BIST 100 9.374,21 %0.29 Dolar 31,05 %0.81 Euro 33,67 %0.86 Altın Gram 2.025,36 %0.42 Brent Petrol 82,50 %-1.39 Bitcoin 50.759,01 %1.72
,
#KPSS #İş İlanları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 52 Memur Alacak

52 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 52 Memur Alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1)    Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 52 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
2)    Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3)    Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
4)    Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Genel şartlar:
a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    Son başvuru günü olan 24 Aralık 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c)    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d)    657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e)    Kamu haklarından mahrum olmamak,
f)    Son müracaat tarihi itibarıyla başvurulan kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
5)    Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.
6)    Başvuru tarihleri:
Başvurular 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.
7)    Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar, sıralamada yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8)    Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2023-3 Kadrolu Personel Alım İlanı - Nitelik ve Kadroları Gösterir Tablo

KADRO

UNVANI

GÖREV YERİ

KADRO SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI

KPSS PUAN

TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİS (MAKİNE)

İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

6

LİSANS

KPSS P3

Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bu kadroya atanacak personel İstanbul- Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı merkez kampüsünde görev yapacaktır.

MÜHENDİS (İNŞAAT)

İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

LİSANS

KPSS P3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Bu kadroya atanacak personel İstanbul- Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı merkez kampüsünde görev yapacaktır.

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

LİSANS

KPSS P3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

MÜHENDİS (FİZİK)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

LİSANS

KPSS P3

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

BİYOLOG

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

LİSANS

KPSS P3

Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

KİMYAGER

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

8

LİSANS

KPSS P3

Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

PSİKOLOG

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

LİSANS

KPSS P3

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (KÜTÜPHANECİLİK- BİLGİ BELGE YÖNETİMİ- ARŞİVCİLİK)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

LİSANS

KPSS P3

Kütüphanecilik, Bilgi Belge Yönetimi veya Arşivcilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (HALKLA İLİŞKİLER)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

LİSANS

KPSS P3

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (İŞLETME-İKTİSAT)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

4

LİSANS

KPSS P3

Ekonomi, İktisat, İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi, İşletme-Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe- Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİKER (BİLGİSAYAR)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

ÖNLİSANS

KPSS P93

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİKER (MAKİNE)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

1

ÖNLİSANS

KPSS P93

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi veya Silah Sanayi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

ÖNLİSANS

KPSS P93

Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

LABORANT

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

ÖNLİSANS

KPSS P93

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler