BIST 100 5.042,21 %0.2 Dolar 19,10 %0.12 Euro 20,62 %0.92 Altın Gram 1.196,12 %1.31 Brent Petrol 76,07 %1.44 Bitcoin 27.737,98 %1.41
Ankaraparçalı az bulutlu18 °Cparçalı az bulutlu
,
#İş İlanları #KPSS

Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 işçi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 işçi almak için ilana çıktı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 işçi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
 

ÇALIŞMA YERİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi

SÜREKLİ İŞÇİ TALEP

EDİLEN KADROLAR

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

CİNSİYET

ALINACAK PERSONELİN

ÖĞRENİM DURUMU

İL / İLÇE

YÖNTEM

Hayvan Bakıcısı

3 (Üç)

Erkek-

Kadın

En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) En çok öğrenim seviyesi:

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Afyonkarahisar

Noter kurası ve

Sözlü sınav

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)

1 (Bir)

Erkek-

Kadın

En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Afyonkarahisar

Noter kurası ve

Sözlü sınav

Toplam

4 (Dört)

 

 

AÇIKLAMALAR

 

1.    İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.
2.    Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
3.    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Hayvan Bakıcısı ve Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesine gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasında(www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
5.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
6.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7.    Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasından (www.aku.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
8.    Noter Kurası sonucuna göre alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından belirlenecektir.
9.    Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
2.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
3.    Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4.    Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
5.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
6.    Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7.    18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.
8.    Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
9.    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
Hayvan Bakıcısı
1.    Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.    En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
1.    Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2.    En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
A)    KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Kura işlemi 07/07/2022 tarihinde Perşembe günü saat 15.00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasından( www.aku.edu.tr) duyurulacaktır.
2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.
B)    KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3.    Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4.    Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6.    Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7.    SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
C)    SÖZLÜ SINAV
1. Sözlü Sınavın 19/07/2022 tarihinde Salı günü saat 10.00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Personel Daire Başkanlığı eğitim odasında yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır.
Ç) ATAMA İŞLEMLERİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ'NE ALINACAK ADAYLARDAN
1. Noter kurası/Sözlü Sınav ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Belirtilen Adres yer veya Kuruma teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3.    Deneme süresi (deneme süresi iki aydır), bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4.    Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
5.    Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
7194/1-1
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler