,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 47 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 47 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Genel şartlar:
 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 23 Nisan 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

EK-1 Adli Tıp Kurumu 2023-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON UNVANI

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

4

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 

İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DİYARBAKIR ADLİ

TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

1

ÖNLİSANS

KPSS P93

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

BÜRO PERSONELİ (LİSANS)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

LİSANS

KPSS P3

Kütüphanecilik, Bilgi Belge Yönetimi veya Arşivcilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

BÜRO PERSONELİ (ÖNLİSANS)

İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

ÖNLİSANS

KPSS P93

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

 

ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

DİYARBAKIR ADLİ

TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

SAĞLIK TEKNİKERİ

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ÖNLİSANS

KPSS P93

Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

1

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Cinsiyeti erkek olmak.

Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23.04.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) b)170 cm. 'den, kısa boylu olmamak,

  1. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

  1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak.

  2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,

  3. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN)

İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Cinsiyeti kadın olmak. Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak

a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23.04.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) b)160 cm. 'den, kısa boylu olmamak,

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler