,
#KPSS #İş İlanları #Sözleşmeli personel

Akdeniz Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 19 (ondokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Akdeniz Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (657 S.K 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 19 (ondokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)

pozisyon

NUMARASI

ÜNVANI

KPSS

PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

H

HEMŞİRE

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kuramlarının (lise ve dengi okul) Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
 • Kalp nakli hastalarına bakım verme konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek.
 • Üniversite Hastanesinde en az 5 (beş) yıl Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.

P

PSİKOLOG

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 KPSS (P3) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak
 • WISC-IV Uygulama Sertifikasına sahip olmak.
 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Resim Çizme Testleri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Cümle Tamamlama Testi) Uygulama Sertifikasına sahip olmak.

D

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (ODYOLOG)

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 KPSS (P3) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Odyoloji Bölümü

4 yıllık Lisans mezunu olmak.

S01

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)

2022 KPSS (P93)

2

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

S02

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının en az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunu olmak.

S03

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

2022 KPSS (P93)

2

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • En az 2 (iki) yıl Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme cihazında çalışmış olmak ve belgelendirmek.

S04

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

2022 KPSS (P93)

2

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

S05

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

2022 KPSS (P93)

2

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • Üniversite Hastanesinde en az 10 (on) yıl Acil Servis Radyoloji Ünitesinde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

L

LABORANT

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programından mezun olmak
 • Hastane Laboratuvarlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

DP

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK HİZMETLERİ) (ERKEK)

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kuramlarından (Lise ve dengi) mezun olmak.
 • 01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Tıbbi Atıklar Sertifikası sahibi olmak.
 • Üniversite Hastanesinde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

T01

TEKNİKER (BİYOMEDİKAL)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön lisans Programından mezun olmak.
 • Üniversite Hastanesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

T02

TEKNİKER (İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA)

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının

İklimlendirme-Soğutma, Ön Lisans Programından mezun olmak.

 • Üniversite Hastanesinde İklimlendirme ve Soğutma alanında en az 15 (onbeş) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

B01

BÜRO PERSONELİ

2022 KPSS (P93)

1

 • 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kuramlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelendirmek.
 • Tıbbi Sekreterlik Sertifikasına sahip olmak.
 • Üniversite Hastanesinde en az 3 (üç) yıl Manyetik Rezonans Görüntüleme veya Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme raporlarını yazma deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

B02

BÜRO PERSONELİ

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS (P94) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kuramlarından (Lise ve dengi) mezun olmak.
 • MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.
 • Temel F Klavye Sertifikasına sahip olmak.
 • Tıbbi Sekreterlik Sertifikasına sahip olmak.
 • En az fiilen 10 (on) yıl “4110.03” Büro Memuru (Genel) meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek.

TOPLAM

18

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DDSP

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 KPSS P94 Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim kuramlarının Diş Protez Alanı-Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.

TOPLAM

1

 

GENEL TOPLAM

19

 

A- GENEL ŞARTLAR
1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2)    Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4)    657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5)    Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7)    Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8)    Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9)    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10)    Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1)    Başvurular şahsen yapılacaktır.
2)    İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;
a)    Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
b)    Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3)    Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahibine aittir.
4)    Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5)    Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6)    İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
C- İSTENİLEN BELGELER
1.    Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2.    KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
3.    Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
4.    T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü - arkalı)
5.    Fotoğraf (1 Adet)
6.    Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı)
7.    Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
8.    İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için görev belgesi.
D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1)    Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlaması için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)    Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3)    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4)    Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5)    Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6)    Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
7)    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler