

4

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

S06

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ LABORATUVAR)

2022 KPSS (P93)

3

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön

Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

S07

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ LABORATUVAR)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • Alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)
 • “Hormon Cihazı Eğitimi”, “Kan Kültürü Sistemi Eğitimi”,“Yüksek Performanslı Sıvı Kramatografisi (HPLC) Eğitimi”, “Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemi ve Real- Time PCR Eğitimi” almış olmak ve belgelendirmek.

S08

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK)

2022 KPSS (P93)

3

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından mezun olmak.

L 01

LABORANT

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programından mezun olmak.

L 02

LABORANT

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi okul) Laboratuvar Programından mezun olmak.
 • Mezuniyet sonrası alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak.

(Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)

 • “Koagülasyon Cihaz Eğitimi”, “Radiometer Kullanıcı ve Aplikasyon Eğitimi”, “Kan Kültürü Sistemi Eğitimi”, “Biyokimya ve Hormonanalizörü Eğitimi” almış olmak ve belgelendirmek.
 

 

BP

BÜRO PERSONELİ

2022 KPSS (P3)

2

 • 2022 KPSS (P3) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi Bölümleri Lisans mezunu olmak.

DP01

DESTEK PERSONELİ (ERKEK)

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
 • Mezuniyet sonrası, Sıhhi Tesisat alanında 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi, ilanda aranılan nitelikler haricinde ihtiyaca binaen; Üniversitemiz Hastanesi açık ve kapalı alanlarında, temizlik, basit bakım-onarım, danışma, taşıma ve ısıtma hizmeti, peyzaj işleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, mutfak işleri, bulaşık yıkama, yiyecek ve içecek hazırlama, servis yapma işlerinde çalıştırılacaktır.
 • Hizmetli kadrosuna ait tüm görevleri yerine getirmek.
 • 01/01/1989 ve sonrası doğumlu olmak.

DP02

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
 • Geçerlilik süresi dolmamış C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)

 • Mezuniyet sonrası, alanında 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet

Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)

 • 01/01/1989 ve sonrası doğumlu olmak.
 

 

T

TEKNİKER (YAPI TESİSATI TEKNOLOJİSİ)

2022 KPSS

(P93)

2

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak. - 01/01/1989 ve sonrası doğumlu olmak.

TS

TEKNİSYEN (İNŞAAT TEKNOLOJİSİ)

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Altyapı, İnşaat Üstyapı, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Dallarının birinden mezun olmak.
 • Seramik - fayans döşeme konularında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
 • Mezuniyet sonrası, alanında 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak. (Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi ile belgelendirmek.)
 • 01/01/1989 ve sonrası doğumlu olmak.

GENEL TOPLAM

72

 

 

A-GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 4. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 5. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 1. Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında "Sertifika" veya "Belge" talep ediliyorsa; adayların sunmaları gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir.
 2. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 3. Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 5. Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 1. Başvurular şahsen yapılacaktır.
 2. İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih olan 6 Haziran 2024 (mesai başlangıcından) ile 26 Haziran 2024 (mesai sonuna kadar) tarihleri arasında http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte; Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 3. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup, teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.
 4. Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 5. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 6. İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER

 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
 1. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
 2. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi)
 4. Fotoğraf (1 Adet)
 5. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin onaylı sureti.
 6. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü veya onaylı çalışma belgesi

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
 3. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
 4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
 5. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 6. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
 7. Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
 8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler