,

2022 yılı Kaymakam adaylığı sınav tarihi belli oldu

111. dönem Kaymakam adaylığı sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak

2022 yılı Kaymakam adaylığı sınav tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiye göre, 111. dönem Kaymakam adaylığı sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak

Adayların başvuru ise 2 ila 9 Temmuz 2022 tarihleri arasında aluınacak

İçişleri Bakanlığı 2021 yılında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam adayı almıştı. Gazetememur.com'un edindiği bilgiye göre, 2022 yılında da bu sayıda kaymakam adayı alınması planlanıyor.

Kaymakam adaylığı sınavı ÖSYM tarafından yapılmakta olup, her yıl 15 bin ila 20 aday başvuru yapmaktadır.

Geçen yıl aranan şartlar şu şekilde olmuştu:

Sınava Başvuru Şartları
* Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
* Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
* Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
* 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
* 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). (Gazetememur.com notu: 2022 yılında 01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanların başvurusu alınacaktır)
* Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler