BIST 100 9.374,18 %0.29 Dolar 31,06 %0.82 Euro 33,68 %0.89 Altın Gram 2.031,75 %0.73 Brent Petrol 82,32 %-1.54 Bitcoin 50.846,01 %1.35
,
#KPSS #İş İlanları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 229 Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 229 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 229 Sözleşmeli Personel Alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Adli Tıp Kurumunun merkez ve taşra teşkilatına, sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek ve 1 kadın infaz ve koruma memuru, 47 destek personeli, 28 sağlık teknikeri, 14 tekniker (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, bilgisayar), 15 laborant, 42 büro personeli, 20 hemşire, 3 psikolog, 10 biyolog, 15 mühendis (bilgisayar, inşaat, elektrik, fizik, makina) ve 12 kimyager alınacak.

Başkanlığın yapacağı sözlü sınavlara, 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday çağrılacak.

Adaylar başvurularını 5-18 Şubat'ta e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yer alacak.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

 1. Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-l’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 229 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
 2. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 3. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
 4. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 ’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Son başvuru günü olan 18 Şubat 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40Tncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

 1. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 1. Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
 1. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.chiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

 1. Başvuru tarihleri:

Başvurular 05 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

 1. Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvurulan kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatlan kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adlı Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvunıp, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

 1. Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçclievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR. 02.02.2024

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2024-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON UNVANI

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI KPSS PUAN TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Cinsiyeti erkek olmak,

Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir alanından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18.02.2024

2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30

olanlar sınava müracaat edebilecektir.} b)170 cm. 'den, kısa boylu olmamak, c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı île kilosu arasındaki fark 13ten fazla, 17‘den az olmamak, (Örneğin; 170 om boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83ten fazla. 70- 17=53‘ten az olmaması gerekmektedir.)

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, korlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak.

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (ERKEK)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Cinsiyeti erkek olmak.

Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir alanından mezun olmak

a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18.02.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS- 2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(O1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir} 5)170 cm. 'den, kısa boylu olmamak, C) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son İki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53‘ten az olmaması gerekmektedir.)

ç) Görevini devamlı yapmasına engel alabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, korlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 1. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlan çalışmaya herhangi blı engeli olmamak.
 2. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

1

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Cinsiyeti kadın olmak.

Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir alanından mezun olmak

a) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18.02.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS- 2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bililmemiş olmak.(01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) b)150 cm. 'den. kısa boylu olmamak.

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13ten fazla. 17'den az olmamak.

70+13=83 ten fazla. 70- 17»53ten az olmaması

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, d) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, e) 7(24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu Olmamak.

 

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2024-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON UNVANI

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI KPSS PUAN TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

16

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 

ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

4

ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

5

KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

ORTAÖĞRETİM

KPSS P94

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

E sınıfı sürücü belgesine sahip almak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

ÖNLİSANS

KPSS P93

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

11

ÖNLİSANS

KPSS P93

Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

AĞRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

ARTVİN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

BAYBURT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

BİLECİK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

BURDUR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

ÇANKIRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ERZİNCAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

GÜMÜŞHANE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

İĞDIR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KARADENİZ EREĞLİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KARAMAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KARS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOCAELİ ADLİ TİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

MUŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

SİİRT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

TUNCELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

 

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2024-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON UNVANI

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI KPSS PUAN TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

TEKNİKER (İNŞAAT)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

ÖNLİSANS

KPSS P93

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, inşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİKER (ELEKTRİK)

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ÖNLİSANS

KPSS P93

Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Endüstriyel Elektronik. Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak,

 

KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ÖNLİSANS

KPSS P93

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ÖNLİSANS

KPSS P93

TEKNİKER (SIHHİ TESİSAT)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

ÖNLİSANS

KPSS P93

Yapı, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat, Iklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, klimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

TEKNİKER (BİLGİSAYAR)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

6

ÖNLİSANS

KPSS P93

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

LABORANT

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

6

ÖNLİSANS

KPSS P93

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

BÜRO PERSONELİ (İŞLETME İKTİSAT)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

16

LİSANS

KPSS P3

Ekonomi, İktisat, İktisat. Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi, İşletme-Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletmecilik, işletme Maliye, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak, programlarının birinden mezun olmak.

 

ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

HATAY ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

 

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2024-1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON UNVANI

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI

KPSS PUAN

TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO PERSONELİ (BİLGİ BELGE)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

LİSANS

KPSS P3

Kütüphanecilik, Bilgi Belge Yönetimi veya Arşivcilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

BÜRO PERSONELİ (HALKLA İLİŞKİLER)

İSTANBUL ANADOLU ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

3

LİSANS

KPSS P3

Halkla ilişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bu kadroya atanacak personel Istanbul- Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı merkez kampüsünde görev yapacaktır.

HEMŞİRE

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

LİSANS

KPSS P3

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

DENİZLİ ADLÎ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

KONYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

VAN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

PSİKOLOG

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

LİSANS

KPSS P3

Psikoloji lisans programından mezun olmak

 

BİYOLOG

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

LİSANS

KPSS P3

Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

ANTALYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

TRABZON ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

3

LİSANS

KPSS P3

Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

MÜHENDİS (İNŞAAT)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

1

LİSANS

KPSS P3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

MÜHENDİS (ELEKTRİK)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

1

LİSANS

KPSS P3

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

MÜHENDİS (FİZİK)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

2

LİSANS

KPSS P3

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak

 

 

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2024-1 Sözleşmeli Personel Alım ilanı - Nitelik ve Pozisyonları Gösterir Tablo

POZİSYON UNVANI

GÖREV YERİ

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

2022 YILI KPSS PUAN TÜRÜ

NİTELİKLER

ÖZEL ŞARTLAR                                                                            i

MÜHENDİS (MAKİN A)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

8

LİSANS

KPSS P3

Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (KİMYAGER)

MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL)

5

LİSANS

KPSS P3

Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

2

SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

1

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler