,
#KPSS #İş İlanları

2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.

2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

- Engelli öğretmen atamasına kimler başvurabilecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

E- Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

- Engelli öğretmen ataması tarihi

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU (NİSAN 2023)

• Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
• Başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde alınacaktır.
• Bakanlığımızca veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
• Başvuruda bulunan adaylar duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
• Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle Ek-2 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda yer alan iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.
• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

 

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (NİSAN 2023)

2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS- Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşıyor olmak,
2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
3. 2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS-
Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.
12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

B. Genel Açıklamalar ve Ön Başvuru

1. Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
2. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.
3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir.
4. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
5. Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.
6. Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 16'00) tamamlanması gerekmektedir.
7. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-2 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.
8. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.
9. Bakanlığımızca veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
10. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
11. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon eğitimi sertifikası bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur.
12. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.
13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.
14. Atamaya esas belgeler:
• Mezuniyet belgesi veya diploma (Ön ve arka yüzü),
• Geçerlilik süresi dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporu,
Not 1 : Sağlık Bakanlığının 15.12.2022 tarihli ve E-23642684-458.01-2423 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan adayların raporları kabul edilecektir. 20.02.2019’dan sonra alınan engelli sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.
• Varsa ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),
• Varsa pedagojik formasyon sertifikası eğitimine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),
• Varsa denklik belgesi/belgeleri,
• Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
• Atamaya esas varsa diğer belgeler,
taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
15. Belge yükleme işlemleri bitirilerek kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ön başvuru, elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.
16. Ön başvurular ilgili il millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan ön başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
17. Adaylar bu süreçte ön başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.
18. Ön başvurusu onaylanan aday Elektronik Ön Başvuru Formunu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.
19. Ön başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.
20. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan ön başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.)    ön    başvuru süresi içerisinde yeniden ön başvuru
yapabileceklerdir.
21. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaklardır.
22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
23. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak ön başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ön başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
24. Adaylardan ön başvuru esnasında hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir.
25. Ön başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek bu hususa ilişkin beyan alınacaktır.

C. Kontenjanların Belirlenmesi

1. Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 12.04.2023 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacaktır.
Ç. Tercih Başvurusu
1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer >alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.
4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim
dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.
6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
7. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü Saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

D. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, “ttkb.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.
2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.
3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.
5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.
5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.
6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.
8. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.
9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.
10. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.
11. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.03.2020 tarihli ve 5652360 sayılı, 12.02.2021 tarihli ve 20583218 sayılı mütalaaları gereğince; Sağlık Kurumları Yöneticiliği ile Sağlık Yönetimi Bölümü Bölümünden 1 Ekim 2015 tarihinden önce mezun olanlar ile bu bölümlere kayıtlı adayların Sağlık Bilgisi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

E. Pedagojik Formasyon

1. Adayların;
1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
 1.2. En az 30 kredilik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Belgesi,
(Not: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde alınanlar bakımından 18 ve üstü kredilik belgeler, 1993-1994 öğretim yılı sonrasından 27.09.2021 tarihine kadar alınanlar bakımından 21 kredilik ve üstü belgeler kabul edilecektir.)
1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kuramlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

F. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.
2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
3. İl millî eğitim müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacaklar, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedeceklerdir.
4. İl millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.
Not 2 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Ön Başvuru Formu’na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
5. Elektronik Ön Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.
6. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
7. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
8. Çeşitli nedenlere bağlı olarak il millî eğitim müdürlüklerince başvurusu reddedilen adayların, başvuru süresi içerisinde yeniden başvuru yapabilmelerinin sağlanması açısından il milli eğitim müdürlüklerinin onay ekranına düşen başvuruların ivedilikle incelenmesi, uygun olan başvuruların onaylanması, uygun olmayan başvuruların gerekçe belirtilerek reddedilmesi gerekmektedir.
9. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
Not 3 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.
10. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
11. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerinden doğrulanmak kaydıyla kabul edilecektir.

G. Atama

1. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ğ. Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlama

3. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
5. İl millî eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemini ivedilikle başlatacaktır.
6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlerin görev yerleri, norm kadro ihtiyaçları ve engel durumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenecek ve atama kararnameleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir.
7. Tebligat adresi adayların başvuruda beyan ettiği ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
8. Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecektir.
9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.
10. Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek olup atama kararnameleri bu tarihten önce kendilerine tebliğ edilenler bakımından göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvuruda adaylardan;
 10.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan ^edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
Not 4 : İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
10.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
10.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
10.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
10.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,
Not 5 : Sağlık kurulu raporu Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.
10.6. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,
10.7. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
11. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
12. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde komisyon oluşturulacak, komisyon tarafından göreve başlatılma kararı alınanlar, bu kararın mülki idare amirince de uygun görülmesi halinde görevine başlatılacak; göreve başlatılması uygun görülmeyenler komisyon kararı ve sağlık kurulu raporu eklenmek suretiyle mülki idare amirinin uygun görüşüyle Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

H. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

I. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
Personel Genel Müdürlüğü

 

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİAşama

 

İşlem

Tarih

Birinci Aşama (Ön Başvuru)

Başvuruların Kabul

Edilmesi ve Onay

Süreci

Başlangıç: 3 Nisan 2023

Bitiş: : 7 Nisan 2023 (Saat 16.00)

İkinci Aşama

(Tercih Başvurusu)

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç: 12 Nisan 2023

Bitiş: : 15 Nisan 2023 (Saat 16.00)

Atama

25 Nisan 2023

Göreve Başlama

1 Eylül 2023 itibarıyla

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler