,
#İş İlanları #KPSS

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Sözleşmeli Personel Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 mayıs 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Sözleşmeli Personel Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 bin 2431 sözleşmeli personel alacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı.  Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

a) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu;

POZİSYON

POZİSYON BÖLÜMLERİ

Pozisyon Sayısı

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar)

48

ASDEP (Psikoloji)

45

ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri)

7

ASDEP (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

17

ASDEP (Çocuk Gelişimi)

8

ASDEP (Sosyoloji)

9

TOPLAM

134

b) 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon Dağılım Tablosu;

POZİSYON

Pozisyon Sayısı

SOSYAL ÇALIŞMACI

72

PSİKOLOG

122

FİZYOTERAPİST

32

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

22

DİYETİSYEN

20

ÖĞRETMEN

105

AVUKAT

8

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

41

HEMŞİRE

124

BÜRO PERSONELİ

225

TEKNİKER

8

TEKNİSYEN

11

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

223

TOPLAM

1013

c) Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu;

POZİSYON

POZİSYON BÖLÜMLERİ

Pozisyon Sayısı

YURT YÖNETİM PERSONELİ

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet)

5

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji)

5

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi)

5

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

3

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji)

5

TOPLAM

23

ç) Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu

POZİSYON

POZİSYON BÖLÜMLERİ

POZİSYON SAYISI

Kadın

Erkek

Toplam

DESTEK PERSONELİ

DESTEK PERSONELİ (4/B) ENGELLİ BAKICISI

50

16

66

DESTEK PERSONELİ (4/B) YAŞLI BAKICISI

323

210

533

DESTEK PERSONELİ (4/B) ÇOCUK BAKICISI

248

146

394

DESTEK PERSONELİ (4/B) BAKIM PERSONELİ

17

 

17

DESTEK PERSONELİ (4/B) TEMİZLİK

146

97

243

DESTEK PERSONELİ (4/B) ŞOFÖR

 

8

8

TOPLAM

784

477

1261

d) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B), Yurt Yönetim Personeli (4/B), Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı ile 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı ayrıca Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

a)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b)    Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c)    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru süresi

a)    Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59’ a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e- Devlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b)    Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

c)    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://www.aile.gov.tr/pgm ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.

İlan olunur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler